سرکار خانم نجیبه احمدی ایشان لیسانس زیشت شناسی دارند و دانشجوی دوره ۲۱ نخبگان خانه سرمایه می باشند. به گفته خانم احمدی هیچ اطلاعاتی از بورس نداشتند به پیشنهاد همسرشان تصمیم گرفتند در دوره نخبگان خانه سرمایه شرکت کنند و وارد بازار بورس بشوند. ایشان با توجه به توصیه اساتید خانه سرمایه سبد سهامشان را از انبار صنایع انتخاب کردند و در این بین با پاداش یک سهم و با استفاده از تکنیک فیبوناچی از یک سهم در مدت زمان ۲۰ روز ۱۱۷ درصد سود دریافت کنند و همچنین با توجه به تکنیک فیبوناچی و اندیکاتورها تواسنتند از یک سهم دیگر در مدت یک ماه ۹۵ درصد سود دریافت نمایند. ایشان هیچوقت تصور نمی کردند یک دوره آموزشی آنلاین در مدت کم بتواند من را از نقطه صفر به نقطه صد برساند.

فهرست []