جناب آقای محمدرضا طاهری دانشپذیر دوره نخبگان نوین هستند. ایشان درباره کسب سود و رضایت از کلاس های آموزشی خانه سرمایه می گویند:

این که توانستم از بورس سود بگیرم، فرمول خاص خودش را داشته و آن فرمول خاص شرکت و کلاس های نوین خانه سرمایه بود. تقریبا میشه گفت یک یا دو سال پیش قصد داشتم در کلاس های خانه سرمایه شرکت کنم اما به خاطر هزینه زیادی که داشت شرکت نکردم و خب گفتم که با آزمون خطا و با Self-study و با کمک گرفتن از کسانی که در بازار هستند، می توانم یاد بگیرم و دنبال موسسات ارزان قیمت تر بودم که یکی از دوستانم وارد یک موسسه ای شد که هزینه بسیار مناسبی داشت و بعد از این که دوره آموزشی او تموم شد از او پرسیدم که آیا آمادگی داری؟ که او در جواب پاسخ داد که زیاد چیزی یاد نگرفتم زیرا که در طول یک ماه و چند جلسه زیاد آدم مهارت و آمادگی پیدا نمی کند. خوبی کلاس آموزش بورس نوین خانه سرمایه این است، بازه ای که دارد طولانی مدت می باشد و شما در یک بازه زیادی هم درگیر بازار و هم درگیر آموزش هستید و به خاطر پشتیبانی که در خانه سرمایه هستش و تقریبا در تمام روزهای هفته را می توانید تماس بگیرید که رفع اشکال کنید و سوال هایتان را بپرسید می تواند به شما کمک کند. شاید برایتان سوال پیش بیاید که چرا این حرف ها را من می زنم؟

به خاطر این که من بعد از ثبت نام به سود خوبی رسیدم، باید به شما بگویم که در همان اول با دوره کردن پکیج آموزش بورس خانه سرمایه، توانستم شروع به خرید و فروش سهم در بازار بورس کنم که چند سهم شبندر، شبنا، شتران را خریداری کردم که به واسطه خط روند و مشاهده صورت های مهمی و چشم انداز از آینده ای که ترسیم کرده بودند، در این سه شرکت سرمایه گذاری کردم که درصدهای سودش شبندر ۴۷۳ درصد، شتران ۴۸۲ درصد و شبنا ۶۷۳ درصد سود دارم. پیشنهاد می کنم از تجربه اساتید خانه سرمایه استفاده نمایید زیرا که خیلی از آن ها مترجم کتاب های تخصصی بورس هستند و خیلی از آن ها به عنوان کارشناس ارشد در کارگزاری ها و شرکت های سرمایه گذاری کار می کنند که حتما از تجارب آن ها استفاده کنید و شک نکنید سرمایه گذاری که بر روی خودتان کنید قطعا سود بسیار خوبی را هم برایتان به همراه خواهد داشت.