سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین راه های حفظ سرمایه در دنیای امروزی است. اما این کار نیز درست مانند هر کار دیگری، روش ها و اصولی دارد که با رعایت آن ها می توان ریسک ها را به شدت کاهش داد. به همین دلیل ما در این مقاله می خواهیم شما را برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری راهنمایی کنیم تا بتوانید با چالش های آن کنار آمده و نگرانی کمتری داشته باشید.

1. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری؛ ارزیابی وضعیت فعلی

برنامه ریزی برای آینده، نیازمند درک روشنی از وضعیت فعلی سرمایه گذار از مسیری است که می خواهد طی کند. این ارزیابی، نیازمند بررسی دقیقی از دارایی ها، بدهی ها، جریان نقدی و سرمایه گذاری های فعلی و البته اهداف اصلی سرمایه گذار است.

اهداف شما به عنوان سرمایه گذار باید به وضوح تعریف و کمیت سنجی شوند تا ارزیابی که انجام می دهید، بتواند هرگونه اختلاف بین استراتژی سرمایه گذاری فعلی و اهداف مشخص شده را شناسایی کند.

این مرحله باید شامل بحث صادقانه درباره ارزش ها، باورها و اولویت های سرمایه گذار باشد که همگی مسیر را برای توسعه استراتژی سرمایه گذاری مشخص می کنند.

«نکته: بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، یک «معامله انجام شده» نیست؛ بلکه نیازمند ارزیابی و تنظیمات مداوم در طول مراحل مختلف است.»

2. تعیین اهداف سرمایه گذاری

تعیین اهداف سرمایه گذاری به تمرکز بر پیدا کردن سبد ریسک-بازده سرمایه گذار بستگی دارد. تعیین میزان ریسکی که سرمایه گذار مایل و قادر به پذیرش است و همچنین تحملی که سرمایه گذار می تواند در برابر نوسانات داشته باشد، برای تدوین استراتژی سبدی که بازدهی موردنیاز را با سطح قابل قبولی از ریسک فراهم می کند، حیاتی است.

پس از توسعه یک سبد ریسک-بازده قابل قبول، می توان استانداردها را برای پیگیری عملکرد تعیین کرد. با پیگیری عملکرد سبد به استانداردها، امکان انجام تنظیمات جزئی در طول راه فراهم می شود.

3. تعیین تخصیص دارایی

با استفاده از سبد ریسک-بازده، سرمایه گذار می تواند استراتژی تخصیص دارایی را تدوین کند. در این استراتژی، از میان انواع دارایی و گزینه های سرمایه گذاری مختلف، سرمایه گذار می تواند دارایی ها را به گونه ای تخصیص دهد که تنوع بهینه را حاصل کرده و در عین حال، به بازدهی مورد انتظار برسد.

به علاوه، سرمایه گذار می تواند درصدهای مختلفی را به انواع دارایی، شامل سهام، اوراق قرضه، نقدینگی و سرمایه گذاری های جایگزین اختصاص دهد که براساس محدوده قابل قبولی از نوسان برای سبد تعیین می شود. استراتژی تخصیص دارایی براساس نگاهی جامع به وضعیت و اهداف فعلی سرمایه گذار تدوین می شود و معمولاً در طول زمان با تغییرات در زندگی سرمایه گذار تنظیم می شود.

برای مثال، هرچه سرمایه گذار به تاریخ هدف بازنشستگی خود نزدیک تر می شود، تخصیص دارایی ها ممکن است تغییر کند تا تحمل کمتری به نوسانات و ریسک نشان دهد.

4. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری؛ انتخاب گزینه های سرمایه گذاری

انتخاب سرمایه گذاری های فردی براساس پارامترهای استراتژی تخصیص دارایی ها صورت می گیرد. نوع سرمایه گذاری انتخابی به طور عمده به تمایل سرمایه گذار به مدیریت فعال یا گذرا وابسته است. درصورت داشتن دارایی های کافی برای دستیابی به تنوع بهینه (که معمولاً بیش از 1 میلیون دلار است) یک سبد سرمایه گذاری مدیریت فعال ممکن است شامل سهام و اوراق قرضه فردی باشد.

اما در سبدهای کوچک تر تنوع صحیح می تواند از طریق صندوق های مدیریت شده حرفه ای مانند صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک به دست آید. همچنین می توان یک سبد سرمایه گذاری گذرا را با استفاده از صندوق های شاخص از کلاس ها و بخش های اقتصادی مختلف انتخاب کرد.

5. نظارت، اندازه گیری و تعادل دهی

پس از اجرای طرح سبد سرمایه گذاری، فرایند مدیریت آغاز می شود که شامل نظارت بر سرمایه گذاری ها و اندازه گیری عملکرد سبد سرمایه گذاری به شاخص ها می شود. ضروری است این عملکرد در بازه های منظم، معمولاً هر سه ماه گزارش شده و طرح سبد سرمایه گذاری سالانه بررسی شود.

یک بار در سال، وضعیت و اهداف سرمایه گذار بازبینی می شود تا تشخیص داده شود آیا تغییرات قابل توجهی رخ داده است یا نه. سپس با بررسی سبد سرمایه گذاری تعیین می شود که آیا تخصیص هنوز برای ردیابی پروفایل ریسک-پاداش سرمایه گذار مناسب است یا خیر.

در صورتی که نباشد، سبد سرمایه گذاری می تواند متعادل شود و سرمایه گذاری هایی که به هدف خود رسیده اند، فروخته شوند و سرمایه گذاری هایی که پتانسیل سود بالاتری دارند، خریداری شوند.

سخن پایانی

وقتی برای تحقق اهداف زندگی مان سرمایه گذاری می کنیم، فرایند برنامه ریزی سبد سرمایه گذاری هرگز به پایان نمی رسد. در هر مرحله ای از زندگی، احتمال وقوع تغییراتی مانند تغییر شغل، تولد، طلاق، فوت یا کاهش دوره زمانی وجود دارد که نیازمند تعدیل اهداف، پروفایل ریسک-بازده و تخصیص دارایی ها می شود.

همچنین با تغییر شرایط اقتصادی یا بازار، فرایند برنامه ریزی سبد سرمایه گذاری دوباره آغاز می شود و با پیروی از این پنج مرحله، اطمینان حاصل می شود که استراتژی سرمایه گذاری مناسب به خوبی اجرا می شود.