دانشجویان چهارمین دوره نخبگان بورس خانه سرمایه نظرشان را درباره کلاس های آموزشی برگزار شده می گویند:

دوره نخبگان برای بنده محکی بود که در یک زمینه جدید امتحان کنم و تمامی مطالبی که اساتید ارائه کردند از آن ها در بورس بهره گیری کردم و دوستان خوبی پیدا کردیم و با اساتید بسیار خوبی آشنا شدیم و این که مسیر را برایمان بستر سازی کردند بسیار مفید بود. نسبت به قبل معاملاتم بسیار بهتر شده، بنده فکر می کنم برای هر محصولی یک دفترچه راهنمای خوب نیاز است اگر بازار سرمایه را به عنوان محصول در نظر بگیریم خانه سرمایه دفرتچه راهنمای مناسبی بود که توانست ما را به سمت این بازار هدایت کند. باعث افتخار بنده بود که توانستم با استاد صابریان و خانه سرمایه آشنا شدم و با کلاس های خانه سرمایه از طریق اینترنت و وبسایتشان آشنا شدم. بنده از استاد صابریان و دوره خوبی که برگزار کردند تشکر می کنم و امیدوارم بازهم بتوانم در دوره های بعدی که در آینده برگزار می کنند، شرکت کنم. آموزش هایی که خانه سرمایه می دهند لازمه افرادی می باشد که هدفشان واقعا سرمایه گذاری است.