خانم شهلا صفر زاده دانشجوی نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند و درباره دوره نخبگان بورس خانه سرمایه می گویند:

فهرست []

    زمانی که وارد کلاس شدم و آقای صابریان را دیدم به نظرم برای این زمینه کاری خیلی جوان آمدند و فکر کردم که چگونه می توانند در این زمینه کاری استاد باشند. اما با شرکت در کلاسشان متوجه شدم با توجه به سنشان تسلط، دانش و تجربه بسیار زیادی دارند و همین امر باعث شد که من فعالیتم را در بازار بورس و همچنین در کلاس های خانه سرمایه ادامه بدم.