ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
پرسودترین کانال سیگنال VIP جفت‌ارزها رایگان شد!

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی سالیانه چیست؟

هرگونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم‌گیری را مجمع می‌گویند. به عبارت دیگر تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولاً منجر به ایجاد منافعی برای آن‌ها می‌باشد را مجمع می‌گویند که مهم‌ترین مجامع شرکت‌های سهامی عبارت از مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی می‌باشند.

به‌طور کلی دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی، سالیانه، عادی به‌طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هیات مدیره شرکت سهامی است. در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود صورت پذیرد.

در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد. فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم‌تر از ده روز و بیش‌تر از چهل روز باشد. قبل از تشکیل مجمع هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی ‌باشد باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند.

فقط سهامدارانی می‌توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند. هم‌چنین سهامداران ممکن است شخصاً و یا به‌وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند. هر سهامداری می‌تواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود.

بر اساس قانون انواع مجامع عمومی عبارت است از:

 • مؤسس
 • عادی
 • فوق العاده

در قانون، وجود مجامع عمومی تنها در شرکت‌های سهامی و تعاونی پیش‌بینی و الزامی شده است و در سایر شرکت‌ها الزامی نیست، البته شرکت‌های با مسئولیت محدود و مختلط سهامی، درصورتی‌که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد، موظف به تشکیل مجمع عمومی هستند.

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی

 

به‌موجب قانون جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت اعمال نظر شرکا و سهامداران شرکت‌های سهامی موظف‌اند در هر سال یک‌بار مجمع عمومی عادی شرکت را برگزار نمایند. این مجمع عادی ناظر بر جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر می‌باشد:

 • انتخاب هیئت مدیره
 • انتخاب بازرسان شرکت
 • تصویب صورت های مالی
 • تقسیم منافع (سود تقسیمی)
 • تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می‌شود .
 • تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.

بر طبق ماده ۹۰ قانون تجارت تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و تقسیم ۱۰ درصد از سود خالص بین سهامداران الزامی است.

حدنصاب تشکیل مجمع عادی سالیانه

در مجمع عادی سالیانه حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رأی ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سهامداران ‌که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهند نمود. به‌شرط آن‌که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع تصمیمات همواره با اکثریت یعنی نصف بعلاوه یک آرا حاضرین در مجمع تصویب می‌شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه چه زمانی برگزار می‌شود؟

مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت می‌باشد. دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می‌باشد.

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی برای تقسیم سود و… معمولاً در چه ماه‌هایی تشکیل می‌شود؟

سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی پایان اسفند است و چون شرکت موظف هست که مجمع عادی سالیانه را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی برگزار کند، بنابراین اکثر مجامع شرکت‌ها در تیر و خرداد برگزار می‌شود.

آیا می‌توان مجمع عمومی عادی را در غیر مواعد سالیانه دعوت نمود؟

هیأت مدیره و همچنین بازرس می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی

در موارد ویژه‌ای که برای شرکت پیش می‌آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

حدنصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی در جلسه حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت‌کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید. حدنصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت‌کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می‌نمایند. مشروط بر آن‌که در آگهی دعوت مجمع فوق العاده برای نوبت دوم نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حدنصاب لازم قید گردد.

مجمع عمومی مؤسس چه وظایفی بر عهده دارد؟

وظایف مجمع عمومی مؤسس به‌قرار زیر است:

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
 • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن.
 • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

شرکت‌های بورسی چگونه زمان و دستور جلسات مجامع عمومی خود را اعلام می‌کنند؟

شرکت‌ها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج کنند و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نمایند. همچنین آگهی مجمع شرکت‌های بورسی در سایت کدال و سایت tsetmc قابل مشاهده است.

