آقای علی کوهی از دسته افرادی هستند که سبک کاری خودشان را انتخاب کردند و به دنبال سهم های بلند مدت و یا میان مدت نیستند و معمولا از سهم های کوتاه با سود بالا استفاده می کنند. ایشان تغییرات سهمی بسیار زیادی داشتند و شاید درصدهای چند ۱۰۰ درصدی و چند ۱۰۰۰ درصدی در حوزه سرمایه کسب نکرده اند، اما در حال حاضر ایشان پس از شرکت در کلاس آموزش بورس نخبگان در معاملات اخیری که داشتند با خریداری سهم فبیرا توانستند سود ۲۰۰ درصدی کسب نمایند که با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون تومانی به ۴۰۰ میلیون تومان سود دست یافته اند که مجموعا می توان این مبلغ را ۶۰۰ میلیون تومان به حساب آورد. همچنین ایشان سهم های دیگری چون سنوسا و دزهراوی اخیرا خریداری کردند که حدود ۱۵۰ درصد به بالا در حال سود می باشند.

فهرست []