من همیشه می گویم در بورس علم ناقص بدتر از بی علمی است و این که شما کم بدانید خیلی بدتر از این است که اصلا ندانید و کسی که نداند تکلیفش مشخص است و می گوید من نمی دانم و به سراغ مشاور، سرمایه گذاری غیر مستقیم و صندوق های سرمایه گذاری می رود.

کسی که علمش ناقص است و بورس را کم می داند، فکر می کند که با آن علم می تواند در بازار سود کند که برای سود در بازار بورس نیاز به علم کامل است و علم کامل هم با تجربه و آموزش بدست می آید.

توصیه من برای افرادی که قصد دارند فعالیت کنند این است که اگر می خواهید فعالیت کنید، اگر حتی علمتان ناقص است و اگر اطلاعاتتان کامل است و اگر یک تحلیلی را سطحی می دانید و یا اگر بخشی از آموزش را دیدید و بخشی را ندیدید، اشکالی ندارد فعالیتتان را با عدد کمی شروع کنید و با از دست دادن ۲۰ یا ۳۰ درصد از آن پول برایتان مهم نیست.

من در همایش گاها انتهای همایش افراد می آیند، می گویند من خانه ام را فروختم و ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیون در بورس گذاشتم و الان ۱۵۰ میلیون تومان برایم مانده است و خب به آن ها می گویم خب آموزش دیده بودید؟

می گویند نه آن دورانی که بورس رفته بود بالا، من پولم را وارد بورس کردم و اشتباه پشت اشتباه این اعداد را از دست دادم و سپس گفتم خب شما نه آموزش دیدید و نه کنترل ریسک کردید که این امر کاملا طبیعی در بورس است.

اگر این شخص با سرمایه کم شروع می کرد لطمه کمی به زندگیش وارد می شد پس در نتیجه با سرمایه کمی شروع کنید و وقتی که به خودتان مسلط شدید و در واقع تسلط را کی تعریف می کنید؟

زمانی که من حتی در بازار نزولی و یا زمانی که من حتی در بازاری رکود دارد و رونق ندارد بتوانم سود کسب کنم و سرمایه ام را حفظ کنم باید بگویم تسلط دارم و خیلی ها می آیند وارد بورس می شوند و بازار زمانی که مثبت است سرمایه سنگینی می آورند و زمانی که بازار بخش منفی خودش را نشان می دهد، بخش بزرگی از سرمایه شان را از دست می دهند.

تسلط را من اینگونه تعریف می کنم، هر زمانی که شما در زمان بازار منفی و یا بازار نزولی، بازاری که رکود دارد توانستید سرمایه تان را حفظ کنید یا از دست ندهید و این نشان می دهد که شما تسلط دارید و آن وقت است که باید به خودتان بگویید که نیاز به این دارید که سرمایه بیشتری را وارد بورس کنید.