نمودار قیمت فولاد مبارکه اصفهان

نمودار زیر در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ سهام فولاد مبارکه اصفهان می باشد. قیمت سهام از ۱۳۷ تومان به بیش از ۳۱۲ تومان رسیده است.

فهرست []

  چرا رشد بیش از ۱۲۵%

  یکی از مهمترین دلایلی که قیمت سهام فولاد مبارکه اصفهان رشد نمود، رشد سود هر سهم یا EPS آن بود. در نمودار زیر پیش بینی EPS فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده می نمایید.

  چرا EPS رشد بیش از ۱۲۵% داشت؟

  مهمترین دلیلی که شرکت با تعدیلات مثبت EPS روبرو بود رشد نرخ فروش محصولات شرکت از سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ بود. محصولات گرم و سرد که محصول اصلی شرکت می باشد در جدول زیر مشخص است که بر اساس گزارش ماهیانه شرکت بیش از ۲۰% نسبت به نرخ فروش پیش بینی افزایش نرخ داشته اند.

  بنابراین، یکی از مهمترین عوامل رشد قیمت این سهم، رشد EPS این شرکت می باشد.

  رشد EPS هم در نتیجه رشد نرخ فروش محصولات شرکت اتفاق افتاده است.