این که بعضی از افراد عنوان می کنند، بورس ایران تحلیل پذیر نیست و البته نمی دانند که اگر بورس ایران تحلیل پذیر نیست پس بورس های خارجی هم تحلیل پذیر نخواهند بود، نه این طور نیست که بگوییم بورس ها تحلیل پذیر نیستند و چیزی شبیه قمار خانه هستند. قیمت هر سهمی در بلند مدت به شرایط آن شرکت بستگی دارد و شرایط مالی، درآمدی، فروش، سود. اما در کوتاه مدت اعوجاج های خیلی زیادی ممکنه در این مسیر صورت بگیرد و یعنی ممکن است یک دوره ای مردم به بورس علاقه مند شوند و این علاقه مندی باعث افزایش قیمت ها بشود و از سطوح اقتصادی قیمت ها دور شود که ما این شرایط را هر چند سال یک بار در بورس ها شاهد هستیم که نه فقط در بورس ایران! بورس های دیگری هم در سراسر دنیا یک وقتایی هیجان زده می شوند و یک جورایی طمع مردم و حرص و آز مردم بر عقلانیتشان وارد می شود که در کوتاه مدت این اتفاقات می افتد و برعکس را هم داریم و یک دوره هایی هست که سهام ارزنده به وفور ریخته و هیچ کس حاضر به خریداری سهم نیست که اصطلاحا ما یک بحث روانشناسی بازار یا مالی رفتاری داریم که اصلا یک کانسپتی در دنیا نزدیک به سی سالی می شود که بر روی آن در حال کار کردن هستند و دانشمندان بزرگی هم در آن زمینه کار کرده اند که نوبل اقتصاد هم یکی از این دانشمندان دریافت کرده است که در کوتاه مدت رفتار مردم ناشی از آن ترس و طمعشان بر روی روند قیمت ها تاثیر گذار است.

فهرست []

    پس این که بورس تهران قابل تحلیل نیست حرف کاملا غلطی است و دقیقا بر عکسش بورس تهران تحلیل پذیر می باشد و اصلا اگر تحلیل پذیر نبود که ما این روش های موفق سرمایه گذاری در بورس ایران و دنیا نداشتیم اما این که بگوییم همه چیز هم از کانال تحلیل در کوتاه مدت می گذرد که این طور نیست و یک تحلیلگر ابزارهایی دیگری را هم باید یاد بگیرد و یک وقتایی در استراتژی هایش یک انعطاف هایی با توجه به شرایطی که وجود دارد، ایجاد نماید تا بتواند موفق بشود.