جناب آقای حامد توانا دانشپذیر دوره ۲۵ نخبگان نوین خانه سرمایه می باشند، ایشان درباره دوره برگزار شده می گویند:

فهرست []

    با وجود این که این دوره از اواخر فروردین ماه شروع شده و ۳ ماه بیشتر از طول دوره نمی گذرد توانستم سهم های مختلفی را خریداری کنم و سودهای مختلفی را هم کسب کنم. یکی از نمادهایی که خریداری کرده بودم نماد ختوقا که این شرکت افزایش سرمایه داشت و چند روز هم منفی بود و با الگوهای تکنیکال کلاسیک که برای شکاف های قیمتی در نمودار وجود داشت من به این سهم وارد شدم و در کمتر از یک ماه کاری توانستم ۱۴۸ درصد سود کسب کنم. برای انتخاب این سهم از تکنیک های تابلو خوانی و روانشناسی بازار و حتی ورود پول کمک گرفتم که خب این تکنیک ها از دسته آموزش هایی بودند که در خانه سرمایه یاد گرفته بودم.

    من خودم به شخصه دوره آموزش بورس نخبگان نوین را انتخاب کرده بودم زیرا با توجه به شرایط فعلی این آموزش بهترین حالت هست و هیچ تفاوتی میان دوره حضوری و نوین را احساس نکردم و دوره نوین عالی بود.