بهترین جملات انگیزشی برایان تریسی

فهرست []

  برایان تریسی

  بزرگ ترین دارایی شما، توانایی کسب درآمد شما است. اما بزرگ ترین منبعتان وقت شما است.

  یکی از معروف ترین جملات انگیزشی برایان تریسی رسیدن به تعادلی پایدار در میزان درآمد و زمان در دسترس، بزرگ ترین موفقیتی است که یک فرد می تواند آن را تجربه کند. بدون پول، نمی توان لذت یک زندگی آزاد را تجربه کرد و از طرفی بدون زمان نیز نمی توان کاری انجام داد. بسیاری از ما تمام وقتمان را روی کسب درآمد می گذاریم و از آن طرف زندگی و دنبال کردن علاقه هایمان را به باد فراموشی می سپاریم یا حتی آن را به زمانی نامعلوم در آینده حواله می دهیم. نه پول و نه زمان، هیچ کدام را رها نکنید. در عوض، تمام تلاش خود را به کار ببندید تا تعادل بین زمان و پول را در زندگی تان پیدا کنید.

  برایان تریسی

  کلید موفقیت در متمرکز کردن ذهنمان روی چیزهایی است که می خواهیم به آنها برسیم؛ نه چیزهایی که از آنها ترس داریم.

  یکی دیگر از جملات انگیزشی برایان تریسی این است که همه ما در نهایت، چاره ای جز روشن کردن تکلیفمان با ترس هایمان نداریم. اما این بدان معنا نیست که باید تمام تمرکزمان را روی از بین بردن یا بهتر بگوییم، کنترل کردن ترس هایمان بگذاریم. بهترین کار این است که توجه و تمرکز اصلی مان را روی دستیابی به چیزهایی معطوف کنیم که دوستشان داریم.

  برایان تریسی

  یکی از هوشمندانه ترین سرمایه گذاری هایی که می توانید انجام دهید این است که هر ماه بین ۳ تا ۵ درصد از درآمدتان را روی آموزش و بهبود مهارت های مالی خود سرمایه گذاری کنید.

  بهبود مهارت ها یعنی هر روز جلو رفتن. مهم نیست که این قدم های روزانه چقدر کوچک هستند. بلکه نکته مهم در این میان، پایبندی به یک رشد پیوسته است. اگر این آموزش در زمینه ارتقا هوش مالی باشد، شما هر روز ثروتمندتر از روز قبل خواهید شد. چون در اثر آن آموزش ها بینش شما به پول، دستخوش تغییرات اساسی می شود.

  برایان تریسی

  یادگیری مداوم، اولین شرط برای موفقیت در زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید.

  پیوستگی در یادگیری، آن هم یادگیری تخصصی، یک نکته کلیدی برای پیروزی در کسب و کار و زندگی است. در این روزگار به جای همه چیز بودن و همه چیز فروختن، باید در یک زمینه خاص عمیق شوید و فعالیت کنید.

  برایان تریسی

  برای تو کلید موفقیت این است که در زندگی ات عادتی بسازی از کارهایی که از انجامشان ترس داری.

  انجام کارهایی که از آنها می ترسیم درست مانند آن است که در روز روشن و با چشم های باز کابوس ببینیم. کار راحتی نیست و برای انجامش به مقدار زیادی شجاعت نیاز داریم. اما ممکن است و اگر بخواهیم می توانیم از پس تمام این کابوس ها برای خودمان پلی به سمت موفقیت بزنیم.