ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
وبینار ترید در بازارهای جهانی از صفر صفر

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال

چکیده

تحلیل تکنیکال:تغییرات قیمتی که یک سهم دارد با استفاده از نمودار و تحلیل آینده سهم را پیش بینی میکنیم. با استفاده از تحلیل تکنیکال به بررسی نوسانات قیمت سهام در گذشته میپردازیم که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازار انجام می گیرد.

ویژگیهای تحلیل تکنیکال

۱- در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم درگذشته : آینده آن پیش بینی شود.

۲- تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام به کاربرد.

۳- تحلیل تکنیکال با استفاده از مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام درگذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم صورت می پذیرد.

۴- تحلیل تکنیکال دانش جزیی است که در طی زمان تکامل یافته و افراد بسیاری در رشد و هدایت آن نقش داشته اند.

اصول داو

۱- همه اطلاعات یک سهام در سابقه قیمت آن نهفته است.سرعت تاثیر گذار قیمت خیلی سریع اتفاق می افتد. در تحلیل تکنیکال دنبال چرایی نیستیم و فقط قیمت گذشته را مد نظر قرار میگیریم در تحلیل بنیادی ما با عوامل تاثیر گذار سرو کار داریم و با چرا ها کار داریم. درتحلیل تکنیکال فقط به قیمت گذشته تکیه می کنیم و به خاطر همین همه دارایی ها سهام ها و همه بازار ها را می‌سنجیم نیاز به شناخت همه اجزا نیست. درتحلیل بنیادی باید محصولات عوامل تاثیر گذار را بشناسیم.

۲ -تغییر قیمت دارای روند است و از روند حرکت قیمت میتوان آینده آن را پیش بینی کرد. تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال تحلیل فاندامنتال بیشتر دید بلند مدت دارد اما تحلیل تکنیکال کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

مزیت تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنیادی

۱- سرعت عمل بالایی دارد و به ما این امکان را می دهد که درمدت کوتاه تری تعداد سهام بیشتری را مورد بررسی قرار بدهیم.

۲- برخلاف تحلیل فاندامنتال .تحلیل تکنیکال نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ندارد.

۳- در رابطه با همه بازارها و دارایی های مالی قابل استفاده است. برخی نرم افزار های تجزیه و تحلیل تکنیکال

۱- متاتریدر

۲-رهاورد نوین

Meta stock-3

Advanced get-4

خطوط حمایت و مقاومت

تعریف خط مقاومت:این خط مقاومت میکند تا قیمت بالا نرود اگر قیمت بالاتر از خط مقاوم قرار بگیرد، قیمت خط را شکسته است.

تعریف خط حمایت:این خط حمایت می کند تا قیمت پایین نرود.

خطوط حمایت و مقاومت

یکی از مهم ترین کارهایی که چارتیست ها انجام می دهند خطوط حمایت و مقاومت را رسم می‌کنند.

نکته اول:زمانی که نمودار خط حمایت یا مقاومت را می شکند به ما سیگنال خرید یا فروش می‌دهد.

نکته دوم:زمانی که نمودار قیمت و خط مقاومت یا حمایت برخورد می کند و درجهت حمایت یا مقاومت پیش می رود به ما سیگنال خرید یا فروش می دهد.

نکته سوم:هر اندازه نقاط بیشتری وجود داشته باشد آن الگو قوی تر است.

تبدیل خطوط حمایت و مقاومت

بسیاری از اوقات یک خط مقاومت در ادامه تبدیل به یک حمایت می شود و بالعکس.

کانال ها:

نکته اول:گاهی اوقات قیمت ها درون یک کانال تغییر می کنند که این کانال از خطوط حمایت و مقاومت رسم شده است.(تصویر بالا مقاومت و حمایت یک کانال رو تشکیل داده است).

نکته دوم: وقتی قیمت به مرز کانال می رسد و برمیگردد به ما سیگنال خرید یا فروش می دهد.

نکته سوم:زمانی قیمت مرز کانال را می شکند به ما سیگنال خرید یا فروش می‌دهد

نکته چهارم:منظور از مرز کانال همان خطوط حمایت یا مقاومت است.

نکته پنجم: بسیاری از اوقات زمانی که مرز کانال می شکند قیمت به اندازه ارتفاع کانال تغییر می کند. انواع الگوها

الگوهای برگشتی

الگوهای ادامه روند

الگوهای بی تفاوت

الگوهای برگشتی

هر زمان این الگو را دیدیم به احتمال زیاد روند قیمت تغییر می کند.

۱۱ نوع الگو بازگشتی داریم:

 1. دو قله (Double Top)

دراین نوع الگو اگر وارد معامله شویم و بفروشیم سود کردیم.

نکته اول:دو قله اگر روند را طی کند وارد معامله می شویم و به قیمتی به اندازه ارتفاع برسد .

