چکیده

مقاله هر آنچه می خواهید از بورس بدانید به بررسی روش های کسب درآمد از بورس، سودآوری و نسبت آن، ارزش ویژه هر سهام ، نوع شرکت و صنعت مربوطه، دریافت کد بورسی ، پر کردن فرم درخواست خرید و فروش، انواع سفارشات، تابلوی قیمت بورس، و جزییات دقیقتر می پردازد.

معرفی برخی نرم افزار های تحلیل وتکنیکال

Meta trader

رهاورد نوین

Meta stock

Advanced get

 

روشهای کسب درآمد از بورس

سهامداران از حیث بهره برداری از سهام دو گروه هستند. تعدادی از سود سهام استفاده می کنند، یعنی شرکت در ابتدای سال پیش بینی می کند که مبلغ خاصی به ازای هر سهم سود نقدی می پردازد و عده ای نیز به خاطر سود سالانه اش این سهام را خریداری می کنند.نیازی نیست که سهامدار، یک سال کامل،مالک سهام باشد تا بتواند از سود سالانه استفاده کند، هر فردی که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سهامدار شرکت بوده باشد ، سود یکساله به او تعلق می گیرد. قبلا توضیح دادیم که در مجمع عمومی عادی سهامداران در مورد سود شرکت و میزان تقسیم آن به صورت نقدی تصمیم گیری می کنند. عده ای دیگر از رشد قیمت سهام استفاده می کنند. مثلا قیمت سهام ۴۰۰ تومان بوده و بعد از ۴ ماه به ۹۰۰ تومان می رسد .سپس این افراد سهام خود را می فروشند و در واقع از نوسان قیمت استفاده می کنند.کسانی که قصد خرید سهام را دارند باید مشخص کنند که از کدامیک می خواهند بهره ببرند (نوسان قیمت ، سود هرسهم یا هردو؟)

قابلیت نقدشوندگی

قابلیت نقدینگی یک ورقه سهم به معنای امکان فروش سریع آن است. هر چه سهمی را بتوان سریع تر و با هزینه کم تری به فروش رساند، قابلیت نقدینگی آن بیش تر است، اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداری که با تعداد محدود و یا دفعات کم معامله می گردند، قابلیت نقدینگی بیش تر و در نهایت ریسک کم تری دارند. فهرست پنجاه شرکت فعال بورس که هر سه ماه یک بار منتشر می شود راهنمای مناسبی برای انتخاب سهامی است که از قابلیت نقدینگی خوبی برخوردارند.

تعداد سهام در دست عموم

قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام ، تا حدودی به تعداد سهام در دست عموم بستگی دارد. هر چه تعداد سهامی که در دست مردم قرار دارد بیش تر باشد، حجم و سرعت گردش معاملات افزایش یافته و بازار، قیمت منصفانه و معقول تری برای آن پیدا می کند. برعکس هر چه تعداد سهام در دست مردم کم تر باشد، رکود بیشتری بر معاملات سهام حاکم شده و در صورت معامله، قیمت ها شکل یک طرفه صعودی یا نزولی به خود می گیرد. تجربه شرکت هایی که تعداد سهام رایج آن ها کم بوده مؤید این نکته است.

 ترکیب سهامداران

یکی دیگر از معیارهای یک ورقه سهم، ترکیب سهامداران آن است. ترکیب سهامداران که در واقع ترکیب هیات مدیره آن را تعیین می کند، می تواند به نفع سهامداران جزء یا عمده باشد. در شرکت هایی که اعضای هیات مدیره آن، منتخب سهامداران عمده هستند، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود ، که بیشتر در راستای اهداف سهامدار عمده باشد و در مواردی به نفع سهامدار جزء نباشد.

چنین تصمیماتی در بازارهای کارا اثر خود را به خوبی در قیمت سهام نشان می دهد و البته معمولاً تاثیرخیلی مهمی ، بر قیمت سهام نمی گذارد، اما در بازارهای غیر کارا که تا حدودی تحت تاثیر جو بازار قرار می گیرد، می تواند جهت تغییرات قیمت را یک طرفه سازد.

سودآوری

شاید مهم ترین عامل برتری یک سهم، میزان سودآوری آن باشد. با توجه به این که تعداد سهام منتشره از سوی شرکت ها با هم متفاوت است، میزان سودآوری یک سهم را سود هر سهم یا EPS می سنجد.

