در دنیای امروز هیچ چیزی ساده و راحت به دست نمی آید. اما پیمودن مسیرهای پر پیچ وخم موفقیت در عصر آهن نیاز به نیرویی خاص دارد که انگیزه می تواند این نیرو را برای ما فراهم نماید. انگیزه و بالاتر از آن خود انگیزشی مؤثرتر و قوی تر از هر دارویی می تواند مانند یک مربی، ما را در سختی ها همراهی کنند. اما چگونه می توان از این نیرو استفاده کرد؟ برای آشنایی با تکنیک های خود انگیزشی با ما در این مقاله همراه باشید.

انگیزه به چه چیزی گفته می شود؟

انگیزه در واقع یک نیروی درونی و یک ویژگی رفتاری است که می تواند مانند یک چاشنی قدرت بخش در زندگی انسان ها از آن استفاده نمود. یک گلوله برای شلیک و رسیدن به هدف نیاز به المان های مختلفی دارد. یک چاشنی برای شروع حرکت، حرکت دورانی برای قدرت گرفتن و طی کردن مسیر لوله تفنگ برای سرعت گرفتن همگی در کنار هم یک گلوله را به سمت هدف شلیک می نمایند. عجین کردن این پکیج با مهارت تیرانداز می تواند هر هدفی را در دسترس قرار دهد. زندگی انسان نیز دقیقاً نیاز به چنین المان هایی برای موفقیت و رسیدن به هدف دارد و انگیزه و خود انگیزشی نقش چاشنی را برای ما ایفا می نمایند. تنها با چاشنی نمی توان به موفقیت رسید اما بدون چاشنی هیچ حرکت قدرتمندی شروع نمی شود.

تأثیر انرژی های درونی و احساسات در زندگی انسان کاملاً اثبات شده است. هر چند این نیروها قابل رؤیت نیستند، اما بیشتر از هر چیز قابل رؤیت دیگری در روند زندگی ما تأثیرگذار هستند. انگیزه نیز ازجمله نیروهای درونی است که می تواند در سختی ها و در برخورد با موانع پیش رو مانند یک قدرت شگفت آور عمل نماید. هزاران ایده و ایدئولوژی در ذهن انسان ها وجود دارد که حتی قبل از اینکه به دنیا بیایند، در نطفه خفه می شوند. شاید اصلی ترین دلیل برای از بین رفتن بسیاری از ایده ها و یا به ثمر نرسیدن آنها نیروی انگیزه ای باشد که باید در صاحبان ایده ها وجود داشته باشد. کسانی که قدرت انگیزه را نادیده بگیرند، هیچ جایی در تاریخ بهترین ها کسب نخواهند کرد. درک قدرت این حس درونی انسان ها می تواند منجر به معجزاتی بزرگی در زندگی وی گردد. در ادامه برخی از این معجزات را با هم مرور خواهیم نمود.

خود انگیزشی چیست؟

برای تعریف خود انگیزشی باید کمی به عقب برگردیم. اگر به دوران کودکی خودمان نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که از همان روزهای نخستین زندگی این انگیزه است که رشد فکری انسان ها با آن رقم می خورد. در کودکی هر وقت نیازی به انجام کاری داشتیم که خیلی به آن راغب نبودیم، والدین با وعده جایزه های دوست داشتنی احساسات ما را برای انجام آن ها ترغیب می کردند. این همان نیروی انگیزه است که از بچگی در وجود ما نهادینه می شود. کم کم با رشد فکری و مسئولیت پذیری های فردی دیگر برای داشتن نیروی انگیزه نیازی به اتکا به دیگران نخواهیم داشت و خود می توانید برای پیش برد اهداف و رسیدن به آنها در خود انگیزه کافی ایجاد نماییم.

این تعریفی عامیانه و ساده از خود انگیزشی است. انسان ها برای آشنایی با خود انگیزشی و پیامدهای آن نیازی به آموزش ندارند. به خودی ِخود این تعریف در وجود هر یک از ما نهادینه شده است. البته آشنایی با تکنیک های تقویت انگیزه و بالا بردن توان خود انگیزشی این احساس درونی را به نیروی اکتسابی تبدیل می نماید. رسیدن به اوج انگیزه نیاز به برخی تکنیک های روانشناسی دارد که امتحان کردن آن ها می تواند این نیروی عظیم را در وجود شما به قلیان برساند. البته افراد با احساسات درونی مختلف در ایجاد خود انگیزشی درون خود متفاوت عمل می نمایند. با این حال روش های تقویت خود انگیزشی برای هر کسی تأثیرات خاص خود را به همراه خواهد داشت.

