در بازار دوم فرابورس همانند بازار اول معاملات سهام شرکت های سهامی عام انجام می شود اما شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف تر از بازار اول می ­باشد. در این بازار سهام شرکت های زیان­ده، تازه تاسیس، شرکت های سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند و شرکت های کوچک پذیرفته شده مورد مبادله قرار می گیرند. در بازار دوم سهام شرکت ­هایی معامله می شوند که آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل یک میلیارد ریال ومشمول مادۀ ۱۴۱ لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد.

تاریخچه بازار دوم فرابورس ایران

پس از برگزاری مجمع فوق العاده بانک آرین، این شرکت به عنوان نخستین بانک در بازار دوم فرابورس داد و ستد شد. بانک آرین دی ماه ۱۳۸۹ پذیره نویسی خود را در بازار سوم فرابورس انجام داده بود و به این ترتیب معاملاتش به عنوان نخستین شرکت در بازار دوم سهام فرابورس آغاز شد. بازار دوم فرابورس با شرایط آسان تر این امکان را ایجاد کرده که شرکت های سهامی که به تازگی تاسیس شده اند از امکانات بازار سرمایه بهره مند شوند. با توجه به ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه که تمام شرکت های سهامی عام باید معاملات آن ها در بورس یا فرابورس انجام شود، برای تعداد بیشتری از سرمایه گذاران و صاحبان بنگاه ها امکان فعالیت در بازار سرمایه فراهم می شود.

خلاصه معیارهای مهم مورد نیاز برای پذیرش شرکت ها در فرابورس ایران Top of Form

در بازار دوم فرابورس همانند بازار اول معاملات سهام شرکت های سهامی عام انجام می شود اما شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف تر از بازار اول می­ باشد. به منظور پذیرش در بازار دوم احراز شرایط ذیل لازم است:

  1. حداقل یک سال از تأسیس آن گذشته باشد،
  2. حداقل ۵ درصد از سهام ثبت شده آن شناور باشد،
  3. آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل یک میلیارد ریال باشد،
  4. در صورتی که شرکت مشمول مادۀ ۱۴۱ لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، به تشخیص هیئت پذیرش از برنامۀ عملیاتی مناسبی برای خروج از شمول مادۀ یادشده برخوردار باشد.
  5. دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد.
  6. آخرین صورت های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد.
  7. در صورتی که حسابرس شرکت از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب نشده باشد، باید در اولین مجمع عمومی بعد از ثبت نزد سازمان، حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب نماید.
  8. اظهار نظر حسابرس در خصوص آخرین صورت های مالی حسابرسی شده، «مردود» یا «عدم اظهار نظر» نباشد.
  9. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه ای نباشند.
  10. مطابق اظهارنظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد. در بازار دوم، شرکت های زیان ده و شرکت های کوچک نیز امکان پذیرش دارند.