یکی از فاکتورهای مهم در تابلوخوانی و بازارخوانی بورس تعداد معاملات و حجم معلاملات است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. در بازار سرمایه بطور روزانه معاملاتی بین سهام­دارن صورت می گیرد و این معاملات، حجم را تشکیل می دهند، در واقع حجم تعداد سهام خرید و فروش رفته در یک بازه زمانی خاص است که این بازه می تواند یک روزه یا چند روز در نظر گرفت.

فهرست []

    تعداد معاملات

    تعداد معاملات در بورس تعداد دفعات انجام معامله دریک نماد را نشان می دهد. در واقع تعداد معاملات، نشان می ­دهد که یک نماد چندبار تعداد سهامش خرید و فروش شده است. باید در نظر گرفت این فاکتور به تنهایی عامل دقیق و قابل استنادی برای نوسان گیری نیست زیرا این فاکتور بسیار فریب دهنده است و نمی توان به این فاکتور اعتماد کرد.

    همانطور که در شکل بالا مشاهده می­ کنید تعداد معاملات، تعداد دفعات تراکنش های خرید و فروش است که عدد آن ها مشخص شده است و  همان طور که می دانیم عدد حجم معاملات بیانگر تعداد سهام معامله شده است. از منظر تحلیلگر حجم و تعداد معاملات در بورس معمولا به صورت روزانه مورد برسی قرار می گیرند، هم چنین ثبت حجم بالا در نقاط حمایتی و مقاومتی است که اهمیت پیدا می کند نه تعداد معاملات بالا. حجم معاملات در سهم در واقع فاکتور قابل اعتماد تری است که میزان ورود و خروج پول را در سهم نشان می دهد. بطور کلی در دو محدوده حمایت و مقاومت معمولا حجم و تعداد معاملات افزایش می یابد، به عبارت دیگر در روندهای صعودی حجم و تعداد تقاضا برای سهم بالا می­ رود و در روندهای نزولی ادامه دار حجم معاملات در جهت عرضه سهم بالا می رود که این نشانه خوبی نیست. تعدادمعاملات بالا در یک نماد می تواند نشانه اقبال عمومی بازار به این نماد باشد که تا حدودی نشانگر میزان نقدشوندگی یک نماد است ولی حجم بالای معاملات در یک نماد است که ملاک اصلی قدرت نقد شوندگی نماد را نشان می­ دهد، پس می توان نتیجه گرفت که تعداد معاملات به تنهایی کاربردخاصی ندارند و با ترکیب حجم می تواند به ما اطلاعات کاملی در مورد ورود و خروج سهم و هم چنین شکست مقاومت یا حمایت بدهند.