چرا برخی افراد انگیزه بالایی دارند و برخی دیگر کاملاً بی انگیزه اند؟

حتماً شما هم شنیده اید که برخی مواقع برای تعریف برخی از افراد از واژه هایی مانند کوهِ انگیزه استفاده می نمایند. برخی از افراد ذاتاً یا به دلیل شرایط تربیتی که در دوران کودکی داشته اند، از انگیزه بالایی برخوردار هستند. این چنین افرادی به راحتی در برخورد با موانع مختلف می توانند احساسات خود انگیزشی خود را تقویت نموده و روحیه خود را در هر شرایطی حفظ کنند. داشتن روحیه بالا و قدرت تمرکز در شرایط سخت ازجمله ویژگی های اخلاقی اصلی این افراد می باشد. شاید عجیب به نظر برسد اما انگیزه همیشه نیروی بسیار قوی تری از استعداد بوده است. در تاریخ این انگیزه های قوی بوده اند که دست به خلق شگفتی ها زده اند.

در میان افراد باانگیزه بالا، خیلی ها هم وجود دارند که کاملاً بی انگیزه هستند. ایجاد خود انگیزشی برای این افراد بسیار سخت و تقریباً بدون استفاده از تکنیک های تقویت این نیرو غیرممکن است. دلایل زیادی وجود دارد که می تواند باعث کمبود انگیزه در چنین افرادی باشد. درجه اول چنین خلقیاتی را باید در دوران کودکی و شرایط تربیتی آن ها جستجو نمود. اگر نیروی انگیزه  از همان دوران کودکی و ابتدایی در وجود بچه ها نهادینه نشده باشد، خود انگیزشی و مسئولیت پذیری آن ها نیز در آینده کاهش خواهد یافت. البته شرایط دیگری مانند وضعیت اجتماعی خانواده، وضعیت اقتصادی، اطرافیان و برخی عوامل دیگر نیز از دلایلی هستند که می تواند باعث بی انگیزگی در این افراد باشد.

چه عواملی سبب از بین رفتن انگیزه فرد می شود؟

همان طور که خود انگیزشی و تقویت این حس درونی می تواند اکتسابی باشد، از بین رفت انگیزه نیز امری شایع در بسیاری از افراد می باشد. عوامل زیادی می تواند باعث ایجاد چنین رفتاری در افراد باشد که بیشتر آن ها به احساسات و وضعیت روانی افراد بازمی گردد. البته کسانی که به خوبی قدرت خود انگیزشی را در وجود خود تقویت کرده باشند، می توانند در برخورد با شرایط سخت خود را آماده نگه دارند. اما این امکان برای هر کسی قابل تصور نیست. برخورد با برخی از سختی های زندگی باعث از بین رفتن انگیزه حتی در برخی از افرادی می شود که انگیزه زیادی نیز داشته اند. البته طرز رفتار افراد از مهم ترین دلایل از بین رفتن انگیزه در وجود آن ها است. برخی از عوامل ایجاد این حس درونی منفی می توانند موارد زیر باشند.

۱- عدم داشتن برنامه ریزی درست

در بند اول مقاله اشاره کردیم که انگیزه مانند یک چاشنی است که برای رساندن شما به هدف نیاز به برخی نیروهای کمکی مانند مهارت، ابزار و برنامه ریزی دقیق دارد. نداشتن برنامه می تواند این نیرو را در مسیر نادرستی به هدر داده و به تدریج باعث از بین رفتن آن شود.

۲- هدف گذاری های ناصحیح و دلسرد شدن

دلسرد شدن نقطه مقابل خود انگیزشی است. ایجاد هدف های دور از دسترس در مسیر کار و زندگی می تواند باعث شکست های پیاپی شده و این دلسرد شدن های پشت سر هم نیروی انگیزه افراد را به مرور از بین خواهد برد.

آلبرت انیشتین:

“موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود، همان هایی است که توسط افراد عجول رها شده است.”

۳- وسواس زیاد به جهات منفی

برخی از افراد نیز در کنار داشتن ابزار لازم برای رسیدن به هدف، دچار وسواس می شوند. چنین افرادی بیشتر نیمه خالی لیوان را می بینند و خیلی نمی توانند روی قسمت مثبت آن تمرکز داشته باشند. وسواس زیاد نیز به مرور باعث از بین رفتن انگیزه در افراد خواهد شد.

