آقای حاجی احمد یکی از دانشجویان دوره ۱۳ نخبگان خانه سرمایه می باشند. ایشان می گویند:

قبل از اینکه با مجموعه خانه سرمایه آشنا بشوم، یک ذهنیت جامع و کلی در قبال بورس داشتم و بعد از شرکت در دوره های خانه سرمایه توانستم اطلاعاتم را زیاد کنم و سیستم معاملاتی خوبی را برای خودم داشته باشم. بنده یکی از سهم هایی که با استراتژی خرید بعد از شکست خط روند نزولی و همچنین بررسی صورت های مالی NAV خریداری کردم، سهم سمگا بود که در مدت یک ماه توانستم ۱۲۸ درصد سود دریافت کنم.