تعداد سهام منتشره شرکت / مجموع سود خالص= سود هر سهم

سود هر سهم، مبلغ سود به ازاء ارزش اسمی سهام را نشان می دهد. با توجه به این که ارزش اسمی سهام کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ۱۰۰۰ ریالی بوده و ممکن است قیمت بازار انواع سهام متفاوتسنجیده می شود E/P باشد. برای مقایسه شرکت ها با یکدیگر رقم سود نسبت به قیمت بازار تحت عنوان نسبت این نسبت بازده جاری سهام را نشان داده و در شرایط تساوی سایر عوامل، هر چه این نسبت بالاتر باشد سهام از موقعیت بهتری برخوردار خواهد بود

گفتنی است هر چه میزان سود هر سهم در مقایسه با قیمت بازار سهام بیش تر باشد به خاطر تقاضایی که برای آن ایجاد می شود انتظار احتمال افزایش آتی قیمت بالاتر خواهد بود.

خاطر نشان می شود که سهامداران در خرید سهام می توانند از نسبت قیمت بر درآمد تحت عنوان نسبت P/E نیز استفاده کنند، که این نسبت براساس مرتبه بیان می شود و هر چه رقم آن کم تر باشد بازدهی آن سهم بیش تر خواهد بود.

ثبات نسبی سودآوری

استناد به سود هر سهم در یک سال، لزوماً مبنای صحیحی برای ارزیابی سهام نیست، چرا که ممکن است سود سال بعد بسیار کم تر از آن باشد. معیار مهم دیگری که به هنگام تحقیق در بازده جاری سهام باید مورد نظر قرار داد، ثبات نسبی سودآوری هر سهم است. لازم به یادآوری است هر چه میزان انحراف سودآوری سال های گذشته و یا سودهای احتمالی آینده، نسبت به میانگین سود، یا سود مورد انتظار،بیشتر باشد، ریسک سهم بالاتر و ارزش آن کم تر خواهد بود، برعکس هر چه روند سوددهی سال های گذشته و آتی از ثبات بیشتری برخوردار باشد ، ریسک کم تر و ارزش سهم بالاتر خواهد بود

با توجه به این که سرمایه گذاران در ارزیابی سهام تقریباً از ضریب قیمت یکسانی در صنایع مختلف استفاده می کنند در میان انواع اوراق بهاداری که با یک ضریب قیمت بردرآمد (P/E) یکسان ارزیابی شده اند، ورقه بهاداری که از سودهای باثبات تری برخوردار است ، به دلیل این که ریسک کم تری دارد،مطلوب تر است.

نسبت سود تقسیمی هر سهم

تفاوت سود نقدی هر سهم و سود هرسهم ، مواردی از جمله مالیات، اندوخته قانونی،سایر اندوخته ها و سود زیان انباشته را در بر می گیرد. گرچه در نظریه، تفاوت زیادی بین شرکتی که سود نسبتاًبالایی تصویب می کند و شرکتی که سود کمی از درآمد خود را تقسیم می نماید وجود ندارد، در عمل به دلیل جو حاکم بر بازار به ویژه از طرف کسانی که به درآمد سهام اتکای زیادی دارند، عرضه سهام شرکت هایی که سود سهام کمی تعیین می کنند، زیاد شده و موجبات کاهش قیمت آن سهم را در بازار فراهم می نماید.

از این رو، در شرایط تساوی سایر عوامل، شرکت هایی که نسبت سود تقسیمی بالاتری دارند نسبت به سایر شرکت ها از موقعیت بهتری برخوردارند. گفتنی است که نباید این نسبت در کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد، به عبارتی ارقام یک سال را نمی توان مبنای صحیحی برای قضاوت نسبت به عملکرد همیشگی شرکت قرار داد. ممکن است سیاست شرکت در سالی اقتضا کند که نسبت سود تقسیمی بالایی وضع شود، اما در سایر سال ها، این نسبت رقم پایینی باشد. برای قضاوت صحیح در مورد سیاست تقسیم سود شرکت، باید روند تقسیم سود چند سال گذشته شرکت را مورد بررسی قرار داد و به استناد آن ها نحوه تقسیم سود احتمالی سال های آتی را برآورد کرد.

ارزش ویژه هر سهم

ارزش ویژه هر سهم از نسبت حقوق صاحبان سهام

( سرمایه + اندوخته طرح و توسعه+ اندوخته قانونی+ اندوخته احتیاطی+ سایر اندوخته ها+ سود انباشته )

به تعداد سهام منتشره، به دست می آید و در مقایسه با ارزش اسمی هر سهم سنجیده می شود. هر چه ارزش ویژه هر سهم از قیمت اسمی سهام بیش تر باشد ،سهام آن شرکت از موقعیت و استحکام بالاتری برخوردار است.