ارل نایتینگل می گوید:

“هر چه در ناخودآگاه خود بکاریم و با تکرار آن تغذیه کنیم، روزی تبدیل به واقعیت ما خواهند شد.”

۴- نشست و برخاست با افراد بی انگیزه

نشست وبرخاست با افراد باانگیزه و موفق از شما فردی باانگیزه خواهد ساخت و در کنار افراد بی انگیزه قرار گرفتن به مرور باعث از بین رفتن نیروی خود انگیزشی در وجود شما خواهد شد. چنین افراد با تلقین نیروهای منفی انگیزه افراد باانگیزه را نیز به ورطه نابودی می کشانند. فراموش نکنید که یک قطره ناپاکی می تواند یک منبع بزرگی از آب پاک را آلوده کند.

به قول برایان تریسی:

این موقعیت ها نیستند که انسان را می سازند، بلکه این انسان ها هستند که موقعیت ها و موفقیت ها را خلق می کنند.”

۵- شرایط نامناسب اجتماعی و مشکلات اقتصادی

هر چند در یک دیدگاه کلی مشکلاتی از این قبیل همگی بهانه تراشی هایی هستند که افراد از آن ها برای توجیه شکست ها و ناکامی های خود بهره می برند، اما با این حال این شرایط می تواند منجر به از بین رفتن انگیزه در انسان ها باشد. شرایط نامناسب اجتماعی و وضعیت معیشتی ضعیف بسیاری از فرصت ها را از انسان ها سلب می نماید. افرادی هم که از نظر انگیزه در سطح بالایی قرار ندارند در برخورد با چنین وضعیتی دچار ضعف در احساسات درونی خود شده و سریعاً شروع به بهانه تراشی و انداختن دلیل شکست خود روی گردن این شرایط می نمایند. هر چند در برخی مواقع این بهانه ها خیلی هم بیراه نیستند، اما نباید فراموش کنیم که بزرگ ترین و موفق ترین افراد جهان در همه عرصه ها چه علمی، چه ورزشی و چه اقتصادی از بدترین شرایط شروع کرده اند و به بالاترین درجات رسیده اند.

سریع ترین دونده جهان یوسین بولت می گوید:

“رویاهای خود را باور داشته باش، همه چیز امکان پذیر است.” 

دلایل دیگری نیز برای بی انگیزگی و از بین رفتن نیروی خود انگیزشی در افراد وجود دارد که بسیاری از آن ها عمومی نبوده و به شرایط ویژه هر فرد بستگی دارند. اما مهم ترین آنها چند موردی بودند که با هم مرور کردیم.

چه عواملی سبب بالا رفتن انگیزه فرد می شوند؟

عوامل زیادی هم وجود دارند که می توانند باعث بالاتر رفتن انگیزه در افراد باشند. البته برخی از آن ها ناشی از پرورش برخی از نیروهای درونی و انجام برخی از کارهای ساده خواهند بود که در بند بعد به آن ها اشاره خواهیم نمود. اما در این بخش قصد داریم به عواملی اشاره کنیم که بیشتر تکنیک های حسی و درونی هستند.

۱- بالاتر بردن تمرکز

قدرت تمرکز در بسیاری از شرایط سخت منجر به اتخاذ تصمیمات بسیار عالی برای هر فردی می شوند. بسیاری از افرادی که تمرکز کافی ندارند، در برخورد با سختی های زندگی به سرعت انگیزه خود را از دست می دهند. افزایش تمرکز در چنین مواقعی می تواند باعث تقویت انگیزه و خود انگیزشی در افراد باشد.

به قول آلبرت انیشتین:

“جهانی که برای خودمان ساخته ایم، نتیجه تفکراتمان است. نمی توان دنیا را بدون تغییر تفکراتمان تغییر دهیم.”

۲- نیروی خارق العاده اعتماد به نفس

من استعداد کافی برای این کار را ندارم. هوش زیادی برای موفقیت در این رشته نیاز است. این ها جملات منفی ای هستند که می توانند قاتل بزرگی برای انگیزه باشند. تقویت نیروی اعتمادبه نفس خود عامل بزرگی برای خود انگیزشی در افراد است.

هنری فورد:

“چه فکر می کنید می توانید، چه فکر می کنید نمی توانید، در هر صورت حق با شما است.”

