یک سرمایه گذار حرفه ای برای خرید یک سهم و انجام معاملات در بازار سهام، باید به ارزش معاملات خرد انجام شده و حجم نقدینگی وارد شده به بازار در آن روز توجه کند. زیرا در طی یک روز کاری، سهام شرکت ها در قیمت و حجم های گوناگون معامله می شود و مجموع این اطلاعات به سرمایه گذار در رابطه با خرید یا فروش سهام مورد نظر کمک می کند.

فهرست []

  به مثال زیر توجه کنید

  آقای غفاری در روز یکشنبه، ۱۰۰۰ سهم را به قیمت هر سهم ۵۰۰ تومان خریداری می کند؛ ارزش معاملات آقای غفاری در روز یکشنبه، ۵۰۰ هزار تومان است.

  اگر خانم رحیمی در همان روز، ۲۰۰۰ سهم با قیمت هر سهم ۴۰۰ تومان خریداری کند؛ ارزش معاملات او در آن روز ۸۰۰ هزار تومان است. اگر به همین ترتیب ارزش کلیه معاملاتی که در طول یک روز انجام می شود را با هم جمع کنیم، ارزش معامله آن سهم در طی آن روز کاری به دست می آید.

  ارزش معاملات به چه معناست؟

  به مجموع ارزش کل معاملات انجام شده بر روی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، ارزش معاملات می گویند. در واقع با توجه به این نکته که ارزش معاملات نشان دهنده ی حجم نقدینگی در بازار است، بررسی آن به ما کمک می کند تا زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را تشخیص دهیم. به این صورت که، افزایش ارزش کل معاملات بازار نشان از ورود نقدینگی و روند مثبت آن بازار دارد و کاهش ارزش معاملات بازار نیز حکایت از زمان نامناسب جهت سرمایه گذاری دارد.

  ارزش معاملات کل از ضرب تعداد کل معاملات در حجم معاملات کل بدست می آید و برای مشاهده رقم دقیق آن می توان از سایت بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com استفاده کرد.

  در نظر داشته باشید که معاملات در بازار اوراق بهادار به ۳ دسته معاملات خرد، معاملات عمده و معاملات بلوکی تقسیم می شود.

  ارزش معاملات خرد بورس

  اگر معاملات بلوکی را از ارزش کل معاملات روزانه کم کنیم، به ارزش معاملات خرد دست می یابیم.

  در زیر، ارزش معاملات پلیمر آریا ساسول در طی یک روز معاملات را مشاهده می کنید:

  با توجه به این نکته که مبنا تصمیم گیری در رابطه با ارزش بازار، ارزش معاملات خرد است می توان بیان کرد در صورتی که ارزش معاملات خالص روزانه سهام شرکت ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد و این فرایند طی دو تا سه روز ادامه داشته باشد و در عین حال، سهام شرکت ها متعادل باشد و یا روند صعودی را تجربه کند، نقدینگی وارد بازار می شود.

  بنابراین در نظر گرفتن ارزش معاملات و بازار باید به عنوان یکی از معیارهای مورد بررسی هر سرمایه گذاری به صورت روزانه به حساب بیاید.