نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

قیمت سهام پتروشیمی زاگرس که در بازه زمانی ابتدا تا انتهای سال ۱۳۹۶ از قیمت ۱۶۷۰ تومان به قیمت ۳۷۱۳ تومان افزایش پیدا کرد که بازدهی بیش از ۱۳۰ درصدی(بدون احتساب DPS) را برای سهامداران خود به ارمغان آورد. نمودار زیر گویای این موضوع است.

فهرست []

  چرا رشد بیش از ۱۳۰%

  چرا EPS رشد دو برابری داشت؟

  – محصول اصلی شرکت متانول است.

  – بیش از ۹۵% فروش محصول اصلی صادراتی است.

  – نرخ متانول در پیش بینی اولیه ۲۹۰ دلار بر تن و نرخ تسعیر ۳۷۵۰ تومان بود.

  – تا انتهای سال ۱۳۹۶، نرخ متانول میانگین ۳۶۰دلار بر تن و نرخ دلار آزاد میانگین ۴۲۰۰ تومان بود.

  فروش واقعی پتروشیمی زاگرس

  پوشش سود سال ۱۳۹۶