همبستگی دو نماد

آنطور که از مقایسه دو نمودار بیت کوین و طلا برمی آید تا آپریل سال 2020 بین دو نمودار همبستگی قابل توجهی وجود داشته است (شاید به علت در مقابل دلار آمریکا بودن هردو) ولی از آن زمان به بعد به نظر با گذر زمان بیش از پیش این هم بستگی رنگ باخته است.
شاید مهم ترین علت این تغییر رویکرد از این تاریخ به بعد را بتوان در قبول بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط دولت ها، بانک های  مرکزی و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری از این تاریخ به بعد جست و جو کرد.

فهرست []

  طی 7 ماه اخیر با افزایش مقبولیت بیت کوین به عنوان یک دارایی قابل اتکا و از طرفی عدم ایجاد موقعیت های سنگین خرید طلا توسط بانک های مرکزی، (براساس اطلاعات موجود) این همبستگی با چالش روبرو شده است.

  https://www.tradingview.com/x/HgtbNNVe

  نسبت بیت کوین به طلا

  همچنین همانطور که در نمودار10 ساله ی  نسبت بیت کوین به طلا ملاحظه می نمایید این نسبت  که (در زمان نوشتن این مقاله) در حدود عدد 29 قرار دارد (به این معنی که قیمت  هر یک عدد بیت کوین برابر با 29 اونس طلا می باشد.) از سپتامبر 2020 که در حدود عدد  24/5 قرار داشته است،  شدیدا به نفع بیت کوین صعودی شده است، بدین معنی که از این تاریخ به بعد بازدهی بیت کوین بسیار بیشتر از طلا بوده است.

  در شرایط فعلی و در بازه های زمانی بلند مدت همچون ماهیانه به نظر با توجه به نزدیک شدن طلا به سطوح مهم حمایتی خود در صورت تداوم روند صعودی فعلی  شاهد شیب صعودی کمتری در آن باشیم.

  نمودار اونس طلای جهانی

  https://www.tradingview.com/x/KFI5xcLS