قبل از برگزاری مجمع عادی سالانۀ شرکت‌های بورسی چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟

جهت تصمیم‌گیری بهتر سهامداران شرکت، ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمعِ شرکت‌ها، صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده با کلیۀ یادداشت‌های پیوست آن و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع منتشر می‌شود.

درصورتی‌که شرکتِ بورسی، دارای شرکت‌های تابعه باشد، علاوه بر اطلاعات فوق، صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شدۀ شرکت‌های تابعه نیز منتشر می‌شود. همچنین جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی افشا می‌گردد.

به این مقاله امتیاز دهید
(۱۹۴ رای) ۴.۵
۱۲۳۴۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات مجامع به شما پیشنهاد میکنیم:

65 نظر ثبت شده
اشکان
اشکان
429 روز قبل
سلام، من در زمان مجمع عمومی ،سهام شرکتی را داشتمو با آن به مجمع رفتم ولی ما بین مجمع عمومی عادی و فوق العاده سهامم را فروختم، آیا افزایش سرمایه به من تعلق میگیرد ؟
خانه سرمایه
خانه سرمایه
421 روز قبل
باسلام دوست عزیز خیر تعلق نمی گیرد
مهتاب
مهتاب
635 روز قبل
سلام و عرض ادب برگزاری مجمع فوق العاده برای انتخاب اعضای هیئت مدیره، سود دارد؟ کلا چه نفعی برای ما دارد؟ و سهم ، پس از چند روز باز میشود؟؟ ممنونم
خانه سرمایه
خانه سرمایه
633 روز قبل
باسلام دوست عزیز مجامع بر اساس تکالیف قانونی تشکیل و تصمبمها بر اساس دستور جلسات اتخاذ می شود
علی جمالی
علی جمالی
664 روز قبل
سلام، نوبت دوم مجمع در صورتیکه نوبت اول برگزار نشود به دلیل عدم حد نصاب، چه مدت بعد از نوبت اول می بایست تشکیل شود ؟
خانه سرمایه
خانه سرمایه
661 روز قبل
باسلام دوست عزیز دعوت برای جلسات بعدی مجامع مستلزم طی تشریفاتی است که در قانون واساسنامه ها پیش بینی شده است
احمد
احمد
818 روز قبل
سلام ببخشید من یک سوال دارم: کدوم نوع مجمع سود پخش میکنه؟ یعنی تو اطلاعیه مجمع عادی سالیه چه عبارتی باید نوشته باشه تا که بفهمیم این مجمع سود تقسیم میکنه؟
خانه سرمایه
خانه سرمایه
814 روز قبل
باسلام دوست عزيز آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ... ب– دستور جلسه : استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: تصميم گيري در خصوص تقسيم سود
محمدی نژاد
محمدی نژاد
929 روز قبل
با سلام ببخشی من چند تا سوال داشتم: 1 - برای تغییر نام شرکت شرکت بایستی مجمع عمومی تشکیل شود یا مجمع فوق العاده؟ 2- برای تغییر آدرس شرکت بایستی مجمع عمومی تشکیل شود یا مجمع فوق العاده؟ 3-برای تغییرموصوع فعالیت شرکت بایستی مجمع عمومی تشکیل شود یا مجمع فوق العاده؟ 4- برای تغییر هیات مدیره و بازرسان شرکت بایستی مجمع عمومی تشکیل شود یا مجمع فوق العاده؟ برای مجمع عمومی چند درصد از سهامداران بایستی حضور داشته باشند؟ برای مجمع فوق العاده چند درصد از سهامداران بایستی حضور داشته باشند؟
خانه سرمایه
خانه سرمایه
924 روز قبل
