ابتدا قبل از شروع بحث بهتر است اندکی در مورد تعدیل سود مثبت و منفی و همینطور سود پیش بینی شده توسط شرکت ها سخن بگوییم.

فهرست []

  پیش بینی سود چیست؟

  پیش بینی سود را می توان گویای چشم انداز یک ساله آینده شرکت تعریف کرد. اغلب شرکت ها در یک ماه پایانی هرسال مالی، بودجه سال آینده خود را منتشر می کنند. یکی از مهم ترین اطلاعات نوشته شده در بودجه شرکت ها، پیش بینی مقدار سود هر سهم آن ها است. به عنوان مثال یک شرکت در اسفند سال ۱۳۹۸ پیش بینی می کند که در پایان سال مالی ۱۳۹۹ به هر یک از سهام­دارن خود به ازای هر سهم، ۲۰۰ تومان سود می پردازد. این پیش بینی ها برای سرمایه گذاران آن شرکت بسیار مهم است، زیرا می توانند چشم انداز شرکت را حداقل برای یک سال آینده، مشخص کنند. به عبارت دیگر EPS پیش بینی شده، عبارت است از پیش بینی سود هر سهم که توسط خود آن شرکت یا تحلیل­گران مستقل برای سال مالی آینده تخمین زده می شود. ارائه پیش بینی سود شرکت ها فقط مختص کشور ما نیست و از سوی نهادهای مختلفی در سطح دنیا ارائه می شود. برای مطالعه بیشتر به مقاله تفاوت EPS و DPS مراجعه نمایید.

  تعدیل سود چیست؟

  به کلیه تغییرات سود پیش بینی شده شرکت­ ها در بورس تعدیل سود می گویند که ممکن است منفی یا مثبت باشد. مفهوم تعدیل، در ابتدای دوره با سود محقق نشده در پایان دوره مالی برآورد می گردد. در گذشته شرکت های بورسی موظف بودند به طور مستمر و ادامه دار طی دوره های سه ماهه، عملکرد واقعی خود را ارائه و مورد ارزیابی قرار دهند و  با در نظر گرفتن مقایسه عملکرد واقعی خود با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود را از میزان سودآوری شرکت در جهت عملکرد واقعی خود به بازار ارائه دهند. ولی در حال حاضر شرکت­ ها از سوی سازمان موظف به ارایه EPS و تعدیلات لازم نیستند و این امر توسط تحلیل­گران انجام می شود. به طور مثال در سایت تدان پیش بینی سود برخی شرکت ها ارائه می گردد.

  در باب مفهوم تعدیل می توانیم بگوییم که اگر شرکتی با توجه به بخش های موجود در بخش امور مالی، درآمد حاصل از سرمایه گذاری سود خود را افزایش یا کاهش می دهد، در صورتی که سود سهام شرکت در طول سال تغییر کند، به آن تعدیل گفته می شود.

  تعدیل مثبت و منفی

  در صورت افزایش سود شرکت، در پیش بینی جدیدی که انجام می شود به آن تعدیل سود مثبت می گویند واگر سود شرکت کاهش یافته بود به آن تعدیل سود منفی می گویند. برای روشن تر شدن ماجرا شرکت الف را فرض کنید که در پایان سال ۹۸ پیش بینی کرده است که مبلغ ۵۰ تومان سود به ازای هر سهم کسب می کند، اما بعد از سپری شدن ۳ ماه از فعالیت خود با بررسی های انجام شده و بررسی عملکرد شرکت پیش بینی خود را تغییر داده و به ۷۰ تومان سود به ازای هر سهم افزایش می دهد، به این ترتیب قیمت تعدیل مثبت شده است و در صورتی که بعد از بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت به این نتیجه برسد که سود ۷۰ تومان قابل دسترسی نیست آن را به ۴۵ تومان کاهش می دهد که به آن تعدیل سود منفی می گویند.