ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
پرسودترین کانال سیگنال VIP جفت‌ارزها رایگان شد!

معرفی بهترین ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (Privacy)

معرفی بهترین ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (privacy)

ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (Privacy) با هدف محافظت از حریم خصوصی کاربران و تضمین امنیت طراحی شدهاند. رمزارزهای معمولی، اطلاعات کاربران را بهصورت کامل حفظ نمیکنند؛ زیرا تراکنشها روی یک دفترکل ثبت میشوند و تمامی افراد بهصورت آزاد به این اطلاعات دسترسی دارند. در ارزهای دیجیتال حریم خصوصی این مشکل برطرف شده است. پروتکل این رمزارزها بهصورتی است که امکان ردیابی آدرس کیف‌پولهای کاربران در آنها وجود ندارد. ما در این مطلب در خانه‌ی سرمایه، قصد داریم بهترین ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (Privacy) را بهصورت کامل به شما معرفی کنیم.

بهترین ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (Privacy) کدام ارزها هستند؟

همانطورکه در بالا توضیح دادیم، ارزهای دیجیتال Privacy بهخاطر نوع رمزنگاری که در پروتکل خود استفاده کرده‌اند، با سایر رمزارزها متفاوت هستند. حدود صدارز دیجیتال Privacy وجود دارد که ما در این مقاله مورد آن را به شما معرفی خواهیم کرد. 

۱- ارز دیجیتال مونرو (Monero)

ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (privacy)

ارز دیجیتال Monero با نماد اختصاری XMR در سال 2014 بهعنوان یک ارز دیجیتال Privacy به بازار عرضه شد. این ارز دیجیتال در سایت کوین مارکت کپ از نظر ارزش بازار، در رتبهی 27 قرار دارد. کل عرضهی این رمزارز حدود 18.1میلیون است که تمام آن در بازار درحال گردش است. با وجود اینکه XMR قیمت 0.12دلار را نیز تجربه کرده است اما در 7 مِی سال 2021 به قیمت 517دلار رسید که بالاترین قیمت ثبت شده برای این رمزارز است. 

امکان استخراج رمزارز Monero برای کاربران وجود دارد. البته، کل عرضهی این رمزارز 18.4میلیون است که حدود 18.1میلیون توکن این رمزارز تا زمان نوشتن این مطلب استخراج شده و در حال گردش است. حداکثر عرضه برای این توکن توسط توسعهدهندهی آن تعیین نشده است.

ارز دیجیتال Monero چگونه کار میکند؟

توکن Monero با این هدف طراحی شد که کاربران بدون نگرانی در مورد اطلاعات خود، تراکنشهای خود را بهصورت خصوصی انجام دهند. پنهانسازی اطلاعات گیرنده و فرستنده در بلاک‌چین Monero بهصورت پیشفرض است و امکان انتخاب وجود ندارد.

اولویت تیم توسعهدهندهی این توکن بهترتیب، امنیت، کارایی و استفادهی راحت است. برای اینکه کسی نتواند اطلاعات گیرنده و فرستنده را پیدا کند، تیم توسعهدهنده از امضای حلقوی استفاده میکند. در امضای حلقوی، امضای تمام اعضاء جمعآوری و سپس تراکنش تأیید میشود. در این صورت دیگر کسی نمیتواند تشخیص دهد که امضاء مربوط به چه کسی است و فرستنده مخفی میماند.

برای پنهانماندن گیرنده نیز یک آدرس مخفی در این شبکه ایجاد میشود که پس از انجام تراکنش حذف میشود.

کیف‌ پول‌ های ارز دیجیتال Monero

برای نگهداری ارز دیجیتال مونرو از کیف‌پولهای زیر میتوانید استفاده کنید:

۱- لجر (Ledger

۲- ترزور (Trezor

۳- مثوالت (Math Wallet

۴- تراستوالت (Trust Wallet

۵- اتمیک (Atomic).

صرافی های ارائه‌ دهندهی ارز دیجیتال Monero

۱- صرافی بایننس (Binance

۲- صرافی کوکوین (Kucoin

۳- صرافی کراکن (Kraken

۴- صرافی هوبیگلوبال (Huobi Global

۵- صرافی گیت داتآیاو (Gate.io).

۲- ارز دیجیتال زی کش (Zcash)

معرفی بهترین ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (Privacy)

ارز دیجیتال Zcash در سال 2016 با نماد اختصاری ZEC و با مدیریت Zooko Wilcox-O’Hearn عرضه شد. هدف از ایجاد این رمزارز، حفظ حریم خصوصی کاربران بود. این رمزارز مانند بیتکوین یک ارز دیجیتال کمیاب است که فقط کاربران با دستگاههای پیشرفته امکان استخراج آن را دارند. رمزارز زیکش از نظر ارزش بازار در رتبه‌ی 54 قرار دارد. کل عرضه‌ی این توکن 21میلیون است که تا زمان نگارش این مقاله، حدود چهارده‌میلیون آن استخراج گردیده و در بازار در گردش است. 

Zcash چگونه کار میکند؟

توسعهدهندگان Zcash برای حفظ اطلاعات کاربران، از فناوری اثبات دانش صفر zk-SNARK استفاده میکنند. این فناوری بدون اشتراکگذاری جزئیات معاملات (فرستنده، گیرنده و مبلغ)، اثبات می‌کند که یک تراکنش معتبر است. 

در زیکش نیز مانند سایر ارزهای دیجیتال، برای انتقال تراکنشها از بلاک‌چین استفاده میشود اما بهصورت پیشفرض، اطلاعات کاربران مخفی می‌ماند. نحوه‌ی کار نیز به این صورت است که اطلاعات گیرنده، فرستنده و مبلغ در یک دفتر کل ثبت میشود اما کاربران دیگر امکان مشاهده‌ی این اطلاعات را ندارند؛ فقط کاربران این امکان را دارند که اطلاعات خود را افشاء کنند؛ البته، این امکان در مونرو وجود ندارد.

کیف‌ پول‌ های ارز دیجیتال Zcash

۱- زیکشوالت (ZCash Wallet)؛

۲- لجر (Ledger)؛

۳- ترزور (Trezor)؛

۴- کوینبیس (Coinbase).

صرافی های ارائه‌ دهنده‌ی ارز دیجیتال  Zcash

۱- صرافی بایننس (Binance

۲- صرافی هوبیگلوبال (Huobi Global

۳- صرافی گیت داتآیاو (Gate.io

۴- صرافی کوکوین (Kucoin).

۳- ارز دیجیتال دیکرد (Decred)

ارز دیجیتال حریم خصوصی دیکرد (decred)

ارز دیجیتال Decred در سال 2016 با نماد اختصاری DCR توسط جیک یاکو پیات (Jake Yocom-Piatt)، مدیرعامل شرکت «O» طراحی شد. هدف پیات از ایجاد این رمزارز، آن بود که تمام افراد دارای توکن دیکرد، بتوانند در تصمیمگیریهای مربوط به پروژه نقش داشته باشند. از دیگر اهداف او تعامل اجتماعی و مدیریت پایدار سرمایه بود.

کل عرضه‌ی توکن Decred حدود 21میلیون توکن است که تاکنون، چهارده‌میلیون آن توسط کاربران استخراج شده است. کاربرانی که این توکن را استخراج میکنند، 60درصد از توکن را دریافت میکنند و 30درصد به کاربرانی که در رأیگیری اجماع PoS  شرکت میکنند، تعلق میگیرد. 10درصد باقیمانده نیز بهعنوان پاداش در خزانهداری این توکن نگهداری میشود. توکن DCR یکی از بهترین ارزهای دیجیتال حریم خصوصی است که در رتبهبندی سایت کوین مارکت کپ رتبه‌ی 91 را دارد.

Decred چگونه کار میکند؟

دو فناوری اثبات کار (PoW) و اثبات سهام (PoS) وجود دارد که اکثر رمزارزها از این‌ها برای طراحی استفاده میکنند اما رمزارز Decred از این دو فناوری بهصورت ترکیبی استفاده میکند. از فناوری اثبات کار برای استخراج و از فناوری اثبات سهام برای شرکت در تصمیمگیریهای آینده‌ی مربوط به مدیریت این توکن استفاده میکند.

