به نام خدا سلام علی صابریان هستم و امروز می خوام در مورد بزرگترین ویژگی شرکت کنندگان دوره نخبگان بورس موفق بشوند و نتیجه بگیرند، صحبت کنم.

فهرست []

    دوستان بزرگترین ویژگی که من می توانم به آن اشاره کنم این است که آن ها تعداد معاملات بالایی داشتند، مثل چی؟ برای مثال اگر بخواهم فوتبالیست خوبی بشوم باید آموزش ببینم و سپس به زمین بروم و آن ها را تمرین کنم و سپس اجرا کنم.

    بزرگترین ویژگی دوستانی که در دوره آموزش بورس نخبگان سود کردند این بوده که تعداد معاملات زیادی داشتند و یعنی هر سری سعی داشتند که تجربه کسب کنند و از ضرر نمی ترسیدند و آن قدری معامله می کردند و درس می گرفتند که در نهایت موفق شدند.

    پس اگر شما می خواهید در دوره نخبگان علاوه بر آموزش بورس حتما مبلغ سرمایه کمی به کنار بگذارید و تجربه کسب کردن مهم ترین چیزی است که یک فرد باید بدست بیاورد که در واقع من مثال فوتبال را خیلی دوس دارم و خیلی ها تفکرشان این است که یک روشی وجود دارد که یک آدم آن روش را به ما می گوید و ما موفق می شویم.

    اما این اتفاق نمی افتد اگر می خواهید به یک ستاره سرمایه گذاری تبدیل شوید باید بارها و بارها آن کار را در آن زمین انجام بدهید تا بتوانید تجربه کسب کنید و بتوانید از سودها و ضررها بتوانید روز به روز در این بازار پیشرفت کنید.