بافت مالی شرکت

بافت تامین مالی ،که شامل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است، تاثیر به سزایی در عملکرد و سودآوری یک شرکت دارد. هر چه بدهی بیش تر باشد ، به خاطر خاصیت اهرمی بدهی، سودآوری نیز بالاتر خواهد بود ولی خطر ناتوانی شرکت در ایفای تعهداتش نیز بیش تر می شود . بنابراین ریسک شرکت نیز بالاتر خواهد بود و بالعکس.

مهلت و تاریخ پرداخت سود سهام

طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت، در صورتی که مجمع عمومی عادی سودی را تصویب کند ، شرکت باید ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب، آن را به سهامداران پرداخت کند. وجود این ماده قانونی، یک مهلت پرداخت ۸ ماهه برای شرکت ها بوجود می آورد، در مقام مقایسه هر چه سود نقدی هر سهم سریع تر پرداخت شود ، برای سهامداران مفیدتر است ، چرا که اولاً مشمول تورم و کاهش ارزش پول نمی شود و ثانیاً سهامدار می تواند وجوه خود را مجدداً سرمایه گذاری کرده و از بابت آن بازده به دست آورد. بنابراین در میان شرکت هایی که سود سهام نقدی اعلام می کنند ، آن شرکتی مطلوب تر است که سود سهام خود را سریع تر از دیگران می پردازد.

انتشار مستمر اطلاعات و اخبار نسبی

در صورتی که شرکت ها در ارائه اطلاعات شفاف مالی و یا هرگونه اخبار در زمینه وضعیت شرکت به سهامداران نهایت تلاش را نمایند، سهامداران با داشتن اطلاعات کافی می توانند اقدام به خرید و فروش سهام نمایند.

عمر شرکت و میزان استهلاک ماشین آلات

هر چه شرکت ها از ماشین آلات جدید با تکنولوژی پیشرفته تر استفاده کنند ، در امر تولید موفق تر هستند و شرکت هایی که عمر ماشین آلات آنها به پایان رسیده ، یا آن که استهلاک بالایی دارند، ممکن است در طول سال به دلیل خرابی دستگاه ها وقفه زمانی در تولید داشته باشند و نتوانند به تعهدات خود عمل کنند. در نتیجه این مورد در سودآوری شرکت بی تاثیر نخواهد بود.

نوع شرکت و صنعت مربوطه

در هر برهه از زمان، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و خط مشی اعمال شده توسط دست اندرکاران اقتصادی، می توان شاهد تاثیر گذاری بر روی صنایع مختلف بود. فعالیت اقتصادی شرکت های تولیدی و صنعتی با توجه به تقاضای بازار برای کالای تولید شده می تواند در سودآوری آن نقش بسزایی داشته باشد. به عنوان مثال ، شرکتی که عرضه کننده انحصاری کالای خاصی به یک بازار باشد، می تواند بر قیمت آن اعمال قدرت بیشتری نماید و در نتیجه سود بالای شرکت مزبور تضمین شده است، یا دولت می تواند به منظور حمایت از صنایع داخلی برروی کالاهای مشابه خارجی تعرفه و حقوق گمرکی نسبتاً زیاد وضع کند و یا در مواردی ممنوعیت ورود اعلام نماید، در چنین حالتی تقاضا برای محصولات داخلی حفظ می شود و یا افزایش می یابد و نهایتاً پیش بینی های فروش شرکت و سودآوری آن تحقق می یابد.

اقتصاد کلان و عوامل سیاسیاجتماعی

رویدادهای اجتماعی و سیاسی و پیش بینی تاثیر احتمال هر یک از آن ها بر اقتصاد کشور و همچنین عوامل اقتصاد کلان یا کل سیستم اقتصادی کشور می تواند در تصمیم گیری سهامدار در خرید و فروش سهام شرکت ها نقش عمده ای داشته باشد. دامنه این عوامل بسیار متنوع است و طیف گسترده ای را در برمی گیرد. عواملی مانند نرخ تورم، بیکاری، اشتغال، سبد هزینه خانوار، توزیع درآمد و… برخی از عوامل مهم اقتصادی است که بر وضعیت بازار سهام تاثیر مهمی دارد.