تمام کسانی که ارز دیجیتال Decred را دارند، میتوانند در تصمیمگیری این پروژه شرکت کنند؛ زیرا این توکن بهصورتی برنامهریزی شده است که باید تمامی تراکنشها و تغییرات ایجاد شده در مورد پروتکل را تأیید کند.

کیف‌ پول‌ های ارز دیجیتال Decred

۱- اکسودوس (Exodus)؛

۲- لجر (Ledger)؛

۳- ترزور (Trezor)؛

۴- مثوالت (Math Wallet).

صرافی های ارائه‌ دهنده‌ی ارز دیجیتال Decred   

۱- بیترکس (Bittrex

۲- بایننس (Binance

۳- کوکوین (Kucoin

۴- گیت داتآیاو (Gate.io).

۴- ارز دیجیتال اوسیس نتورک (Oasis Network)

معرفی بهترین ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (Privacy) 

ارز دیجیتال Oasis Network با نماد ROSE در سال 2020، توسط گروهی از متخصصین دانشگاههای برتر جهان به بازار عرضه شد. کل عرضه‌ی این رمزارز ده‌میلیارد توکن است که حدود پنج‌میلیارد از آن در بازار در حال گردش است. امکان استخراج این توکن توسط کاربران وجود ندارد و خود شبکه به مرور زمان آن را بهعنوان پاداش بین استیککنندگان، حامیان، شرکای استراتژیک، جامعه و مشارکتکنندگان اصلی توزیع میکند.

رتبه‌ی این رمزارز 108 است و حدود 0.03درصد از بازار کرپیتوکارنسی سهم توکن ROSE  است.

ارز دیجیتال Oasis Network چگونه کار میکند؟

Oasis Network یک بلاک‌چین لایه‌ی یک و یکی از رقیبهای اصلی اتریوم است که امکان اجراءی پروژههای جدید روی آن وجود دارد. تفاوت اصلی این شبکه با اتریوم این است که امکان اجراءی برنامههای غیرمتمرکز Privacy روی آن وجود دارد. کاربران این امکان را دارند که دادههای خود را بدون اینکه هویت دیجیتالی آن‌ها افشاء شود به اشتراک بگذارند.

شبکه‌ی Oasis برای اینکه سرعت تراکنشها افزایش یابد و هزینه‌ی آن نیز کم شود، لایه‌ی اجماع و اجراءء را جدا میکند. لایه‌ی اجراء به سه ParaTime تقسیم میشود. 

Emerald ParaTim: این لایه به برنامهنویسان Solidity کمک میکند تا هزینه‌ی عملیاتی خود را کاهش و سرعت آن را افزایش دهند. 

Cipher ParaTime: این لایه‌ی اجرایی، پشتیبانی از قراردادهای هوشمند حفظ حریم خصوصی را امکانپذیر میکند. این لایه، توانایی عملیاتی بالا با هزینه‌ی کم و سرعت زیاد را با حفظ حریم خصوصی کاربران ایجاد میکند.

Parcel ParaTime: این لایه روی ذخیرهسازی دادههای محرمانه، مدیریت و محاسبهی آن متمرکز است.

کیف‌ پول‌ های ارز دیجیتال Oasis Network

۱- بایننسچینوالت (Binance Chain Wallet)؛

۲- مثوالت (Math Wallet)؛

۳- تراستوالت (Trust Wallet).

صرافیهای ارائه‌ دهنده‌ی ارز دیجیتال Oasis Network

۱- صرافی بایننس (Binance

۲- صرافی کوکوین (Kucoin

۳- صرافی گیتداتآیاو (Gate.io).

۵- ارز دیجیتال هورایزن (Horizen)

ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (Privacy)

ارز دیجیتال Horizen با نماد اختصاری ZEN، یکی دیگر از ارزهای دیجیتال حریم خصوصی است که در زمان نگارش این مقاله با ارزش بازار حدود 225میلیون دلاری، 0.02درصد از ارزش کل بازار رمزارزها را به خود اختصاص دادهاست. در حال حاضر، در رتبه‌بندی بازار ارزهای دیجیتال، این ارز در رتبه‌ی 126 قرار دارد. 

