چگونه انواع معامله گران را بشناسیم؟

مهم این است که بدانیم چندنوع معامله گر وجود دارد و براساس فلسفه تجارت به چند طبقه بندی می شوند.

دسته A

جایی که ما علاقه مندان به تحلیل فنی را داریم و فکر می کنند نمودارها و قیمت ها گویای همه چیزند و معامله گران بنیادی که مخالف آن ها هستند.

 دسته B

براساس مدت زمان نگه داری یک موضع معامله می کنند که شامل:

  1. دلالان که معمولا معاملات را برای ثانیه یا حتی کمتر نگه می دارند استراتژی بسیار خودکار امروزه.
  2. معامله گران روزانه آن ها معاملات را بیشتر از دلالان نگه می دارند اما نه بیشتر از یک شب.
  3. معامله گران نوسانی آن ها تمایل به نگه داری معاملات برای چندروز را دارند.
  4. معامله گران بلندمدت که معاملات را برای هفته ها یا حتی تا سال ها نگه می دارند.

دسته C

این دسته شامل بقیه معامله گرها می شود که شامل:

  • معامله گران تکانه ای که برروندهای قوی و تکانه هایی که از بین می روند کار می کنند.
  • معامله گران محدوده زمانی که تا زمانی که قیمت ها در محدوده تجاری خاصی باقی می مانند معامله می کنند.
  • معامله گران خبری که برمبنای رویدادهای کلیدی تجارت می کنند.
  • معماله گران اجتماعی که معاملات را در رسانه های اجتماعی ارسال می کنند.
  • معامله گران وارون کار که برخلاف روند شرطبندی می کنند.

در پایان روز می توانید شما انتخاب کنید که کدام استراتژی برایتان بهتر کار می کند.