همچنین عوامل سیاسی- اجتماعی، مانند بروز تنش ها، رخدادهای مهم سیاسی، …. نیز به نوبه خود بر اوضاع عمومی بازار سهام می تواند حائز اثرات مثبت یا منفی باشد. گفتنی است دو عامل نوع صنعت و اقتصاد کلان جزو عوامل بیرونی هستند که غالباً شرکت ها و خود بورس بر آن ها کنترلی ندارند و مابقی عوامل یاد شده از عوامل درونی شرکت ها به شمار می روند.

***نکته مهم در مورد زمان خرید یا فروش سهام***

****بعد از اینکه تصمیم گرفتید سهام شرکتی را خریداری کنید یا آنرا بفروشید نکته بعدی آن است که زمان این کار را مشخص کنید.مثلا اگر تصمیم گرفتید ، تعدادی سهام خریداری کنید ، اگر زمانی که قیمت در اوج خود است اقدام به خرید کنید، این کار ،معقول نیست چون با اندک نوسان،قیمت سهام پایین می آید و معلوم نیست دقیقا چه زمانی رشد می کند؟ همچنین در مورد فروش سهام وقتی قیمت ها پایین است ، اقدام به فروش نکنید زیرا متضرر می شوید. بنابراین طبق اصول، اقدام به انتخاب سهام کنید .تنوع و سبد سهام داشته باشید و مهمتر از آن به زمان مناسب برای خرید و فروش دقت نمایید. معمولا وقتی قیمت سهام شرکت پایین است ، زمان مناسبی برای خرید است .در مورد پایین آمدن قیمت سهام نیز دقت کنید زیرا ممکن است باز هم پایین تر بیاید. همچنین وقتی قیمت سهام شرکت بالاست، دقت کنید چون ممکن است قیمت سهام شرکت بازهم بالاتر رود. ****

دریافت کد بورسی :

برای شروع به سرمایه گذاری در بورس نیاز به کد معاملاتی دارید . کد معاملاتی شما یک کد واحد است که به وسیله آن در سامانه اطلاعاتی بورس شناسایی می شوید . برای ایجاد کد باید یک برگه کپی شناسنامه به همراه کپی کارت ملی خود را به یکی از کارگذاران تحویل بدهید. پس از اینکه مشخصات شما در سیستم ثبت شد ، با مراجعه به شرکت کارگزاری معمولا دو روز کاری بعد از کد معاملاتی خود آگاه خواهید شد. ایجاد کد بورسی که کد معاملاتی یا کد سهامداری نیز به آن می گویند رایگان بوده و کارگزاران برای این کار دستمزدی از شما دریافت نخواهند کرد. کد معاملاتی شما از سه حرف اول نام خانوادگی شما به علاوه یک عدد ۵ رقمی تشکیل می شود . مثلا اگر نام خانوادگی فردی “ محمدی“ باشد ، کد بورسی وی ممکن است ”محمد ۰۰۰۰۱ “ باشد با دریافت این کد می توانید شروع به سرمایه گذاری نمایید. از این جا به بعد به شکل سنتی و سابق آن توضیح داده می شود

پرکردن فرم درخواست خرید

فرمی که در اسلاید بعدی مشاهده می فرمائید ، درخواست خرید می باشد . پس ازانتخاب شرکت و مراجعه به شرکت کارگزاری و واریز وجه به حساب شرکت نوبت به پرکردن درخواست خرید میرسد. در قسمت اول این فرم، مشخصات شناسنامه ای خود را به همراه کد ملی ، آدرس ، شماره تلفن و کد معاملاتی می نویسید.در بخش بعدی نام شرکت یا شرکتهای مورد نظر برای خرید را به همراه تعداد سهام مورد درخواست و مبلغ سرمایه گذاری درج نمایید. سپس با علامت گذاشتن در یکی از چهارگوش های حق تقدم یا سهام مشخص می کنید که در نظر دارید کارگزار شما برایتان سهام خریداری کند یا حق تقدم سهام را؟ سپس شماره فیش بانک و مبلغ واریزی و نام بانک را نوشته ، برگه را امضا نمایید و به مسئول سفارش های شرکت کارگزاری تحویل دهید.