 1. کف دو قلو ( Double Bottom)

نکته:به این شکل دو قله کف یا زیر گفته می شود به اندازه ارتفاع که قله دارد روند داشته باشد و عبور کند وبه معامله وارد می شود به زمانی که سود کرد معامله را متوقف Neck Line از خط می‌کندو اگر سهامدار پشیمان شد نمی خواهد زیان زیاد داشته باشد و معامله را متوقف کند.

 1. سر و شانه (  Head & shoulders)

سرو شانه معکوس

لبه های افزایشی

لبه های کاهشی

 

سقف سه قله

کف سه قله

الگو نعلبکی

الگوهای ادامه روند

پرچم نزولی

نکته اول:زمانی که مرز مقاومت یا مرز کانال یا یک شمع با بدنه بزرگ می شکند این شکست شکست قوی تر است.

نکته دوم:زمانی که شکست با حجم زیادی همراه باشد آن شکست شکست قوی تری است.

پرچم صعودی

نکته:زمانی که یک کانال با فاصله شکسته شود آن الگو شکست قوی تری است.

بولینگ فلاگ(صعودی)

بولینگ فلاگ (نزولی)

لبه نزولی کاهشی

لبه نزولی افزایشی

الگو فنجان

الگو های بی تفاوت مثلث نزولی

مثلث صعودی

الگوی الماس

باتوجه به الگو ممکن است ما با خرید یا فروش وارد شویم. Entry نکته اول:در نقطه ورودی یا با سود Target هر دو از معامله خارج شویم. منتها در نقطه Target وstoploss نکته دوم:در از زیان بیشتری جلوگیری می Stoploss با زیان درواقع با خروج در کنار Stoploss و در نقطه کنیم.

نکته سوم:الگوها در صد درصد مواقع سود آور نیستند اما چون در اکثر موارد سودآور هستند از آنها استفاده می کنیم.

اندیکاتورها

 1. میانگین متحرک (  Moving Average)

نکته اول:اگر MA صعودی باشد نشان دهنده روند صعودی است و اگر MA نزولی باشد نشان دهنده روند نزولی استکه می گوییم بازار trend یا روند دارد و اگر MA تقریبا افقی باشد، می‌گوییم بازار فاقد روند است یعنی روندی ندارد.

نکته دوم:اگر منحنی قیمت بالای MA باشد تمایل دارد به روند صعودی ادامه دهند و اگر منحنی قیمت پایین باشد تمایل دارد به روند نزولی ادامه دهند.

نکته سوم: هرچقدر دوره زمانی MA کوتاه مدت تر باشد نوسانات را بیشتر به ما نشان می دهد و دقت کمتری دارد.

نکته چهارم: معمولا از دو MA استفاده می‌کنند یکی کوتاه مدت و یکی بلند مدت بسیاری اوقات کوتاه مدت را ۵ روزه و بلند مدت را بیست روزه در نظر می گیرند.

نکته پنجم: MA بلندمدت نشان دهنده روند بلند مدت و MA کوتاه مدت نشان دهنده روند کوتاه مدت.

نکته ششم:این نکته مهم است و کاربردی محل برخورد MA کوتاه مدت و بلند مدت می تواند به ما سیگنال خرید و فروش دهد.

نکته هفتم :به بازار صعودی Bullish Market و به بازار نزولی Bearish Market می گویند

Liner ،-Smooth-Exponential- : Simple: داریم MA نکته هشتم: چهارنوع

Weighted

۱- هراندازه فاصله بین نوار بالایی و پایینی بیشتر باشد نشان دهنده نوسان بیشتر در آن محدوده است.

۲- خط میانی یک میانگین متحرک است و نوار بالایی و پایینی به اندازه در برابر انحراف معیار از

خط میانی فاصله دارد.

۳- می توان به جای دوبرابر مقادیر دیارگری را انتخاب کرد اما انتخاب باید بگونه ای باشد که در حدود ۸۱ درصد از تغییرات قیمت درمحدوده نوارهای بالایی و پایینی باشد.

۴- معمولا زمانی که قیمت روند آن از نوار پایینی اغاز می شود قیمت به نوار بالای می رسد و برعکس زمانی که قیمت ازنوار بالای اغاز می شود قیمت به نوار پایینی می رسد. این قضیه در بازارهای سطح بیشتر صادق است.

۵- اگر قیمت از نوار پایینی بیرون بزند تمایل دارد که در جهت روند پیش برود.

MACD-4

نمودار هیستو گرام مقدارMACD و خط چین منحنی سیگنال می باشد زمانی که مقدار MACD مثبت می شود سیگنال خرید است و بلعکس.

زمانی که MACD مثبت است و اگر منحنی سیگنال صعودی باشد سیگنال خرید است و اگرمنحنی خارج از نمودارMACDباشد سیگنال فروش است.

اگر MACDمنفی باشد در صورتی که منحنی سیگنال خارج از نمودارMACD بیایدسیگنال خرید است و بالعکس.

VOLUME

این اندیکاتور نشان دهنده حجم معاملات انجام شده است.