ارز دیجیتال Horizen در سال 2017 با قیمت 10.32دلار به بازار عرضه شد و از آن زمان تاکنون قیمت این رمزارز نوسانات شدیدی داشته است. بالاترین قیمتی که برای توکن ZEN ثبت شده، 168.15دلار و کمترین قیمت ثبت شده نیز 3.09دلار است.

Horizen چگونه کار میکند؟

Horizen یک شبکه‌ی بلاک‌چین مبتنی بر دانش صفر است که با سی‌هزار نود فعال، بزرگترین زیرساخت نود را در صنعت ارزدیجیتال دارد. Horizen یک توکن با فناوری اثبات کار است که امکان استخراج آن توسط کاربران وجود دارد. 

توسعهدهندگان شبکه‌ی Horizen ابزار حریم خصوصی دانش صفر را به نام Ginger-Lib طراحی کردند. در این روش، تراکنشهای بلاک‌چین توسط گرههای شبکه که قدرت محاسباتی بالایی دارند، تأیید میشود. فناوری Ginger-Lib به همراه بزرگترین شبکه‌ی نود، Horizen را قادر ساخت تا به یک ارز دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز تبدیل شود که توان عملیاتی بالایی دارد.

کیف‌ پول‌ های ارز دیجیتال Horizen

۱- MyZenWallet؛

۲- لجر (Ledger)؛

۳- مثوالت (Math Wallet)؛

۴- تراستوالت (Trust Wallet).

صرافیهای ارائه‌ دهنده‌ی ارز دیجیتال Horizen

۱- صرافی بایننس (Binance

۲- صرافی گیتداتآیاو (Gate.io

۳- صرافی هوبیگلوبال (Huobi Global

۴- صرافی کوکوین (Kucoin).

۶- ارز دیجیتال سکرت (Secret)

حریم خصوصی (Privacy) در ارزهای دیجیتال 

ارز دیجیتال Secret با نماد اختصاری SCRT، از نظر ارزش بازار در رتبه‌ی 147 بازار ارزهای دیجیتال قرار داد. این رمزارز با ارزش بازاری 155میلیون دلاری، 0.02درصد از سهم کل بازار را به خود اختصاص داده است. کل عرضه‌ی این رمزارز 190میلیون توکن است که 163هزار از آن در بازار در حال گردش است. 

ارز دیجیتال SCRT در سال 2020 با قیمت 0.53دلار به بازار عرضه شد و قیمت آن در 28 اکتبر 2021 به 10.64دلار رسید که بالاترین قیمت ثبت شده برای این رمزارز است.

ارز دیجیتال Secret چگونه کار میکند؟

Secret جزء ارزهای دیجیتال حریم خصوصی است که قراردادهای هوشمند در شبکه‌ی آن کاملاً مخفی هستند اما نحوه‌ی عملکردش با سایر شبکههای بلاک‌چین یکسان است. نحوه‌ی کار نیز به این صورت است که دادههای ورودی ابتدا توسط کاربران کدگذاری میشوند و کلیدرمزگشایی توسط یک لینک به آن‌ها داده میشود. بنابراین، خروجی توسط کاربران دیگر قابل مشاهده نیست مگر اینکه آن لینک را داشته باشند.

این ویژگی کاربران را قادر می‌سازد تا محتوای خود را در این شبکه وارد و کلیدرمزگشایی محتوای خود را دریافت کنند. سپس، کلید را برای رمزگشایی در اختیار هرشخصی که مایل هستند قرار دهند. نکته‌ی جالب توجه این است که کلید رمزگشایی برای هرفرد منحصربه‌فرد است. 

از این پروتکل Secret، برای حراج و رأیگیری نیز میتوان استفاده کرد. در اینحالت، اطلاعات برنده کاملاً مخفی میماند و افشاء نمیشود.

کیف‌ پول‌ های ارز دیجیتال Secret

۱- سیفپال (SafePal Wallet)؛

۲- تراستوالت (Trust Wallet).

