هر بیزینسی ریسک خودش را دارد و بورس هم ریسک های خاص خودش را دارد و شما هر کاری را قصد داشته باشید شروع کنید باید با آموزش بورس ریسک خودتان را کنترل نمایید و یعنی مشتری های آن مغازه چه جور مشتری هایی هستند و منابع تامین موادش به چه صورت هستند، بزرگان بازار بحث مد توی لباس چه اثراتی بر روی لباس و یا شبیه آن دارند. در بورس هم این داستان ها را داریم یعنی شما وقتی که می خواهید وارد بورس شوید قبلش باید نمی خواهم بگویم که حرفه ای بورس باشید. اما قبلش باید کلیات بورس را موج های بورس را مفهوم این که من در بورس چه چیزی را معامله می کنم؟ سهام بنجل چیست؟ سهام ارزشمند چیست؟ سهام تازنده چیست؟ این ها را یاد بگیریم به هر حال در بورس ما شرکت های مختلفی را می بینیم.

شرکت هایی را می بینیم که در شرف ورشکستگی هستند اشکال هم ندارد که سهامشان را بخریم اما باید بدانیم چه سهامی را داریم می خریم و همچنین شرکت هایی هم داریم که شرکت های خیلی بزرگی هم هستند تو صنعت فولاد در صنعت پتروشیمی شرکت هایی که ما به اصطلاح می گوییم گاو شیر ده هستند یعنی همین طور هی در حال پول درآوردن می باشند و بین سهام دارانشان سود توزیع می کنیم که ما باید با این ها آشنا باشیم و بدانیم چه سبدی را در حال چیندن هستیم و بدانیم که با توجه به شرایطی که بورس در آن زمان دارد چه اتفاقاتی ممکن است برای ما بیافتد. پس اولین و مهم ترین روش کاهش ریسک آموزش و مطالعه و آشنایی با شرایط آن بازار در هر بیزینسی می باشد که این امر تنها مربوط به بورس نیست ولی در آخر در مورد بورس این امر را باید انجام داد، موفق باشید.