پر کردن فرم درخواست فروش

پس از اینکه تصمیم به فروش سهام خود می گیرید باید با برگه سهم و شناسنامه خود به یک شرکت کارگزاری مراجعه نمائید . همانند درخواست خرید در ابتدا مشخصات شناسنامه ای خود را به همراه کد ملی ، آدرس ، شماره تلفن و کدمعاملاتی می نویسید.در بخش بعدی نام شرکت یا شرکتهای مورد نظر برای فروش را به همراه تعداد سهام مورد درخواست درج نمایید. سپس با علامت گذاشتن در یکی از چهارگوش های حق تقدم یا سهام مشخص می کنید که در نظر دارید کارگزار شما برایتان سهام شرکت را بفروشد یا حق تقدم سهام را؟

بعد از آن شماره حساب بانکی خود را در بخشی که در فرم برای ان در نظر گرفته اند بنویسید تا مبلغ ریالی فروش به حساب شما واریز شود . در آخر برگه را امضا نموده ، و به مسئول سفارش های شرکت کارگزاری تحویل دهید.در اسلاید بعدی برگه درخواست فروش را مشاهده می کنید. پس از آنکه در خواست خرید و فروش شما تکمیل شد ، در زمان مقتضی به سیستم معاملات بورس وارد می شود و بنا به درخواست در صف خرید یا فروش قرار می گیرد . توجه داشته باشید که صف خرید به صورت صعودی به نزولی و صف فروش به صورت نزولی به صعودی مرتب می شود . در ابتدای این دو صف هرگاه قیمت ها باهم یکسان شده ، تطابق پیدا کند ، معامله در چند ثانیه صورت می گیرد

انواع سفارشات

معامله سهام با قیمت باز

در این مورد ، سرمایه گذار به کارگزار مراجعه می نماید و با اعلام مبلغی که می خواهد روی سهم خاصی سرمایه گذاری نماید یا سهمی که می خواهد بفروشد، درخواست می کند که از جانب او به خرید یا فروش سهام مزبور اقدام نماید. در این حالت، قیمت معامله توسط سرمایه گذار شرط نشده ، بلکه کارگزار مختار است به بهای روز بازار، اقدام به خرید یا فروش نماید. بدیهی است که کارگزار باید هنگام خرید، به پایین ترین بهای عرضه شده و هنگام فروش، به بالاترین بهای تقاضا شده توجه داشته باشد. همچنین مقتضی است که کارگزار هنگام گرفتن سفارش از مشتری، اطلاعات مشورتی خود را در مورد سهام مورد معامله به آگاهی وی برساند.

معامله با قیمت معین

در این مورد سرمایه گذار با مراجعه به یک کارگزار، درخواست می کند سهام مشخصی را با بهای تعیین شده برای او بخرد یا بفروشد. همچنین سرمایه گذار می تواند حداقل قیمت برای فروش یا حداکثر قیمت برای خرید را مشخص کند.

معامله سهام به صورت همه یا هیچ

گاهی سرمایه گذار، درخواست می کند که کارگزار همه سهم را یکجا معامله کند و اگر چنین چیزی مقدور نبود، اصلاً آن را انجام ندهد.

معامله سهام تا زمان مشخص

یعنی کارگزار باید سهم را تا زمان مشخصی معامله کند و اگر نتوانست، درخواست خرید یا فروش خودبخود لغو می شود. هر کارگزار پس از خرید سهام مورد نظر برای مشتری، یک نسخه از اعلامیه خرید را که حاوی اطلاعات مربوط به تعداد سهام خریداری شده، قیمت واحد هر سهم و هزینه های متعلقه (حق کارگزاری، مالیات و کارمزد توسعه بورس) است به مشتری خواهد داد. هر کارگزار پس از فروش سهام مورد نظر نیز یک نسخه از اعلامیه فروش را که حاوی اطلاعات مربوط به تعداد سهام فروخته شده قیمت واحد سهم فروش رفته و هزینه های متعقله (حق کارگزاری، مالیات و کارمزد توسعه بورس) است به مشتری خواهد داد.

تابلوی قیمت سهام

در تالار بورس قیمت سهم مورد معامله ، بلافاصله در تابلوی بورس منعکس می گردد. این امر به خریداران و فروشندگان سهام امکان می دهد تا از آخرین وضعیت معاملات سهام اطلاع پیدا کنند. اطلاعات مربوط به معاملات، در پایان هر روز توسط بورس اوراق بهادار تهران منتشر می شود که در رسانه اهی گروهی نیز منعکس می گردد.

ورقه سهم

پس از خرید سهام مورد نظر، مشخصات خریدار به عنوان سهامدار جدید به شرکت اعلام می شود و دفتر سهام شرکت نام او را به عنوان سهامدار جدید ثبت می کند. نشانه مالکیت، ورقه سهمی است (نمونه روبرو) که شرکت به نام سهامدار صادر می کند و تحویل می گردد. البته تمهیداتی اندیشیده شده تا سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سپرده شود و سرمایه گذاران بتوانند با اعلامیه خرید سهام به معامله سهام خود اقدام کنند ونیازی به دست به دست شدن اصل ورقه سهام نباشد.

