ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
وبینار ترید در بازارهای جهانی از صفر صفر

کاربرد مرحله به مرحله نوسان نمای الیوت در تحلیل تکنیکال

ما نمودار یکسانی را برای نشان دادن استفاده می‌کنیم. زمانی که قیمت به Top موج ۱ گسترش می‌یابد نوسان‌نمای الیوت High جدیدی ایجاد می‌کند. همچنین باید به Gap ها توجه کنید . این حرکت جدید موج ۳ نام‌گذاری می‌شود. درنهایت Buy ها در موج ۳ متوقف می‌شوند. تریدرها شروع به دریافت سود می‌کنند. در این زمان عموم مردم مشتاقانه منتظر یک منطقه جهت خرید در آن هستند. زمانی که نوسان‌نمای الیوت به سمت سطح صفر برمی‌گردد یا به‌آرامی به زیر آن می‌رود بازار به منطقه موردنظر (Neutral Area)  می‌رسد.

نوسان نمای الیوت

زمانی که موج ۴ پایان یافت، Buy توسط تریدرهایی انجام می‌شود که در رالی موج ۳ سهیم نبوده‌اند. در این زمان قیمت High جدیدی می‌سازد. نسبت افزایش قیمت در این رالی به اندازه موج ۳ نیست این تفاوت در میزان حرکت قیمت به‌وسیله نوسان نمانشان داده می‌شود. و به‌راحتی مشخص می‌شود. نتیجه (MORAL OFF THE STORY) : همیشه اجازه دهیم نوسان‌نمای الیوت شمارش موج الیوت را همراهی کند.

نوسان نمای الیوت

نوسان نمای الیوت

نوسان نمای الیوت

نوسان نمای الیوت

حداقل بازگشت موردنیاز

اصولاً ۹۴% همه موج‌های ۴ که به یک موج پنجم دارای High یا Low جدید ختم می‌شوند در آن‌ها نوسان‌نمای الیوت حداقل ۹۰% از موج سوم را بازگشت می‌کند .

حداکثر بازگشت مجاز

همان‌طور که بازگشت نوسان‌نما به خط صفر مسئله مهمی است (یا حداقل ۹۰% نوسان‌نمای موج ۳ که در صفحه قبلی توضیح داده شد) این مسئله که نوسان‌نما نباید بیش از ۳۸% از نوسان‌نمای موج ۳ را از سمت دیگر خط صفر رد کند نیز مسئله بسیار مهمی می‌باشد .

نوسان نمای الیوت

استفاده از نوسان‌نمای الیوت در موج سوم

مانند نمودار A زمانی که بازار در یک رالی با نوسان‌نمای الیوت قوی همراهی شود این رالی تحت عنوان موج سوم نام‌گذاری می‌شود .

زمانی که موج سوم به پایان می‌رسد بازار جهت حصول سود نزول می‌کند . در این زمان نوسان‌نمای الیوت باید به سمت خط صفر برگردد (همان‌طور که در نمودار B نشان داده‌شده است .)

استفاده از نوسان‌نمای الیوت در موج چهارم

زمانی که نوسان‌نمای الیوت به سمت خط صفر برمی‌گردد این مسئله علامتی است جهت پایان یافتن نیروی موج چهارم نزولی که در نمودار A نشان داده‌شده است .

استفاده از نوسان‌نمای الیوت در موج چهارم

Buy های جدید شروع‌شده و بازار High های جدید ایجاد می‌کند (در نمودار B نشان داده‌شده است.)

استفاده از نوسان‌نمای الیوت در موج پنجم

بازار High جدیدی می‌سازد که قدرت نوسان‌نمای کمتری دارد و در نمودار A نشان داده‌شده است.

این مسئله نشان می‌دهد که رالی فعلی یک موج ۵ می‌باشد و زمانی که موج ۵ به اتمام برسد بازار جهت خود را تغییر خواهد داد . زمانی که بازار بعد از اتمام ۵ موج جهت خود را عوض کند موج چهارم قبلی اولین هدف خواهد بود . در نمودار B بازار مسیر خود را تغییر داده و در تلاش است تا به موج ۴ قبلی که نزدیک ۳۶۳۰ است برسد .

نوارهای قطع کننده (Breakout) نوسان‌نما

یک پرسش مهم در مورد به‌کارگیری آنالیزور موج الیوت شناسایی ترکیب موج ۳ با یک نوسان‌نمای قوی می‌باشد . ما درگذشته این کار را با مشاهده اندازه نوسان‌نمای قیمت با آنچه در گذشته بوده است انجام می‌دادیم. این نوسان‌نما یک نوار بالایی و یک نوار پایینی دارد . هر زمان که نرم‌افزار موج ۳ را نام‌گذاری کرد لازم است که نوسان‌نما نیز به بالای نوارهای فوق برود . پیشنهاد‌های ما معمولاً ۸۰% موارد بر اساس این نوارها هست . نموداری که در پائین قرار داده‌شده است نمودار روزانه فرانک سوئیس از دسامبر ۹۴ می‌باشد . در اینجا زمانی که نرم‌افزار موج ۳ را نام‌گذاری کرده است این رالی با یک نوسان‌نمای قوی ترکیب‌شده است به‌طوری‌که باندها را به سمت بالا قطع کرده است . بنابراین شمارش این موج در این زمان و در این بازار صحیح است . مثال دیگر نیز در زیر نمایش داده‌شده است . زمانی که نوسان‌نما بالای نوار بوده و با یک آنالیزور موج الیوت نیز تائید شده است .

نوارهای قطع کننده (Breakout) نوسان‌نما

مترجم و نویسنده: حامد بهاری

به این مقاله امتیاز دهید
(۱۵۴ رای) ۴.۴
۱۲۳۴۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات آموزش تحلیل در advancedget به شما پیشنهاد میکنیم: