اگر فردی هستید که ثروتمند شدن برایتان یک رویای دوردست است، این مطلب دقیقأ برای شما نوشته شده است، پس با ما همراه باشید تا شما را با یکی از اسرار ثروتمند شدن آشنا کنیم. اسم این راز سود مرکب است.

سود مرکب چیست؟

سود مرکب که به آن سودِ سود و یا سودِ بهره نیز می گویند، عبارت است از سود حاصل از اصل سرمایه به علاوه سود حاصل شده از سودهای قبلی. بنابراین می توان بیان کرد که سود بهره، سود ترکیب شده و مضاعف است که هم به اصل سرمایه و هم میزان سود حاصل از بهره های جمع شده که از دوره های پیش سپرده گذاری شده بود به سرمایه اصلی اضافه می گردد. در واقع، سودِ بهره به ما کمک می کند تا بتوانیم در مدیریت دارایی هایمان هدفمند عمل کنیم. این جمله به چه معناست؟ سهام شرکت ها، پول، مسکن، سکه و هرچیزی که ارزش پولی دارد به عنوان دارایی افراد محسوب می شود پس شما برای ثروتمند شدن باید به دنبال راهی باشید که دارایی هایتان افزایش یابد. با توجه به تعریفی که از مفهوم این سود ارایه دادیم، می توان بیان کرد که رسیدن به سودِ بهره، یکی از راه های ثروتمند شدن است.

چگونه سود بهره ایجاد کنیم؟

لازمه خلق سودِ بهره، تخصص و دانش است، اما می توان به طور خلاصه بیان کرد که افراد موفق از دو روش زیر برای ایجاد این نوع از سود استفاده کرده اند:

  1. خلق سودِ بهره با استفاده از سرمایه های کوچک

در این روش، فرد سرمایه های اندک خود را که از راه های گوناگونی به دست آورده است، در بلندمدت سپرده گذاری می کند تا با کمک درآمد پایدار و صبر طولانی به سود چشم گیری دست یابد.

  1. خلق سودِ بهره با استفاده از سرمایه گذاری در بورس

اگر از دانش و تخصص کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس برخوردار هستید، می توانید به واسطه خرید و فروش اوراق و سهام عرضه شده در بورس، به سودِ بهره دست یابید. البته روش کار به این ترتیب است که با هر بار فروش سهام، مجددأ درآمد حاصله را در بورس سرمایه گذاری کنید و سهام بخرید یا به عبارت دیگر، سود حاصل از فروش سهام را به اصل سرمایه تان اضافه نمایید و مجددأ سرمایه گذاری کنید. بنابراین می توان گفت که شما در مسیر رسیدن به سودِ بهره قرار دارید.

نحوه محاسبه سود مرکب

برای محاسبه سودِ بهره، از فرمول زیر استفاده می شود:

A= P(1+r/n)nt (1)
A= مقدار سود کسب شده در سرمایه گذاری
P= اصل سرمایه
r= نرخ سود سالیانه (به صورت اعشاری)
n= تعداد دفعاتی که سود در طی سال مرکب می شود
t= تعداد سال هایی که سرمایه گذاری طول می کشد

بنابراین می توانیم بیان کنیم که، محاسبه سودِ بهره با وارد کردن سرمایه اولیه، نرخ سود سالیانه، مدت سرمایه گذاری و دوره این سود انجام می شود. فرض کنید در بورس ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کردید که از این سرمایه گذاری به میزان ۳۰ درصد که معادل ۳۰ میلیون تومان است به سود رسیدید. حال اگر ۱۳۰ میلیون تومان را با فرض سود ۳۰ درصد، مجددأ سرمایه گذاری کنید، سود شما از این معامله ۳۹ میلیون تومان خواهد بود. که ۳۰ میلیون سودی که در دوره اول به اصل پول اضافه شده است، دلیل ۹ میلیون تومان سود در دوره دوم است. حال اگر بخواهیم اصل پول را از کل مبلغ سرمایه گذاری شده جدا کنیم و فقط سودی که کسب شده است را به دست بیاوریم، از فرمول زیر استفاده می کنیم:

A= P(1 + r/n)nt – P (2)

P که در انتهای فرمول قرار دارد، همان اصل سرمایه است که از سود کسب شده، کم شده است. فرض کنید تصمیم دارید مبلغ ۲ میلیون تومان را به مدت ۳۰ سال و با لحاظ سود ۳۰ درصد سرمایه گذاری کنید، در این صورت سود کسب شده براساس رابطه ۲ عبارت است از:

۲۰۰۰۰۰۰ – (۱ + ۰٫۳/۱)۱*۳۰ – ۲۰۰۰۰۰۰ = ۵۲۳۸۰۰۰۰۰۰

بنابراین شاهد این هستیم که براساس فرمول سودِ بهره، سودهای ما سود ایجاد کرده اند. به همین دلیل است که به سود مرکب، سودِ سود نیز می گویند.