صرافی های ارائه‌ دهنده‌ی ارز دیجیتال Secret

۱- صرافی کراکن (Kraken

۲- صرافی بایننس (Binance

۳- صرافی کوکوین (Kucoin

۴- صرافی هوبیگلوبال (Huobi Global).

۷- ارز دیجیتال کیپ نتورک (Keep Network)

ارزهای دیجیتال پرایوسی (privacy)

ارز دیجیتال Keep Network در سال 2020،  با نماد Keep و قیمت 0.66دلار به بازار عرضه شد. رمزارز Keep Network در رتبهبندی سایت کوین مارکت کپ که براساس ارزش بازار ارزهای دیجیتال است، در رتبه‌ی 150 قرار دارد. کل توکنهای این رمزارز یک‌میلیارد است که تقریباً تمام آن استخراج شده و حدود 800میلیون آن در بازار در حال گردش است.

ارز دیجیتال Keep Network چگونه کار میکند؟

در پروژههایی که مربوط به امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و برنامههای غیرمتمرکز (dApps) است، تیمهای توسعهدهنده نیز نباید کلیدهای کاربران را داشته باشند. شبکه‌ی Keep نیز با هدف حل این موضوع ایجاد شده است. در شبکه‌ی Keep از مخزنهای خارج از زنجیره به نام نگهدار، برای نگهداری دادههای خصوصی استفاده میشود. در این حالت، بدون اینکه شفافیت و قابلیت حسابرسی قراردادهای هوشمند از بین برود، دادهها خصوصی میمانند.

Keep Network به توسعهدهندگان بلاک‌چین این امکان را میدهد که برنامههای کاملاً غیرمتمرکز بسازند.

کیف‌ پول‌ های ارز دیجیتال Keep Network

۱- تراستوالت (Trust Wallet)؛

۲- متامسک (MetaMask).

صرافی های ارائه‌ دهنده‌ی ارز دیجیتال Keep Network

۱- صرافی کوین‌بیس (Coinbase Exchange

۲- صرافی کراکن (Kraken

۳- صرافی Bitvavo؛

۴- صرافی پاریبو (Paribu).

۸- ارز دیجیتال استاتوس (Status)

ارز دیجیتال حریم خصوصی استاتوس

ارز دیجیتال Status یکی دیگر از ارزهای دیجیتال حریم خصوصی است که در سال 2017 با نماد SNT و قیمت 0.052دلار توسط کارل بنتز (Carl Bennetts) و جرارد هوپ (Jarrad Hope) به بازار کریپتوکارنسی عرضه شد. این رمزارز از نظر ارزش بازار در رتبه‌ی 176 بازار ارزهای دیجیتال قرار دارد. کل عرضه‌ی توکن Status حدود شش‌میلیارد توکن است که سه‌میلیارد آن در بازار در حال گردش است. در 6 ژوئن 2018، قیمت این ارز دیجیتال به 0.67دلار رسید که بالاترین قیمت ثبت شده برای این رمزارز است.

Status چگونه کار میکند؟

درواقع، Status یک سیستم عامل برای دسکتاپ و گوشی است که با هدف پذیرش سریعتر و کارآمدتر برنامههای غیرمتمرکز اتریوم طراحی شده است. Status می‌تواند بهعنوان پیامرسانی عمل کند که پیامها را رمزنگاری میکند. با نصب این رابط کاربری روی دستگاههای هوشمند، کاربران به 2000 اپلیکیشن غیرمتمرکز اتریوم دسترسی خواهند داشت.

 کیف‌ پول‌ های ارز دیجیتال Status

۱- تراستوالت (Trust Wallet)؛

۲- متامسک (MetaMask)؛

۳- لجر (Ledger).

صرافی‌ های ارائه‌ دهنده‌ی ارز دیجیتال Status

۱- صرافی کوین‌بیس (Coinbase Exchange

۲- صرافی بایننس (Binance

۳- صرافی کوکوین (Kucoin

۴- صرافی هوبیگلوبال (Huobi Global).

