رضا بهرامی مدرس تحلیل تکنیکال موسسه خانه سرمایه می گوید چرا باید در بورس آموزش ببینیم؟ در واقع وی می گوید:

فهرست []

    حوزه تحلیلی یک حوزه مهارتی است و مهارت با تجربه حاصل می شود و شما باید یک کاری را بسیار زیاد انجام بدهید تا اینکه بتوانید آن را درونی سازید و تا زمانی که بهش فکر نمی کنید به صورت خودکار در کیفیت بالا آن را پیاده بسازید.

    [bs-quote quote=”یک ساعت درکنار دست استاد بودن برای من برتر از ده ها سال سعی و خطای به ظاهر ابتکار آمیزه” style=”style-3″ align=”center” color=”#dd3333″ author_name=”وارن بافت” author_job=”آموزگار سرمایه گذاری” author_avatar=”https://panel.khanesarmaye.com/wp-content/uploads/2015/11/warren-qoutes.jpg”][/bs-quote]

    این نشان می دهد که با مطالعه بخش خوبی از یادگیری صورت می گیرد اما آن یادگیری واقعی با دیدن مدل از ۰ تا ۱۰۰ به خاطر سپردن و با تکرار و مکرر آن به دست خواهد آمد و آن موقع است که می توانید برای نتایج خوب امیدوار باشید.