باسلام دوست عزيز 1-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده. 2-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده. 3-در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. 4- تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آن ها ( در محدوده قانون ) در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. لذا جهت تغییرات در ترکیب اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص کلیه یا اکثریت سهامداران ، می بایست یک مجمع عادی به طور فوق العاده تشکیل می دهند. برای رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده حضور لااقل دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ، الزامی است. اگر در اولین جلسه این حد نصاب تامین نشد ، در جلسه دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت خواهد یافت . اگر در جلسه دوم هم حد نصاب قانونی تامین نگردد در این صورت موضوع منتفی است و برخلاف مجمع عمومی موسس، که در این صورت جلسه سومی پیش بینی شده و در مورد مجمع عمومی عادی ، که در جلسه دوم با حضور هر تعداد از صاحبان سهام می توان تصمیم گیری کرد ، در مورد مجمع عمومی فوق العاده با تشکیل جلسه دوم و عدم تامین حد نصاب معلوم می شود سهامداران شرکت علاقه ای به طرح آن ندارند و موضوع موقتاَ مسکوت می ماند. در هر حال ، بعد از رسیدن به حد نصاب ، تصمیم گیری در مجمع مزبور ، همیشه با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی ، معتبر خواهد بود.
AzimDanbel
AzimDanbel
1122 روز قبل
سلام خسته نباشید آیا پس از مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور افزایش سرمایه قیمت سهم پس از مجمع کاهش میابد؟ ممنون میشم جواب بدید
خانه سرمایه
خانه سرمایه
1122 روز قبل
باسلام دوست عزیز براساس نوع افزایش سرمایه قیمت سهم طبق محاسبتی تغییر می کند
HOSSEIN
HOSSEIN
1122 روز قبل
سلام خسته نباشید آیا پس از مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور افزایش سرمایه قیمت سهم پس از مجمع کاهش میابد؟
خانه سرمایه
خانه سرمایه
1122 روز قبل
باسلام دوست عزیز براساس نوع افزایش سرمایه قیمت سهام تغییر می کند
صادق موسوی
صادق موسوی
1136 روز قبل
باعرض سلام ودرود از پشتیبان خانه سرمایه اگر کسی قبل از مجتمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه سهامدار رکتی باشد و با ان سهام وارد مجمع شود .آیا بعد از تصمیمات مجمع در مورد سرمایه وباز شدن سهام آن شرکت میتوان اصل سهام قبلی را بفروشد ودر حالت فروش ایا حق تقدم ۱۰۰ تومنی افزایش سرمایه به آن تعلق میگردد؟ باتشکر از راهنمایی وزحمات واحد پشتیبانی
خانه سرمایه
خانه سرمایه
1135 روز قبل
باسلام دوست عزیز بله می توانید اقدام به فروش کنید و تصمیمات مجمع فوق العاده شامل شما شده است
Wall st
Wall st
1154 روز قبل
باعرض سلام وخسته نباشد .خواهشمندم بفرمایید چطوری میشه که در کدال ۳۶۰ زمان تشکیل جلسه در خصوص افزایش سرمایه سهام ها رو ۹۰٪مواقع نمیزنه .مثلا از ابتدای ۹۹بیش از ۱۵ تا افزایش سرمایه بوده ولی کدال فقط سه تا رو اونم تازه بعد از بسته شدن سهم ابلاغ میکنه؟؟؟؟!!!مممنون از خدمات رسانی وانسان دوستی شما .☺
خانه سرمایه
خانه سرمایه
1153 روز قبل
باسلام دوست عزیز از سایت tsetmc.com در لبه های پیام ناظر و اطلاعیه آخرین مطالب نمایش داده می شود
سعیده
سعیده
1156 روز قبل
سلام سهم وبملت افزایش سهم خورده قیمتشم همونه ولی وگردش در پرتفوی در دو فیلد نمایش داده میشه یکی تعدیدی که خریدم یکی هم اون افزایش سهامی فرق این دو مورد تومجمع رو متوجه نمیشم
خانه سرمایه
خانه سرمایه
1155 روز قبل
باسلام دوست عزیز به استناد گروه سهامداران وبملت : به مرور به صورت سیستمی در حال اضافه شدن به همه پرتفوی سهامداران هست و حتما طی روزهای اتی به همه سهامداران اضافه خواهد شد