هزینه انجام معاملات

خرید:

۴/۰ درصد کارمزد کارگزار

۱۵/۰ درصد گسترش بورس

مجموع=۵۵/۰ درصد

فروش:

۴/۰ درصد کارمزد کارگزار

۱۵/۰ درصد گسترش بورس

۵/۰ درصد مالیات

مجموع=۰۵/۱درصد

 پس از اینکه معاملات انجام شد، معمولا در فاصله یک روز کاری، اعلامیه خرید و فروش و سپس سند سهام صادر می شود .

گروههای صنعت و نماد شرکت ها

در بورس اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در صنعت مربوط به خود طبقه بندی می شوند . ضمنا هر شرکت دارای نماد مخصوص به خود می باشد . مثلا ایران خودرو با نماد خودرو شناخته می شود و در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعالیت می کند. وپارس نماد بانک پارسیان است که در گروه واسطه گری مالی طبقه بندی شده و ستران علامت سیمانتهران است که گروه مربوط به آن سیمان ، آهن و گچ میباشد.شتولی نماد تولی پرس در گروه شیمیایی است و ثنوسا نماد نوسازی و ساختمان تهران است که صنعت مربوط به آن همان گروه ساختمانی یا انبوه سازی املاک و مستغلات است . مثال های دیگر مانند دالبر برای شرکت البرز دارو در گروه مواد و محصولات دارویی ، فالوم و فمراد برای شرکت های آلومتک و آلومراد در گروه فلزات اساسی و توسعه معادن روی با نماد کروی برای گروه کانی های فلزی می باشد

گروههای صنعت

 • کشاورزی دامپروری وخدمات وابسته به آن
 • استخراج زغال سنگ
 • استخراج کانه های فلزی
 • استخراج سایرمعادن
 • منسوجات
 • دباغی ‚پرداخت چرم وساخت انواع پاپوش
 • محصولات چوبی
 • محصولات کاغذی
 • انتشار و چاپ و تکثیر
 • فراورده های نفتی ‚ کک وسوخت هسته ای
 • لاستیک وپلاستیک
 • فلزات اساسی
 • ساخت محصولات فلزی
 • ماشین آلات وتجهیزات
 • ماشین آلات دستگاههای برقی
 • ساخت رادیوتلویزیون ودستگاههاووسایل ارتباطی
 • وسایل اندازه گیری ‚ پزشکی واپتیکی
 • خودرووساخت قطعات
 • سایروسایل حمل ونقل
 • مبلمان ومصنوعات دیگر
 • قند و شکر
 • شرکتهای چندرشته ای صنعتی
 • محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
 • مواد و محصولات دارویی
 • محصولات شیمیایی
 • پیمانکاری صنعتی
 • رایانه وفعالیتهای وابسته به آن
 • خدمات فنی ومهندسی
 • انبوه سازی ‚ املاک ومستغلات
 • کاشی و سرامیک
 • سیمان ‚ آهک و گچ
 • سایر محصولات کانی غیر فلزی
 • سرمایه گذاریها
 • بانکها ‚ موسسات اعتباری وسایرنهادهای پولی
 • سایر واسطه گریهای مالی
 • حمل ونقل ‚ انبارداری وارتباطات
 • واسطه گریهای مالی

چند توصیه

توجه داشته باشید که این توصیهها بسیار عمومی هستند و هر کدام نسبت به شرایط ممکن است کاربردهای متفاوتی داشته باشند ولی هر کدام از توصیهها دارای مفاهیم پایهای هستند که میتوانند شما را به یک سرمایه گذار آگاه تبدیل کند.

فروش سهام زیان ده و نگهداری سهام سود ده:

معمولا سرمایه گذاران سهامی را که افزایش قیمت پیدا می کنند، می فروشند، ولی سهامی که با کاهش قیمت مواجه شده اند را به امید بالا رفتن قیمت نگهداری می کنند. اگر سرمایه گذار زمان صحیح برای فروش سهامی که با کاهش قیمت مواجه شده اند را تشخیص ندهد، ممکن است سهام پس از مدتی کاملا بی ارزش شود. البته نگهداری سهام ارزشمند و فروش سهام کم ارزش از نظر تئوریک ایده جالبی است ولی در عمل مشکل است. توصیه می شود سهامی که آینده خوبی دارند را به واسطه سیاستهای غلط شخصی دست کم نگیرید. اگر شما درک خوبی از پتانسیل سرمایه گذاری خود دارید، ممکن است سیاستهای غلط شما باعث محدودکردن سود شما شود. در مورد سهامی که با کاهش قیمت مواجه می شوند، واقع بین باشید و در عین حال پتانسیل های سهم را نیز در نظر بگیرید. مهم این است که اگر در تشخیص سهامی که انتظار آینده خوب برای آن را داشته اید، دچار اشتباه شده اید، واقع بین باشید. ازفروش سهام زیان ده نترسید ! زیرا ممکن است برای جبران ضرر زمان را از دست بدهید.درهر صورت مهم این است که شرکتها را با توجه به امکانات و توانمندیهایشان ارزیابی کنید. فقط به خاطر داشته باشید که اجازه ندهید ترسبازده شما را محدود کند، یا باعث زیان بیشتر شود.