۹- ارز دیجیتال iExec RLC

ارز دیجیتال iExec RLC

ارز دیجیتال iExec RLC با نماد اختصاری RLC، یکی دیگر از ارزهای دیجیتال حریم خصوصی است که 0.01درصد از کل ارزش بازار کریپتوکارنسی را به خود اختصاص داده است. توکن RLC در رتبه‌ی 198 قرار دارد و در سال 2016 با قیمت 0.30دلار به بازار عرضه شد. کل عرضه‌ی این رمزارز حدود 87میلیون توکن است که تمام آن در بازار ارزهای دیجیتال در حال گردش است.

iExec RLC چگونه کار میکند؟

iExec RLC یک شبکه‌ی پیشرو در محاسبات ابری غیرمتمرکز است که مبتنی بر بلاک‌چین است. در این شبکه، کاربران می‌توانند منابع محاسباتی خود را به هم متصل کنند تا فضای ابری جدیدی برای محاسبات پیچیده ایجاد شود. کاربران برای ارائه‌ی خدمات محاسباتی کسب درآمد میکنند.

iExec یک نرمافزار منبع باز است که ویژگی تابآوی خطا را دارد؛ یعنی، در صورت ایجاد مشکلی در سامانه، اجزا باز هم قادر هستند بهصورت صحیح به کار خود ادامه دهند.

کیف‌ پول‌ های ارز دیجیتال RLC

۱- تراستوالت (Trust Wallet)؛

۲- متامسک (MetaMask)؛

۳- لجر (Ledger).

صرافی های ارائه‌ دهنده‌ی ارز دیجیتال  RLC

۱- صرافی کوین‌بیس (Coinbase Exchange

۲- صرافی بایننس (Binance

۳- صرافی هوبیگلوبال (Huobi Global).

۱۰- ارز دیجیتال موبایل کوین (MobileCoin)

privacy-coins 

ارز دیجیتال MobileCoin در سال 2020 با نماد اختصاری MOB و با قیمت 5.7دلار به بازار عرضه شد. ارزش بازار توکن MOB حدود هشتاد‌میلیون دلار است که از نظر ارزش بازار در رتبه‌ی 270 قرار دارد. کل عرضه‌ی MOB حدود 250میلیون توکن است که 74میلیون آن در بازار در حال گردش است.

MobileCoin شبکه‌ای است که در سیستم عاملهای با فناوری پایین مانند تلفن همراه نیز قابل نصب است. این برنامه رابط کاربری ساده‌ای دارد و امنیت و اطلاعات خصوصی کاربران را نیز به‌‌خوبی حفظ میکند.

کیف‌ پول‌ های ارز دیجیتال MOB

۱- متامسک (MetaMask)؛

۲- تراستوالت (Trust Wallet).

صرافی های ارائه‌ دهنده‌ی ارز دیجیتال  MOB

۱- صرافی FTX؛

۲- صرافی بایننس (Binance

۳- صرافی گیتداتآیاو (Gate.io).

سخن پایانی

ارزهای دیجیتال حریم خصوصی با هدف حفاظت کامل از اطلاعات کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها ایجاد شده است. این نوع از ارزهای دیجیتال یک فناوری نوظهور هستند که بهتازگی به اکوسیستم بلاک‌چین اضافه شدند اما اینکه واقعاً غیرقابل ردیابی هستند یا نه بستگی به نوع طراحی الگوریتم آنها دارد. برخی از این توکنها مانند مونرو به هیچ وجه قابل ردیابی نیست. 

سؤالات متداول

۱- ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (Privacy) را از کجا بخریم؟

اکثر ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (Privacy) را میتوانید از صرافی بایننس خریداری کنید.

۲- چه ویژگی‌هایی ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (Privacy) را منحصربهفرد میکند؟

روش رمزنگاری این نوع از ارزهای دیجیتال، آنها را از سایر آلتکوینها متمایز میکند. روش رمزنگاری ارزهای دیجیتال حریم خصوصی (Privacy) بهصورتی است که حریم خصوصی کاربران کاملاً حفظ میشود و امکان ردیابی آنها وجود ندارد.

  

به این مقاله امتیاز دهید
(۱۸۴ رای) ۴.۴
۱۲۳۴۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات ارزهای دیجیتال privacy به شما پیشنهاد میکنیم: