ابزار خط

  • خط روند

خط روند یکی از اساسی ترین مفاهیم تکنیکال است. با مشخص کردن دو نقطه بر روی نمودار خط روند رسم می شود. اگر خط روند کف و سقف های بالاتر بسازد روند صعودی و اگر کف و سقف های پایین تر داشته اشیم خط روند نزولی خواهیم داشت.

در تصویر بالا خط روند قرمز صعودی و خط روند آبی نزولی می باشد.

اگر بر روی    کلیک راست کنیم، چهار گزینه برای شما خواهد آمد.

۱٫ خط روند معمولی بین دو نقطه

۲٫ خط روند با امتداد به سمت راست

۳٫ خط روند با امتداد به دو طرف

۴٫ فلش جهت نما

  • خط موازی

تصویر دوم    خط موازی را نشان می دهد.

با این ابزار می توان دو خط موازی رسم کرد و با کلیک راست بر روی آن رنگ خط را می توانند تغییر دهید.تصویر زیر دو خط موازی رسم شده است

  • چنگال اندروز

تصویر سوم   چنگال اندروز را نشان می دهد.

از این ابزار برای رسم بین کف-سقف-کف و یا سقف-کف-سقف بهره می بریم

چند قانون در تحلیل از این چنگال باید مدنظر قرار دهیم

قانون اول:

وقتی یک خط میانه بر اساس آخرین نوسانات بازار رسم می شود قیمت در ۸۰ درصد مواقع به خط میانی بازخواهد گشت.

قانون دوم:

وقتی قیمت به خط میانی برمی گردد یک نقطه اساسی را ر روی نمودار می سازد.

(به واکنش خط میانی چنگال در نمودار زیر دقت کنید)

قانون سوم خط میانی:

وقتی قیمت یک بار به خط میانی برخورد می کند می تواند دوباره حول آن خط نوسان کند. (مانند تصویر بالا)

قانون چهارم خط میانی:

اگر قیمت نتواند به خط میانی چنگال برسد، تغییر جهت خواهد داد ونوسانی بزرگ خواهد داشت

با کلیک راست بر روی  پنجره زیر را مشاهده خواهید کرد.

  1. ۱٫ تعداد خطوط هشدار بالا و پایین نمودار را مشخص می کند
  2. با فعال شدن تیک این قسمت چنگال به چنگال ۵۰ درصد تبدیل خواهد شد
  3. خطوط به سمت چپ نیز امتداد داده می شوند
  4. رنگ چنگال را تغییر می دهد.
  • کانال بابسون

تصویرکانال بابسون را نشان می دهد. اگر در نمودار به دنبال ساختار کانالیزه باشیم از این ابزار استفاده می کنیم

در نمودار زیر نمونه ای از استفاده از این کانال رو ملاحظه می کنید.

خطوط محدوده زاویه

تصویر   خطوط محدوده زاویه را نشان می دهد. از این ابزار برای رسم زوایا در یک محدوده خاص استفاده می کنیم به عنوان مثال اگر در شکل زیر بخواهیم از نقطه A بین محدوده B و C زاویه بندی کنیم به این طریق عمل می کنیم. ابتدا از نقطه A به B و سپس از نقطه A به C وصل می کنیم.

  • خطوط رگرسیون

تصویر  خطوط رگرسیون می باشد. از این خطوط بیشتر برای نواحی اصلاحی بازار و برای اطمینان از پایان روند اصلاحی بهره می برند.

به عنوان مثال در تصویر بالا قیمت بعد از عبور از خط قرمز بالایی رگرسیون صعود قابل توجهی را تیره می کند.