فریبا احمدی پور دانشجوی دوره ۱۷ نخبگان خانه سرمایه می باشد. ایشان دارای دو مدرک مدیریت کسب و کار و مدیریت تبلیغات تجاری است. ایشان به طور اتفاقی با خانه سرمایه آشنا شده اند و به گفته خودشان از این بابت بسیار خوشحال می باشند زیرا باعث شده که دید وی نسبت به بورس و اتفاقات داخل بورس تغییر کند و همچنین این امر باعث شده که ایشان قبل از دی ماه سهامی را با نام نماد کاما خریداری کردند و بعد از عید ماه ایشان به سود ۸۰ درصدی دست یافتند.

فهرست []