همگرایی و واگرایی در اندیکاتورها

واگرایی-احتمال کاهش قیمت –سیگنال فروش

ما انتظار داریم قیمت نزولی کاهش قیمت را داریم دراندیکاتور نیز روند نزولی است.

همگرایی-احتمال افزایش قیمت -سیگنال خرید ما انتظار داریم که قیمت صعودی باشد. در اندیکاتور صعودی است پس قیمت افزایش می یابد.

روانشناسی کندلها

نمودار شمعی :درنمودار شمعی هر کندل چهار قسمت را به مانشان می دهد:

  1. باز (Open)
  2. بالاترین قیمت ( High)
  3. بسته (Close)
  4. کمترین ( low)

نکته ها:

۱-  اگر قیمت در حالت بسته بالاتر از قیمت باز شدن باشد رنگ شمع سفید است و بلعکس

۲ – باز شدن قیمت ابتدایی سهم در ابتدای یازه زمانی است.بسته قیمت سهم در انتهای سهم در بازه زمانی است.بالاترین قیمت سهم و پایین ترین قیمت در بازه زمانی است.

۳ -برای سهام معمولا الگوی زمانی را روزانه یا هفتگی انتخاب می‌کنند.

سایه ها معرف میزان کشمکش میان خریداران و فروشندگان هستند و بدونه شمع معرف نتیجه نهایی این کشمکش هاست.

الگو های موجود در شمع ها

چکش

این الگو بدنه کوچکی دارد که سیاه یا سفید است اما سایه پایینی بسیار بلند و سایه بالایی کوتاه است.این الگو در روند نزولی وجود دارد.

دار زدن

این الگو از نوع الگو برگشتی است یعنی ما انتظار داریم بعد از مشاهده آن روند تغییر کند همه مشخصات این الگو همان الگوی چکش است.

دوجی ها: دوجی ها دارای بدنه بسیار کوچکی هستند و که قیمت آغاز و پایان آنها یکسان می باشد.

گاهی اوقات دوجی ها دارای بدنه خیلی کوچک هستند که رنگ آن مهم نیست دوجی ها هم روند صعودی و نزولی می تواند تعریف شوند.

دوجی ها الگوهای بازگشتی قوی هستند

۵- الگوی بچه سرراهی یا ستاره صبح گاهی:

یک الگو سه شمعی است و از الگو بازگشتی است شمع میانی معمولا یک دوجی است که قیمت آغازی و پایینی آن پایین تر از باز و بسته شدن دو شمع کناری است.

امواج الیوت

۱-اکثر امواج از پنج موج جنبشی و سه موج اصلاح تشکیل شده اند.

۲- شناخت اینکه در کدام موج هستیم به ما کمک می کند روند آتی را پیش بینی کنیم.

۳- هرکدام از موج های یک تا پنج خودشان ممکن است از امواج ریز تری تشکیل شده باشند.

۴ -امواج ۱و ۳و ۵ امواجی هستند که افزایش قیمت در آنها صورت میگیرد امواج ۲و ۴ و کاهش قیمت در آنها صورت می گیرد

۵-موج دو بلندترین موج است اما ممکن ۱ یا ۵ باشد.

۶- حجم مبادلات در موج سه ازهمه بیشتر است.

نویسنده: آقای امیر عجمی

به این مقاله امتیاز دهید
(۱۷۰ رای) ۴.۵
۱۲۳۴۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات استراتژی های تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد میکنیم:
scalping-strategy
استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی
3-price-channels
انواع کانال در تحلیل تکنیکال + کاربرد هرکدام
bollinger-bands
آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) + تحلیل بازارهای مالی
chart-patterns-every-trader-needs-to-know
آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه ارز دیجیتال
technical-analysis
مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال
top-four-indicators
چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی جهان
breaking-of-the-double-volatility-channel-strategy
استراتژی شکست نوسان کانال دوبل
strategy-base-150
استراتژی معاملاتی پایه ۱۵۰ یک استراتژی بسیار سودآور
momentum-trading-strategy
بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم (ویلیام % R)
fractal-trading-strategy
استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر: تکنیک‌های معاملاتی فراکتال
average-true-range-atr
استراتژی معاملاتی با میانگین محدوده واقعی (ATR)
combine-the-right-indicators
نحوه ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه
pullback-strategy
قدرت پولبک به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات
macd-strategy
بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی
best-strategy
بهترین استراتژی های بازار معاملاتی
narrow-range
نوسانگیری در معاملات با استراتژی دامنه کوتاه
role-reversal
استراتژی تغییر نقش حمایت و مقاومت در معاملات روزانه
candlestick-patterns
کاربرد الگوهای کندل استیک(شمعی-ژاپنی) در تحلیل تکنیکال
swing-strategy
معامله روزانه با استراتژی سویینگ
moving-average-strategy
استراتژی میانگین متحرک(MA) متقاطع در تحلیل تکنیکال
momentum-strategy
استراتژی معامله برگشتی مومنتوم