PTA محفف عبارت Professional Technical Analyst به معنای تحلیلگر حرفه ای تکنیکال یک مهارت تحلیل تکنیکال بازار های مالی است. اخذ مهارت PTA نیازمند گذراندن مجموعه ای از آموزش ها است که در سرفصل های آموزشی این مهارت تعریف شده است.

فهرست []

  اهداف برنامه PTA موارد زیر است:

  • برای هدایت و راهنمایی کاندیدهای مهارت تحلیلگری تکنیکال در ایران در مسیر درست در بدنه اصلی و گزینش شده از سرفصل های اساسی تحلیل تکنیکال
  • برای ارتقا سطحی استاندارد تعریف شده از سرفصل های تحلیل تکنیکال در ایران
  • اهدا مدک PTA برای مشخص کردن افراد توانمند در حوزه تحلیل تکنیکال در ایران

  برای دریافت مدرک PTA شما باید ملزومات زیر را داشته باشید:

  • آموزش سرفصل های تعریف شده PTA
  • شرکت در آزمون PTA و داشتن نمره قبولی در ایران آزمون
  • داشتن فعالیت بالای ۶ ماه اثبات شده در حوزه فعالیت عملی در بازارهای سرمایه گذاری حوزه تحلیل تکنیکال

  PFA چیست ؟

  PFA محفف عبارت Professional Fundamental Analyst به معنای تحلیلگر حرفه ای بنیادی یک مهارت تحلیل بنیادی بازار های مالی است. اخذ مهارت PFA نیازمند گذراندن مجموعه ای از آموزش ها است که در سرفصل های آموزشی این مهارت تعریف شده است.

  اهداف برنامه PFA موارد زیر است:

  • برای هدایت و راهنمایی کاندیدهای مهارت تحلیلگری بینادی در ایران در مسیر درست در بدنه اصلی و گزینش شده از سرفصل های اساسی تحلیل بنیادی
  • برای ارتقا سطحی استاندارد تعریف شده از سرفصل های تحلیل بنیادی در ایران
  • اهدا مدک PFA برای مشخص کردن افراد توانمند در حوزه تحلیل بنیادی در ایران

  برای دریافت مدرک PFA شما باید ملزومات زیر را داشته باشید:

  • آموزش سرفصل های تعریف شده PFA
  • شرکت در آزمون PFA و داشتن نمره قبولی در ایران آزمون
  • داشتن فعالیت بالای ۶ ماه اثبات شده در حوزه فعالیت عملی در بازارهای سرمایه گذاری حوزه تحلیل بنیادی

  تاریخچه شکل گیری PTA و PFA:

  از سال ۱۳۹۰ که مجموعه خانه سرمایه فعالیت خود را آغاز کرد اساتید و هیات علمی این مجموعه به صورت مستمر در حال یافتن و گزینش بهترین سرفصل های ممکن برای آموزش صحیح کاربردی دو علم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بودند، پس از چندین سال تلاش و تحقیق و تجربه در نهایت در ۲۸ خرداد ماه سال ۱۳۹۶ اولین نسخه از استاندارد PTA و PFA منتشر شد. قطعا با توجه به پیشرفت مباحث و نظر سنجی های صورت گرفته به مرور به روز رسانی های در PTA و PFA صورت خواهد گرفت.