۳- ثابت قدم بودن و باور داشتن به نتیجه نهایی

ثابت قدم بودن و باور داشتن به نتیجه نهایی باعث می شود تا شکست های کوچک مانعی برای رسیدن به هدف اصلی نباشند. افرادی که به نتیجه نهایی شک دارند و آن را بسیار دور از دسترس خود می بینند، نمی توانند خود انگیزشی خود را در سطح مناسبی نگه دارند. این افراد بعد از اولین شکست هر چند کوچک تمام انگیزه خود را از دست خواهند داد. باید باور کنیم که شکست جزئی از هر مسیری برای انسان های موفق است.

رابرت کلییر:

“موفقیت حاصل تنش های کوچکی است که هرروز به صورت مداوم انجام می پذیرد.”

۴- دور ماندن از انرژی های منفی

درصد بالایی از بیمارانی که جان خود را از دست می دهند، شرایط بدنی مناسب برای شکست این بیماری ها را دارند. اما این افراد به دلیل استرس زیاد و درگیر شدن با خبرها و انرژی های منفی روحیه ای برای این مبارزه در خود باقی نمی گذارند. درگیر شدن پی درپی با افکار و اخبار منفی می تواند نیروی خود انگیزشی را در وجود هر کسی به هلاکت برساند. فضای مجازی در حال حاضر در عین داشتن مزیت های بسیار زیاد می تواند عاملی هم برای این امر باشد. از این رو برای انگیزه بالا باید خود را از این اخبار دور نگه داریم.

چگونه می توانیم در خود انگیزه ایجاد کنیم؟

در این بخش قصد داریم تا برخی از تکنیک های مؤثر برای تقویت نیروی خود انگیزشی را با هم مرور کنیم. استفاده از این تکنیک های ساده قدرت عجیب انگیزه را در وجود شما به اوج خود خواهند رساند، هر چند در ظاهر آن ها ساده هستند، اما توصیه می کنیم به هیچ وجه آنها را دست کم نگیرید.

۱- هدف های خود را به قسمت های کوچک تر تقسیم نمایید

داشتن اهداف بزرگ هیچ عیبی ندارد که هیچ، بلکه یک مزیت هم تلقی می گردد. اما رسیدن به اهداف بزرگ نیاز به زمان زیادی داشته و نیروی انگیزه بالایی نیز می طلبد. یک لغزش کوچک در چنین مواردی همه آرزوهای یک فرد را به باد داده و تمام داشته های وی را از بین خواهد برد. از این رو در یک تکنیک ساده روانشناسان توصیه می کنند تا اهداف خود را به پله های کوچک تر تقسیم نموده و پله به پله آن ها را طی کنید.

برایان تریسی:

“داشتن اهدافی روشن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به موفقیت کاملاً ضروری است.”

۲- تشویق

تشویق شدن از همان دوران کودکی باعث ایجاد یک نیروی انگیزه بسیار قدرتمند در وجود ما بوده است. اکنون نیز نباید اثر این عامل تقویتی را نادیده بگریم. تشویق مانند یک کپسول ویتامین است که می تواند نیروی ایمنی بدن ما را در برابر شکست های آینده تقویت نماید و خودباوری و خود انگیزشی را برای ما به ارمغان بیاورد.

۳- الگوبرداری از افراد موفق

نکته جالبی که در تاریخ بارها و بارها تکرار شده است، این است که درصد بالایی از افراد موفق و البته موفق ترین افراد جهان از کمترین امکانات برخوردار بوده و شکست های بزرگی نیز در زندگی خود داشته اند. الگوبرداری از رفتار و زندگی آن ها می تواند نیروی انگیزه ما را نیز چندین برابر کند.

۴- نشنیده گرفتن انتقادهای بی مورد

واقعاً چه کسانی دست به انتقاد زده و ما را از رفتن در مسیر موفقیت بازمی دارند؟ آیا جز این است که افرادی که خود شکست خورده و یا حتی یک بار حاضر نشده اند این راه ها را امتحان کنند، مانند یک پتک انرژی منفی روی سر ما خراب می شوند. بهترین کار در برخورد با چنین افرادی در و دروازه کردن گوش هایمان است.

۵- سبک زندگی خود را درست کنیم

کتاب خواندن، ورزش کردن، خوردن غذاهای سالم، خواب کافی، به موقع بیدار شدن، تماشای فیلم های مورد علاقه، تفریح و لذت بردن از لحظات زندگی همگی لازمه زندگی بشر می باشند. داشتن یک لایف استایل مناسب می تواند باعث تقویت نیروی انگیزه در افراد شود. این چنین افرادی از قدرت بالایی برای خود انگیزشی برخوردار بوده و شکست دادن آن ها به این راحتی ها امکان پذیر نخواهد بود.

