بررسی بازدهی و قیمت یک شرکت، آن هم قبل از انجام سرمایه گذاری، یکی از کارهایی است که هر سرمایه گذار، تحلیل گر یا علاقه مند به بازار بورس باید انجامش دهد. وقتی سخن از بررسی یک شرکت در میان باشد، کار ساده است. اما وقتی قرار باشد چندین و چند شرکت را یک جا بررسی کنیم، کار دشوار می شود و ریزه کاری حساب و کتاب از دستمان در می رود. در این شرایط به ابزاری نیاز داریم که وضعیت عمومی قیمت یا بازدهی را در میان شرکت های مورد نظرمان به خوبی نمایش دهد. در بازار سهام این ابزار «شاخص» نام گذاری شده است. در این مقاله شیوه محاسبه شاخص بورس را با تمام جزئیات برایتان توضیح می دهیم.

فهرست []

  محاسبه شاخص بورس بر چه اساسی انجام می شود؟

  شاخص ها یا نماگر ها در واقع ابزارهایی هستند که تصویری کلی نسبت به شرایط عمومی قیمت، بازدهی تمامی شرکت های بورسی یا گروه خاصی از آن ها را در اختیار تحلیل گر قرار می دهند. به همین دلیل می توان شاخص را این گونه تعریف کرد: «شاخص، نماگری است که نشان دهنده سطح عمومی پارامتری مشخص (معمولا قیمت یا بازدهی) در میان گروهی از متغیر های مورد بررسی (تمام یا گروهی از شرکت ها) است». با توجه به تعریف بالا می توان شاخص را بر اساس پارامتری مشخص مورد بررسی قرار داد که در این صورت با شاخص قیمت، شاخص قیمت و بازده نقدی و شاخص بازده نقدی سر و کار خواهیم داشت. همچنین برای محاسبه شاخص بورس می توان آن را از جنبه متغیر های مشخص نیز بررسی کرد؛ در چنین مواردی باید از شاخص های صنعت و مالی ۵۰ شرکت فعال تر استفاده کرد. در ادامه این مقاله، چگونگی محاسبه شاخص قیمت بورس، شاخص قیمت و بازده نقدی را مورد بررسی قرار می دهیم.

  شاخص قیمت چیست و چگونه محاسبه می شود؟

  از فروردین ماه سال ۱۳۶۹ شاخص قیمت با نام اختصاری «TEPIX» به بورس تهران راه یافت. در آن زمان این شاخص تنها قیمت سهام ۵۲ شرکت فعال در بورس را در برمی گرفت. شاخص قیمت، نشانگر وضعیت عمومی قیمت سهام شرکت ها است و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.

  Pit= قیمت شرکت i ام در زمان t
  qit= تعداد سهام منتشر شده شرکت i ام در زمان t
  Dt= عدد پایه در زمان t که در زمان مبداء برابر ∑pioqio بوده است
  Pio= قیمت شرکت i ام در زمان مبدأ
  qio= تعداد سهام منتشر شده شرکت i ام در زمان مبدأ
  n= تعداد شرکت های مشمول شاخص

  در واقع شاخص قیمت، نوعی میانگین وزنی است که در آن وزن به صورت تعداد سهام منتشر شده همه شرکت های بورسی تعریف می شود. چنین موضوعی باعث تاثیرگذاری بیشتر شرکت های بزرگ در این شاخص می شود. اگر در زمان محاسبه شاخص قیمت، نماد شرکتی بسته باشد، قیمت آخرین معامله، مبنای محاسبه شاخص بورس قرار می گیرد.

  منظور از شاخص قیمت و بازده نقدی چیست؟

  در فروردین ماه سال ۱۳۷۷ شاخص دیگری با نام «شاخص قیمت و بازده نقدی» با نام اختصاری «TEDPIX» به بورس تهران راه یافت که امروزه به آن «شاخص کل» می گویند. در این شاخص، علاوه بر قیمت، بازده نقدی (DPS) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس نیز مورد بررسی قرار می گیرد و به همین دلیل می توان تغییرات شاخص کل را بیانگر بازدهی کل بازار بورس دانست. برای محاسبه شاخص بورس می توان مطابق فرمول زیر عمل کرد:

   

  Pit= قیمت شرکت i ام در زمان t
  qit= تعداد سهام منتشر شده شرکت i ام در زمان t
  RDt= پایۀ شاخص قیمت و بازده نقدی در زمان t که در زمان مبداء برابر ∑pioqio بوده است

  در بخش های قبلی با مفهوم ریاضی شاخص آشنا شدید. اجازه بدهید برای درک بهتر مفهوم شاخص کل، مثالی برایتان بزنیم. تصور کنید که شما از هر شرکت بورسی متناسب با تعداد کل سهام آن شرکت ها، سهم خریده اید؛ بنابراین هر تغییر در شاخص کل با بازدهی سبد سرمایه گذاری شما برابر خواهد بود. مثلا ۳ درصد افزایش در شاخص کل، باعث می شود تا سبد سهام شما به اندازه ۳ درصد رشد کند. هنگام بررسی و محاسبه شاخص بورس باید به این نکته توجه کرد که اعداد شاخص به تنهایی نمی توانند اطلاعات زیادی درباره وضعیت کلی بازار در اختیار ما بگذارد. برای گرفتن بهترین نتیجه، اعداد شاخص باید در یک دوره زمانی مشخص – معمولا یک ساله – مورد بررسی قرار بگیرند.