شایعات بازار را جدی نگیرید:

شایعات موجود در بازار را جدی نگیرید . حتی اگر از طرف دوست شما و یا شخص مطلع در بازار باشد زیرا هیچکس نمی تواند پیشبینی درستی از آینده یک سهم داشته باشد. زمانی که شما سهمی را برای خرید انتخاب میکنید، مهم این است که دلیل انجام این کار را بدانید. تحقیق کنید و شرکت مورد نظر را ارزیابی کنید. پیش از تصمیم به خرید ممکن است در برخی موارد تکیه بر صحبتهای دیگران سودده باشد، ولی این عمل شما را از تبدیل شدن به یکسرمایهگذار مطلع باز میدارد و این آگاهی تنها رمز موفقیت درازمدت است.

با نوسانات جزئی دلسرد نشوید

به عنوان یک سرمایه گذار با دید بلندمدت، نگران تغییرات قیمت در کوتاه مدت نباشید. به خاطر داشته باشید که به جای نگرانی نسبت به نوسانات اجتناب ناپذیر در کوتاه مدت، به سرمایه گذاری خود مطمئن باشید. یکسری از سرمایه گذاران از نوسانات روزانه سهم به دنبال سود هستند ، ولی سود بلندمدت وابسته به تغییرات دیگری در بازار است، که ممکن است چند ماه به طول بینجامد. پس دید خود را برروی نظرات و تحقیقات خود متمرکز کنید.

انتخاب یک استراتژی مشخص و تمرکز روی آن

افراد مختلف روشهای مختلفی برای خرید یا فروشسهام در بازار بر میگزینند. روشهای مختلفی برای موفقیت در بازار وجود دارد و روش هیچ کسبر بر دیگران ارجحیت ندارد. سرمایه گذاری که روش مشخصی برای خرید سهام نداشته باشد ، ممکن است در بلندمدت با زیان مواجه شود.

آینده نگر باشید:

سخت ترین بخش سرمایه گذاری در بازار سهام، این است که سرمایه گذار تصمیماتی را اتخاذ می کند که نتایج آن در آینده مشخص می شود. نکته ای که باید مدنظر داشت، این است که با وجود استفاده از اطلالاعات گذشته برای تصمیم گیری، آینده همه چیز را مشخص میکند. اگر پس از اینکه سهام یک شرکت با رشد قیمت مواجه شد، این سوال را از خود بپرسید، که آیا این سهم میتواند بالاتر رود؟ این سوال شما را گمراه می کند. درحالیکه سرمایه گذار باید با بررسی وضعیت شرکت نسبت به خرید آن اقدام کند.

دید بلند مدت داشته باشید:

سودهای کوتاه مدت اغلب باعث گمراهی سرمایه گذاران جدید می شود و داشتن دید بلندمدت برای یک سرمایه گذار ضروری است. این بدان معنی نیست که خرید و فروش سهام منجر به کسب سود نمیشود، ولی همانطور که قبلا اشاره شد ، سرمایه گذاری در بازار سهام و مبادله در بازار سهام روشهای متفاوتی برای کسب سود هستند. مبادله نیاز به ریسک پذیری بالا دارد. در نظر داشته باشید که این مبادلات نیاز به منابع مالی، دانش و ریسکپذیری بالا دارد در نظر داشته باشید که در همه موارد فوق استثناهایی وجود دارد. ممکن است یک سرمایه گذار با توجه به شرایط، در جهت عکس برخی از موارد فوق عمل کند، ولی امید این است که توصیه های فوق در تصمیم گیری سرمایهگذاران در بازار سهام مفید باشد. در هر صورت برای ارزشیابی قیمت سهام آگاهی از پیش بینی سودهای آینده شرکتها برای سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی لازم میباشد. نه تنها اطلاع قبلی از روند معمولی سود شرکتها ، بلکه اطلاع قبلی از سودهای غیرمنتظره شرکتها در پیش بینی افزایش یا کاهش قیمتها موثرند. چون رابطه مستقیم و محسوسی بین قیمت سهام و تغییر سود شرکتها موجود است ، برای پیش بینی قیمت سهام یک شرکت میتوان عواملی را که بر سود آن شرکت اثر دارند، در نظر گرفته و سود شرکتها را پیش بینی نمود. عوامل موثر در تغییر سود سهام را میتوان به نسبت سرمایه شرکت برای هر سهم، نسبت سود به فروش حاشیه سود و نسبت فروش به سرمایه تفکیک نمود.