۶- اطرافمان را از افراد موفق پر کنیم

تأسی گرفتن از یک مربی و مشاور خوب موفق در زندگی می تواند روحیات وی را درون ما نیز شکوفا نماید.

۷- مسیر خود را مستقیم کنید

بسیاری از افراد دوست دارند هزاران راه را برای رسیدن به موفقیت امتحان نمایند. آن ها در هیچ کدام از این راه ها تخصص لازم را به دست نیاورده و در آخر هم دست از همه آن ها خواهند برید. مانند یک قطره آبی که با داشتن یک مسیر یک سنگ بزرگ را می شکافد، روی یک هدف و یک مسیر تمرکز داشته باشید.

۸- از دیروز خود بهتر باشید

اگر روزی ۱ درصد رشد داشته باشید در یک سال رشد خود را به ۳۶۵ درصد خواهید رساند. برای نگاه به آینده امروز خود را با دیروز خود مقایسه کنید و سعی کنید از دیروز عملکرد بهتری داشته باشید. اگر هرروز تنها یک درصد بهتر شوید، در پایان سال شما موفقیت را در آغوش خواهید کشید. این رفتار می تواند در شرایط سخت هم انگیزه شما را در سطح مناسبی باقی نگه دارد.

۹- با ترس خود کنار بیایید

نترسیدن دور از احساسات انسانی است. رفتن در مسیری که تاکنون آن را امتحان نکرده باشید، با ترس همراه خواهد بود. برای داشتن نیروی انگیزه کافی و تقویت خود انگیزشی باید با ترس های خود روبرو شوید.

چرچیل:

“موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکستن دیگر بدون از دست دادن شور و انگیزه است.”

۱۰- به خدا اعتماد کنید

خود انگیزشی یک نیروی درونی است. برای تقویت این نیرو می توانید آن را به منبع اصلی انرژی متصل کنید.

چگونه می توانیم در انجام کارهای روتین و روزمره خود انگیزه مان را حفظ کنیم؟

انجام کارهای تکراری و کسل کننده همیشه روی اعصاب هستند. داشتن انگیزه کافی برای انجام چنین اموری همیشه یک چالش بزرگ بوده است. اما نگاه کردن به آینده می تواند راه حلی عالی برای بالا بردن انگیزه در چنین شرایطی باشد. به جای آنکه یک قدمی خود را نگاه کنید، به آینده ای که بعد از انجام این کارها در انتظار شما خواهد بود، بیندیشید. این روش خود یکی از تکنیک های خود انگیزشی است.

اگر دچار بی انگیزگی شدیم چه کار کنیم؟

در چنین مواقعی بهتر است کمی دور از استرس به استراحت بپردازید. ذهن خود را آرام کنید و برای تقویت نیروی انگیزه و خود انگیزشی تمرکز داشته باشید. دست وپا زدن در مرداب هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید. از این رو بهتر است در چنین مواقعی آرامش خود را حفظ کرده و به دور از هیجانات زندگی برای یک شروع بهتر و قدرتمندتر انگیزه کافی جمع کنید.

مایکل جردن:

“می توانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز.”

ترس چگونه انگیزه ما را از بین می برد؟

ترس در نقطه مقابل انگیزه قرار دارد. کسانی که خود انگیزشی را در وجود خود تقویت می نمایند، می دانند که ترس هم ازجمله نیروهایی است که باید در این مسیر با آن روبرو شده و بر آن فائق آیند. ترس با تصور پیامدهای ناشی از شکست شما را از قدم برداشتن در مسیر موفقیت بازمی دارد. اگر به درستی با آن برخورد نکنید، احتمالاً در همان بدو حرکت همه انگیزه خود را به باد خواهید داد.

اهمیت برنامه ریزی در ایجاد انگیزه برای انجام کارها

بدون برنامه ریزی بالاترین و قوی ترین انگیزه ها هم چیزی به شما اضافه نخواهند کرد. شما فقط یک بار فرصت زندگی دارید. زمان در این زندگی بسیار محدود است. تنها یک برنامه ریزی درست و دقیق است که می تواند شما را از این مهلکه موفق بیرون بکشاند. بدون برنامه ریزی شما تنها مشغول به انجام کارهای پراکنده ای خواهید شد که هیچ راهی به هدف اصلی شما ندارند.

برایان تریسی:

“یادداشت اهدافتان روی کاغذ احتمال موفقیت را ۱۰۰۰ درصد افزایش می دهد.”

