مقایسه نگرش و طرز فکر پدر پولدار و پدر فقیر از نگاه رابرت کیوساکی

فهرست []

  ۱

  پدر بی پول: من برای پول کار می کنم.
  پدر پولدار: پول برای من کار می کند.

  ۲

  پدر بی پول: عشق به پول، ریشه همه شرارت ها است.
  پدر پولدار: فقدان پول، ریشه همه شرارت ها است.

  ۳

  پدر بی پول: نمی توانم از عهده مخارج برآیم.
  پدر پولدار: چگونه می توانم از عهده مخارج برآیم و چه کاری باید انجام دهم تا بتوانم از عهده مخارج برآیم؟

  ۴

  پدر بی پول: من علاقه ای به پول ندارم و هرگز ثروتمند نخواهم شد.
  پدر پولدار: پول قدرت است و من مرد ثروتمندی هستم.

  ۵

  پدر بی پول: در مورد مسایل مالی با احتیاط رفتار کن و از ریسک کردن بپرهیز.
  پدر پولدار: یاد بگیر که چگونه با پول ریسک کنی.

  ۶

  پدر بی پول: به خاطر داشتن فرزند، نمی توانم پولدار شوم.
  پدر پولدار: به خاطر فرزندانم باید پولدار شوم.

  ۷

  پدر بی پول: تنها تحصیلات عالیه دانشگاهی، لازم است.
  پدر پولدار: برخورداری از دانش مالی به اندازه تحصیلات دانشگاهی، اهمیت دارد.

  ۸

  پدر بی پول: خوب درس بخوان تا یک شرکت خوب برای کار کردن پیدا کنی.
  پدر پولدار: خوب درس بخوان تا بتوانی یک شرکت خوب، درست کنی …