منظور از سرمایه گذار گوسفند چه کسی است؟

سرمایه گذار گوسفند فردی است که برای خودش استراتژی معاملاتی ندارد. تصمیم های چنین سرمایه گذاری به طور مستقیم تحت تاثیر احساسات و پیشنهادهای دیگران – مثلا دوستان، اعضای خانواده و حتی استادان مالی – قرار می گیرد. متأسفانه، آن ها آینده مالی خود را در اختیار افرادی قرار می دهند که گاهی درستی اطلاعاتشان به شکلی اساسی زیر سوال می رود.

فهرست []

  سرمایه گذار گوسفند درونتان را مهار کنید

  اصطلاح گوسفند در این مقاله به سرمایه گذاران دنباله رو اشاره دارد. رفتار معاملاتی چنین سرمایه گذارانی همانند یک گوسفند است که بدون راهنمایی چوپان، کاری از پیش نمی برد. این چوپان می تواند در شمایل یک متخصص در زمینه مالی، تکیه بر روند سعود و سقوط سهام در گذشته یا حتی داستان بازار ظاهر شود. با این وجود دوستان و اعضای خانواده کاملاً آگاهانه و اندیشمندانه نیز می توانند نقش چوپانان را برای سرمایه گذاران گوسفند ایفا کنند.

  علت های زیادی در پس زمینه این رفتار شایع سرمایه گذاران وجود دارند. مثلا ممکن است سرمایه گذار گوسفند از دانش به کار گیری تاکتیک ها و اصول سرمایه گذاری چیزی نداند یا حتی آن قدر که لازم است برای تحقیقات سرمایه گذاری اش زمان کافی نداشته باشد. غافل از آن که مدیریت سرمایه نیاز به صرف زمان و آموزش اصولی دارد. این علت ها در کنار هم جمع می شوند و کم کم سرمایه گذار اعتماد به نفس انجام مستقل سرمایه گذاری را از دست می دهد و احساس می کند که برای انجام هر معامله به راهنمایی و مشاوره دیگران نیاز دارد.

  این نوع از سرمایه گذارها معمولا معامله هایی عجولانه و بدون در نظر گرفتن سود و زیان اقتصادی شان انجام می دهند. رفتار سرمایه گذاران گوسفند با رفتار سرمایه گذاران گاو و خرس که دیدگاه های خود را در مورد بازار متمرکز کرده اند، مغایر است.

  مدیریت ریسک و دردسرهای یک سرمایه گذار گوسفند

  سرمایه گذارانی که رفتار معاملاتی آنها شبیه گوسفند است اغلب آخرین کسانی هستند که در یک حرکت عمده به بازار می رسند. زیرا سرمایه گذاری های خود را بر اساس آنچه بیشتر در موردش صحبت می شود، پایه گذاری می کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سرمایه گذاران گوسفند، بیشترین احتمال ضرر در سرمایه گذاری را به خود جذب می کنند چون استراتژی روشنی برای سرمایه گذاری ندارند.

  سرمایه گذار گوسفند به خصوص در بازارهای گاوی به شیوه ای ضعیف تصمیم گیری می کند و هزینه های زیادی را بابت اشتباهاتش می پردازد. زیرا درست در زمانی که بسیاری از سرمایه گذاران احساس خوش بینی و اطمینان می کنند، آنها در تردید گیر کرده اند و هیچ اقدامی انجام نمی دهند. حتی ممکن است برخی از افراد در خوش بینی زیاد حبس شوند و تحت تاثیر هیجان های پیرامونشان تصمیم های پرخطرتری بگیرند. این مورد می تواند نه تنها در مورد سرمایه گذاری بلکه در سایر بخش های زندگی فرد نیز تاثیرهای منفی خودش را باقی بگذارد.