نقش اطلاعات در بازار سرمایه

برای تصمیم گیریهای اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است ، که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع شود،انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد، میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع زمانی اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. در بازار سرمایه، پایه اولیه معاملات را وجود اطلاعات مرتبط، شکل میدهد و از این رو است که اطلاعات را گرانبهاترین دارایی در بازار سرمایه میدانند.

معمولا زمانی که اطلاعات تازهای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر میشود، این اطلاعات از سوی تحلیلگران، سرمایه گذاران و سایر استفادهکنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت میپذیرد. این اطلاعات و نحوه واکنش به آنها بر رفتار استفاده کنندگان، به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام میشود. زیرا نحوه برخورد افراد با اطلاعات جدید، نوسانات قیمتها را شکل میدهد.

بنابر این، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنشهای متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد میباشیم، که این امر تحلیلهای نادرست وگمراه کنندهای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری میکنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شرکتها، اطلاعیه هایی میباشد که از جانب شرکتها در قالب گزارشهای حسابداری و صورتهای مالی منتشر میشود. اگرچه، هدف نهایی حسابداری نیز تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از خدمات حسابداری است.

با توجه به اینکه در بند اول مفاهیم نظری و گزارشگری مالی استاندارد حسابداری ایران، هدف اصلی از ارائه اطلاعات حسابداری کمک به تصمیم گیریهای اقتصادی افراد است، خود میتواند گویای اهمیت این امر باشد. باید توجه داشت در شرایطی که دستیابی به اطلاعات پرهزینه باشد، سرمایه گذاران مجبورند از طریق برآوردهای ذهنی، تحلیلهای خود را درباره سود دهی آتی شرکت، جریانات نقدی و… شکل دهند.

در نتیجه، افرادی که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند، قادر به برآوردهای بهتری نیز خواهند بود و به دلیل این موقعیت اطلاعاتی، بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و نوسانات قیمتهای سهام را منجر میشوند. با توجه به تحقیقاتی که دیاموند و ورچیا در سال ١٩٩١ انجام دادهاند، زمانی که انتقال اطلاعات مربوط به سهم شرکتی خاص به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد، ارزش ذاتی آن سهم با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل میشوند متفاوت خواهد بود.

درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت. بنابراین، اطلاعات در بازارهای سرمایه باید به نحوی باشد که تمامی سرمایه گذاران امکان دسترسی به اطلاعات راداشته باشند با توجه به مطالب فوق، می توان بیان نمود، که در صورت نبود ساختاری مناسب برای ارائه و افشای اطلاعات در بازارهای مالی، سرمایه های افراد عادی که در این بازارها اقدام به سرمایه گذاری می کنند همواره مورد مخاطره قرار خواهد گرفت ، که به نظر میرسد این موضوع در قانون جدید سرمایه به این مساله توجه جدی شده است ، تا اطلاعات به طور متقارن منتشر شود.

آدرس سایت های اینترنتی مرتبط با بورس اوراق بهادار

 • www.sena.ir
 • www.seo.ir
 • www.irbourse.com
 • www.tse.ir
 • www.payam.tse.or.ir
 • www.mofidbourse.com
 • www.abanbroker.com
 • www.parseportfolio.com
 • www.parsatinegar.com
 • www.portfolio.com
 • www.irbourseregions.com
 • www.talarebourse.com
 • www.aryasahm .com
 • www.rahbordinvestment.com
 • www.sarmayegozary.com
 • www.sarmaye.com
 • www.iran-invest.org
 • www.sahmiran.com
 • www.tadbirpardaz.com
 • www.irtahlil.com
 • www.tehranabc.com
 • www.tehranabc.net
 • www.iranstoxx.com
 • www.bmibourse.com
 • www.ibi.ac.ir
 • www.tsesc.com

نویسنده: آقای امیر عجمی