آقای غفاری، یک سرمایه گذار در بورس است که قصد دارد 50 میلیون تومان در بورس سرمایه گذاری کند. او پس از بررسی های فراوان، در انتخاب دو نماد #وبار و #وسان دچار تردید شده است.

فهرست []

  نماد #وبار در 10 روز آینده افزایش سرمایه 100 درصدی را پیش رو دارد. نماد #وسان که سهم دلاری در بازار به حساب می آید، به دلیل شرایط اقتصادی حاکم در چند ماه آینده، رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد.

  در این بین، آقای غفوری که دوست و همکار آقای غفاری است به او پیشنهاد داده است که 50 میلیون تومان را به خرید دلار اختصاص دهد. زیرا معتقد است، طی بازه زمانی چند ماهه، سود بیش تری نسبت به خرید سهام به دست می آورد.

  انتخاب برای خرید هر کدام از این دو سهم و یا خرید دلار، آقای غفاری را از سودی که می تواند از خرید سهم دیگر و یا سرمایه گذاری در بازار ارز به دست بیاورد، محروم می کند. به این محرومیت در علم اقتصاد، هزینه فرصت گفته می شود.

  هزینه فرصت (Opportunity Cost)

  هزینه فرصت یا هزینه فرصت از دست رفته (Opportunity Cost)، عبارت است از هزینه بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب های دیگر که از آن صرف نظر شده است. به بیان دیگر، این هزینه زمانی رخ می دهد که به بهای یک انتخاب، فرصت انتخاب و اجرای ایده های دیگر از دست برود.

  در این مثال، اگر آقای غفاری تصمیم بگیرد که نماد #وبار را خریداری نماید، از سودی که می توانست از خرید سهام # وسان و دلار کسب کند، چشم پوشی کرده است. بنابراین Opportunity Cost، تفاوت بین سود حاصل شده از یک سرمایه گذاری و سود حاصل از سرمایه گذاری است که از آن چشم پوشی شده است.

  نکته مهمی که در رابطه با این هزینه باید در نظر گرفت این است که تمامی انسان ها در طی زندگی روزمره خود بارها و بارها با انتخاب هایی روبه رو می شوند که تداعی کننده این مفهوم در زندگی آن هاست و البته تنها بعد مالی زندگی افراد را شامل نمی شود بلکه زمان آن ها نیز تحت تأثیر این مفهوم خواهد بود.

  برای مثال، هنگامی که شما تصمیم می گیرید تعطیلات آخر هفته را به یک مسافرت کوتاه مدت اختصاص دهید، از زمانی که می توانستید به خواندن یک کتاب آموزشی تخصیص دهید، چشم پوشی کرده اید.

  ممکن است در نگاه اول، بررسی موشکافانه بین دو انتخاب در زندگی روزمره برایتان دشوار باشد، اما این نکته را هرگز فراموش نکنید که این بررسی به شما کمک می کند تا فرصت های کم تری را در زندگی از دست بدهید. بنابراین شاید بد نباشد که با فرمول این هزینه بیش تر آشنا شوید، پس در ادامه با ما همراه باشید.

  هزینه فرصت از دست رفته ، چگونه محاسبه می شود؟

  Opportunity Cost، از تفاوت بین بازده هر گزینه انتخابی به دست می آید. فرض کنید در مثال بالا،  آقای غفاری از خرید سهام #وبار 70 میلیون سود کرده است. این در حالی است که دوست او با خرید 50 میلیون تومانیِ دلار، در همان بازه زمانی، به سودی معادل 80 میلیون تومان رسیده است. بنابراین براساس قاعده هزینه از دست رفتن فرصت، آقای غفاری 10 میلیون تومان را بر اثر انتخاب خود، از دست داده است.

  حال اگر پس از خرید  دلار توسط دوست آقای غفاری، بازار بورس ریزش شدیدی را تجربه کند و او کل سرمایه اش را از دست بدهد، هزینه فرصت سرمایه آقای غفاری معادل 130 میلیون تومان خواهد بود.

  بنابراین فرمول این هزینه را می توان به صورت زیر نشان داد:

  هزینه فرصت = بازگشت بهترین گزینه های از دست رفته بازگشت گزینه انتخابی

  آیا هزینه فرصت، همان هزینه برگشت ناپذیر است؟

  در مثال های بالا، به طور کامل با مفهوم هزینه از دست رفتن فرصت آشنا شدیم اما سؤال اصلی این است که هزینه برگشت ناپذیر اشاره به چه موضوعی دارد؟

  فرض کنید آقای غفاری، 500 هزار سهم 100 تومانی از شرکت وبار خریداری کرده است. در واقع وی 50 میلیون تومان بابت خرید سهام شرکت وبار پرداخت کرده که این مبلغ به عنوان هزینه برگشت ناپذیر شناخته می شود که برگرداندن آن نیازمند فروش سهام به همان مبلغ و یا مبلغ بالاتر است.

  اما هزینه از دست رفتن فرصت، بیان گر میزان بازگشت سرمایه ای است که اگر سرمایه گذاری در شرایط دیگری صورت می پذیرفت، به دست می آمد. به عنوان مثال، خرید 50 میلیون تومانی از سهام شرکت وبار، برای آقای غفاری هزینه 10 میلیونی فرصتِ ناشی از نخریدن ارز را در پی داشت.

  بنابراین می توان بیان کرد، هزینه از دست رفتن فرصت و هزینه نابرگشتنی دو مفهوم متفاوت از همدیگر هستند. اما اگر قصد سرمایه گذاری دارید، پیش از انتخاب باید به هر دو مفهوم توجه نمایید.

  آیا ریسک، همان هزینه فرصت از دست رفته است؟

  مفهوم ریسک در اقتصاد به تفاوت میان بازگشت سرمایه فعلی و بازگشت سرمایه مورد انتظار اشاره دارد که در نتیجه آن، این احتمال وجود دارد تمام و یا بخشی از اصل سرمایه از دست برود.

  برای مثال، ریسک سرمایه گذاریِ آقای غفاری در خرید سهام ممکن است این باشد که، کل مبلغ سرمایه گذاری او و یا بخشی از آن در اثر ریزش شاخص بورس از دست برود.

  بنابراین مفهوم ریسک در سرمایه گذاری، اشاره به تفاوت بین عملکرد فعلی یک سرمایه گذاری و عملکرد پیش بینی شده در رابطه با همان سرمایه گذاری دارد. اما هزینه از دست رفتن فرصت، اشاره به تفاوت عملکرد فعلی یک سرمایه گذاری با عملکرد فعلی یک سرمایه گذاری دیگر دارد. پس می توان بیان کرد که هزینه از دست رفتن فرصت و ریسک دو مفهوم کاملأ متفاوت به حساب می آیند.