کسی که شما را از زیان بازار بورس خارج کند، چه کسی می تواند باشد؟
برای دوستانی که به تازگی وارد بازار بورس شدند بهتر است بدانید که اصلا دنبال ناجی تو بازار بورس نباشید و برای مثال یک سوپرمنی بیاید و به شما بگوید که آن سهم را بخرید تا ضررهایتان جبران شود.
اتفاقا در این مواقع هر چه قدر هم از یک آدم خوب بپرسید باز به سمت ضرر خواهید رفت. در واقع آن کسی که ناجی شما است خودتان هستید یعنی شما اگر می خواهید پولتان را به مشاور و یا سبد گردان با مجوز بدهید باید خودتان تحلیل بدانید باید خودتان شرایط بازار را بلد باشید. ما دانشجوی دوره نخبگان خانه سرمایه را دیده ایم که دوره را کامل گذرانده و به همه مباحث مسلط است اما برای خودش مشاور دارد و مشاورش تحلیل می کند و با توجه به این که خودش از وضعیت و تحلیل بازار سر در می آورد، جواب نهایی را مشخص می کند.
در دوران قدیم می گفتند که اگر شما کاری را شروع می کنید و آدم مناسب آن کار را هم استخدام کنید تا کار را انجام بدهد اما باید خودتان بتوانید آن کار را انجام بدهید اما به خاطر چی؟ به خاطر این که بفهمید در حال انجام چه فعالیت و چه کاری هستند که آیا مسیر را اشتباه می روند یا کم کار می کنند و یا زیاد کار می کنند؟ ما اگر می خواهیم داراییمان را به مشاور یا سبد گردان بدهیم تا بگرداند، باید بدانم که الان شرایط، شرایط درستی نیست و متوجه شوم که نباید پولم و داراییم را به سبد گردان بدهم و یا الان شرایط بازار بدین صورت است که ما باید بریم یک صندوق بخریم یا الان شرایط به صورتی است که ما بهتر با این مشاور دیگر کار نکنم و اوراق خریداری کنم.
یعنی باز استراتژی کلی توسط خود من باید چیده شود و دو اتفاق می افتد وقتی این کار را می کنم، اولا یا مسیر درست را می روم و یا اشتباه می روم دوباره یکی به تجربه های ما اضافه می شود و بعدها ما سودهای خیلی بیشتری بکنیم یعنی یک دارایی داریم که فیزیکی نیست ولی خیلی ارزشمند است. در واقع ما بیشتر سودها در بازار به بیشترین ضررهام در بازار برمی گردد یعنی به سراغ یک شرایطی رفته ایم و سهامی را خریداری کردیم که ضرر کردیم و دیگر باعث شده که دیگر آن سهام را نخرم و بدانم که باید در این شرایط چه کاری باید انجام بدهم و اصلا ضرر نکردن در بازار بورس خودش یک هنر است یعنی اگر کسی در بورس ضرر نکند بورس خودش آرام به سمت بالا حرکت می کند و ما فقط باید بدانیم که در این بازار زیاد شناسایی نکنیم تا ضرر نکنیم که حالا با روش های تحلیلی این کار را می کنیم.
پس به دنبال ناجی و یا سوپرمن نگردید که به شما مشاوره بدهد و بدون این که بدانید تحلیل بلد نباشید، واقع نباشید. باید انواع تحلیل ها را آموزش ببینید و حالا ممکن است که سرمان شلوغ می باشد و بسیاری از کارها را انجام می دهم و دوستانی را دارم و مشاوری دارم که به من اطلاعات می دهند و من متوجه می شوم که باید یک سهمی را تحلیل کنم و معامله مورد نظرم را انجام بدهم.