داشتن حس آرامش دائمی انگیزه ما را کم می کند؟ چرا چالش ها در ایجاد انگیزه برای ما ضروری هستند؟

حفظ انگیزه در یک مسیر ثابت و روتین بسیار سخت تر از مسیری است که در آن با چالش های مختلف روبرو هستیم. یک بار موفقیت در یکی از این چالش ها برابر با صدها بار موفقیت در مسیرهایی با آرامش دائمی برای ما انگیزه و قدرت به ارمغان خواهند آورد. در کودکی برای رسیدن به یک پاداش بارها و بارها یک مسیر ثابت را طی کرده ایم. از همان دوران به یاد داریم که هر چه چالش های ما سخت تر و سخت تر باشند، جوایز نیز بهتر و بزرگ تر خواهند بود.

سه  نفر از کسانی که با کمک انگیزه بالایشان، کارهای بزرگی انجام داده اند.

در این بخش مختصری از زندگی افرادی را مرور خواهیم کرد که با خود انگیزشی به درجاتی رسیده اند که هیچ گاه از تاریخ بشر حذف نخواهند شد.

آنتونی رابینز:

“به یاد داشته باشید که هدف های بزرگ انگیزه های بزرگ هم ایجاد می کنند.”

۱- توماس ادیسون

این مخترع بزرگ در روزهای ابتدایی زندگی خود از طرف همه معلمان خود طرد شد. همه او را فردی احمق خطاب می کردند که هیچ استعدادی برای یادگیری ندارد. او برای رسیدن به اولین اختراع خود هزاران بار شکست خورد و سرانجام پیروز شد. ادیسون نمادی از کوهِ انگیزه در تاریخ بشر است.

۲- استیو جابز

بنیان گذار شرکت اپل یک بار از طرف هیئت مدیره این شرکت که خودش آن را تاسیس کرده بود، اخراج شد و تمام سهام خود را از دست داد. هیچ کس به اندازه استیو جابز انگیزه را معنی نکرده است.

۳- آلبرت اینشتین

جالب است بدانید که تا ۴ سالگی او هنوز شروع به حرف زدن هم نکرده بود و تا ۷ سالگی هم حتی یک کلمه توانایی خواندن نداشت.

۵ کتاب برای خود انگیزشی

۵ کتاب زیر بهترین های موجود برای خودانگیزشی هستند. افراد زیادی از تجربیات ارزشمند نویسنده های این کتاب که خود افرادی موفق هستند، استفاده نموده اند.

۱- بیندیشید و ثروتمند شوید

ناپلئون هیل در این کتاب که بارها تجدید چاپ شده و یکی از پرفروش ترین کتاب های موفقیت در دنیا است، راز و رمزهایی را برای شما بازگو می نماید که با شنیدن آن ها هر لحظه می توانید در خود انگیزه ایجاد نمایید. اگر به دنبال رازی هستید که می تواند افکار و زندگی شما را تغییر دهد، در این کتاب آن را خواهید یافت.

۲- پدر پولدار پدر فقیر

احتمالاً نام این کتاب را شنیده باشید. رابرت کیوساکی پله های موفقیت را مانند هر انسان عادی دیگر از صفر شروع کرده و تمام سختی های این راه را به جان خریده است. ارزشمندترین توصیه های وی برای ساختن یک زندگی موفق را می توانید در کتاب پدر پولدار پدر فقیر ببینید.

۳- قورباغه ات را قورت بده

کتاب جیبی قورباغه ات را قورت بده را بایستی یکی از جاودانه های برایان تریسی دانست. هر وقت احساس بی انگیزگی در زندگی داشتید، می توانید از این کتاب ارزشمند و جملات آن برای افزایش روحیه و انگیزه خود کمک بگیرید.

۴- حکایت دولت و فرزانگی

حکایت دولت و فرزانگی داستان مردی است که برای رسیدن به موفقیت و ثروت به دنبال بزرگ ترین و ثروتمندترین فرد جامعه خود می رود. فرد ثروتمند راهنمایی هایی در آستین خود دارد که باعث رشد فکری  و اقتصادی فوق العاده این مرد می شود. مارک فیشر در این کتاب داستانی را به خط کرده است که احتمالاً رویایی است که هر کدام از ما در سر داریم اما راه رسیدن به آن را نمی دانیم.

۵- قدرت عادت

چارلز دوهینگ در این کتاب هزارتوی ذهن افرادی که با عادت های معمولی روزانه به موفقیت های بزرگ رسیده اند را برای شما تبیین می نماید.