برتراند راسل گفت که انسان ها نادان به دنیا می آیند و نه احمق! اما آموزش اشتباه آن ها را احمق می کند، چیزی که فکر کنم حول آن توافق داشته باشیم این است که تمام انسان ها زمانی که از مادر زاییده می شوند بدون مهارت و دانسته و اطلاعات هستند و سپس با توجه به اهدافی که می توانند برای خودشان متصور بشند که با توجه به داستان زندگی هر فرد متفاوت باشد، اهدافی را برای خودشان Set می کنند و روی آن تمرکز می کنند و بعدا این تمرکز سبب می شود تمام موضوعاتی که می تواند آن ها را لایق آن هدف بکند را جذب کنند و سپس به دنبال یادگیری و کسب مهارت می روند و از این رهگذر و تکرار مکرر و اصولی آن در نهایت خودشان را در مدار موفقیت قرار می دهند و روز به روز به نتایج مناسب تری می رسند اما افرادی هم هستند که متاسفانه با وجود میل باطنی وارد مداری می شوند که در آن ها آموزش غیر اصولی می بینند و با توجه به این که این آموزش ها غیر اصولی هستند، طبیعتا آن ها را به سر منزل مقصود نمی رساند و عملا در یک مسیر دیگری می افتند که چه بسا نتایجی هم در آن بگیرند ولی به احتمال زیاد برای من و شما قابل تخمین هست که هزینه زیادی را پرداخت می کنند.

فهرست []

    موفقیت در کسب و کار سرمایه گذاری هم مثل هر حوزه دیگری نیازمند کسب مهارت است و این مهارت برای کسب شدنش می تواند رقم زیادی پرداخت شود و هم می تواند خیلی اصولی و بهینه این مهارت کسب شود پس شاید بهتر باشد که برای بهینگی کسب این مهارت ابتدا آموزش اصولی ببینیم و از روی دست افرادی که در این حوزه موفق شوند و توانستند دستاوردهایی داشته باشند و آن ها را توانستند ثابت کنند، نگاه بکنیم و سپس با تکرار و مکرر آن بتوانیم به شکل یک مهارت در خودمان بسازیم و نهادین کنیم و از آن بتوانیم به نتایج مطلوب خودمان برسیم، بدانید که در بازار سرمایه آگاهی برابر است با در آمد و برای این که بخواهیم به نتایج مطلوب تعادل در سرمایه گذاری برسیم باید برای رسیدن به نتایج حتما آگاهی خودمان را از رهگذر آموزش دیدن و آن هم آموزش اصولی افزایش بدیم تا این که بتوانیم با صرف زمان کمتر به نتایج بزرگتری برسیم.