  شاخص آزاد شناور (TEFIX)

  سهام شرکت های بورسی توسط دو گروه از خریداران یا فروشندگان، مورد معامله قرار می گیرد. گروه اول سهامداران حقیقی یا افرادی هستند که در بازار سرمایه فعالیت دارند و گروه دوم افراد حقوقی یا شرکت هایی هستند که در این بازار معامله انجام می دهند. برای مثال ممکن است سهام یک شرکت توسط شرکت دیگری (فرد حقوقی) خریداری شود.

  معمولا شرکت ها یا افراد حقوقی، با سرمایه زیادی که دارند، هم از لحاظ ارزشی و هم تعداد، دارای سهام بیشتری نسبت به افراد حقیقی هستند. در نتیجه تاثیر آن ها در تغییرات بازار بیشتر خواهد بود. با توجه به این موضوع، به تعداد سهامی که در بازار سرمایه، در اختیار سهامداران حقیقی است و مرتباً در بازار خرید و فروش می شود، سهام شناور آزاد گفته می شود. ارزش میانگین این سهام به عنوان شاخص سهام آزاد شناور به کار گرفته می شود. به این ترتیب هر چه میزان یا درصد سهام شناور آزاد یک شرکت بیشتر باشد، برای سرمایه گذاران، جذابیت بیشتری برای شرکت در بازار مالی وجود دارد. با توجه به این موضوع، شاخص آزاد شناور درست به مانند شاخص کل محاسبه شده ولی به جای تعداد کل سهام از سهام آزاد شناور استفاده می شود.

  چرا شاخص کل هم وزن ایجاد شد؟

  هنگام محاسبه شاخص کل، مقدار سرمایه و بزرگ بودن برخی شرکت ها سبب تاثیر بیشتر آن ها بر شاخص کل خواهد شد. به همین دلیل برخی کارشناسان و تحلیل گران معتقدند که شاخص کل، معیار مناسبی برای سنجش وضعیت کلی بازار سهام نیست. برای رفع این مشکل شاخص دیگری با نام «شاخص کل هم وزن» معرفی می شود. در محاسبه شاخص کل هم وزن، تمام شرکت های بورسی با وزنی برابر در محاسبه شاخص کل حضور دارند. در نتیجه، نوسانات شرکت های کوچک و بزرگ به اندازه مساوی در تغییرات شاخص کل هم وزن سهیم خواهند بود.

  نکات مهم در رابطه با شاخص کل

  افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری سهام همه شرکت های حاضر در بورس نیست، همان طور که کاهش شاخص کل نیز لزوماً به معنای ضرردهی سهام همه شرکت ها در بورس نیست، زیرا همان گونه که گفته شد، شاخص کل، بیانگر میانگین بازدهی بورس است و چه بسا، در برخی موارد، علیرغم رشد قابل توجه شاخص کل بورس، برخی سهام با افت قیمت مواجه شده و سهامداران خود را با زیان مواجه سازند یا در شرایطی که شاخص کل با کاهش مواجه است، برخی سرمایه گذاران که سهام ارزنده ای را در سبد سهام خود دارند، سود قابل قبولی به دست می آورند. بنابراین، سرمایه گذاران نباید صرفاً با اتکا به اخبار رشد شاخص کل و بدون بررسی کامل در خصوص ارزش ذاتی سهام، اقدام به سرمایه گذاری در بورس کنند و حتی در شرایط رشد مستمر شاخص کل نیز در انتخاب سهام، کاملاً دقت کنند.

  ارتباط بین شاخص کل و سبد سهام است. یکی از اصول بسیار مهم سرمایه گذاری در بورس، تشکیل سبد سهام متنوع است. هر اندازه سبد سهام یک سرمایه گذار، متنوع تر و به ترکیب سهام شرکت های موجود در بورس نزدیک تر باشد، بازدهی آن سرمایه گذار نیز به متوسط بازدهی کل بورس که توسط شاخص کل نشان داده می شود، نزدیک تر خواهد بود تا آنجا که اگر فردی بتواند ترکیب سهام موجود در سبد سهام خود را به طور کامل، منطبق بر ترکیب تمامی سهام حاضر در بورس کند، بازدهی وی نیز به طور کامل منطبق بر نوسانات شاخص کل بورس خواهد بود و مثلا با رشد ۳۰ درصدی شاخص، وی نیـز حدودا ۳۰درصد سود به دست خواهد آورد.

  این نوع از سرمایه گذاری،  به طور مستقیم با شاخص کل در ارتباط است و سرمایه گذاری بر اساس شاخص (Index Investing) نام دارد. در این نوع سرمایه گذاری فرد سعی می کند که تغییرات شاخص را به سبد خودش وارد کند. این سبد با بالا رفتن شاخص بالا می رود و با پایین آمدن آن ضرر می کند.

  سایر شاخص های بورس

  در بورس اوراق بهادار تهران، شاخص های دیگری نظیر شاخص قیمت مالی، شاخص قیمت صنعت، شاخص قیمت به تفکیک هر صنعت و شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعال تر وجود دارد. هر یک از این شاخص ها در واقع یک زیر شاخص از کل بازار سرمایه است. به عنوان مثال تغییرات شاخص صنعت بیانگر میانگین بازدهی سرمایه گذاران در شرکت های تولیدی است و تغییرات شاخص مالی نیز بیانگر میانگین بازدهی سرمایه گذاران در گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری است.

  مولف: زهرا سیاهپوش