وقتی قدم به سمت بورس برمیداریم، باید نگاهی هم به بازدهی بازار بورس هم بیاندازیم. زمانی که در بازار بورس فعالیت می کنیم خیلی وقت ها بدون اینکه توجه کنیم کل بازار در چه وضعیت قرار دارد، ممکن است کل بازار به سمت منفی باشد و یک قسمت و یا صنعتی از بازار در دوارن منفی برای مثال صنعت قندی و یا صنعت استخراج معادن خیلی خوب باشد، که گفتنی است حتی در بدترین دوران صنعت هایی وجود دارند که در حالت خوبی قرار دارند. حال اگر به صورت کلی بخواهیم بازار بورس را در نظر بگیریم، گفتنی است که بدانید از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ بورس جزء پر بازده ترین بازارها به حساب می آید که حتی از بازار ارز هم بازدهی بیشتری داشته است. به هر حال زمانی که شما در زمینه بورس تخصص پیدا کنید با اینکه بورس سال های خوب و پر سودی را دارد می توانید در دوران و یا سال های بد بر روی سهام های خوب سرمایه گذاری کنید و یا می توانید اصلا ریسک نکنید و پولتان را در بانک بزارید. حال جالب است بدانید که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۵ بورس پر بازده ترین بازار سرمایه گذاری در ۱۵ سال اخیر بوده که می توانید در آینده هم به آن تکیه کنید اما بازاری چون بازار مسکن شما درواقع برروی یک کالا سرمایه گذاری می کنید اما زمانی که در بورس تخصص پیدا کنید می توانید خیلی از شرکت ها را انتخاب کرده و برروی بهترین گزینه ها سرمایه گذاری کنید.

فهرست []