آموزش نوار ابزار سمت چپ نرم افزار قسمت سوم

 • نشان دادن درصدی از قیمت

با کلیک کردن بر روی این ابزار  در نوار ابزار سمت چپ نرم افزار شما می توانید افزایش یا کاهش قیمت را به صورت درصدی نشان دهید. به عنوان مثال در تصویر زیر بر روی کندل مشخص شده با مربع کلیک می کنیم با کلیک کردن بر بالای نمودار صد درصد قیمتی و دویست درصد قیمتی آن کندل نشان داده خواهد شد. البته درصد موردنظر شما با کلیک راست بر روی این ابزار قابل انتخاب است.

فهرست []

  • شمارش کندل ها با استفاده از اعداد خاص

  با این ابزار خواهید توانست با اعداد خاص پیش بینی زمانی انجام دهید. در بسیاری از نمودارها بر روی این اعداد واکنش جالبی از نمودار را می بینیم. در تصویر زیر ما اعداد ۳۴،۵۵،۱۰۶ و ۹۰ را انتخاب کردیم واکنش جالب نمودار به این اعداد را ملاحظه می کنید.

  اگر یک عدد را تیک بزنیم و گزینه REPEAT count را انتخاب کنیم مانند سیکل این خطوط تکرار خواهند شد برای مثال اگر عدد ۳۴ را به عنوان پیش فرض انتخاب کنیم و تیک گزینه repeat count را فعال کنیم می بینید که به صورت سیکل این خطوط تکرار می شود. برای مثال در تصویر زیر می بینید که تکرار شدن این خطوط حمایت های معتبری را مشخص کرده است که سهم از آن قیمت نوسان های جزئی را تجربه کرده است.

  نتیجه تنظیمات بالا را در تصویر زیر مشاهده می کنید

  • شمارش گر تاریخ

  کاربرد اصلی این ابزار بررسی تاریخ پدیده های نجومی بر روی نرم افزار است به عنوان مثال شما تاریخ خسوف یا کسوف های یک دهه را وارد فایل تکست می کنید و با این ابزار فراخوانی می کنید. چون در تحلیل تکنیکال به ندرت از این ابزاراستفاده می شود ما نیز از وارد شدن به جزییات این ابزار چشم پوشی می کنیم.

  • سیکل آکاردئون

  با این ابزار می توانید محور زمان را به سیکل های متساوی الف اصله تقسیم کنید.

  • Daily pivot levels

  این ابزار که در بالای نوار ابزار سمت چپ نمودار دیده می شود، در نمودارهای روزانه مورداستفاده قرار می گیرند. با کلیک کردن بر روی آن دو حمایت و دو مقاومت انتهایی نمودار نشان داده می شود s1, s2 سطوح حمایتی و R1,R2 سطوح مقاومتی می باشند.

  • نشانگر نمودار

  از این ابزار برای نشان دادن تاریخ و قیمت خاص یک کندل استفاده می شود. قیمت در نوار عمودی و تاریخ در نوار افقی نمودار نشان داده می شود.