بورس جایگزین مناسبی بجای بانک و برای همه بازارهای سرمایه گذاری هست و همچنین گفتنی است که بانک و موسسات مالی هم سود خوبی می دهند اما بسیاری از موسسات مالی که مبالغی را دریافت کرده بودند بسته شدند و پول های بسیاری از افراد بلوکه شد و پس از چندین ماه و حتی سال طول کشید تا اصل پول افراد به خودشان بازگردد. بهتر است بدانید که بانک گزینه بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری بلند مدت نیست و درواقع افرادی که به فکر سرمایه گذاری در بانک هستند دارند خودشان را گول می زنند و سال ها بعد تازه به این نتیجه خواهند رسید که چه اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند و سطح سرمایه ای که داشتنه اند چه قدر نسبت به چند سال پیش کاهش یافته است.