شاید قبل از اینکه در بورس سرمایه گذاری کنید برایتان سوال پیش بیاید که آیا می توان در بورس سود کرد؟ قبل از اینکه مثالی در قبال این مسئله بزنیم باید بدانید که با شرکت در دوره نخبگان تمامی اصطلاحات را ما به شما آموزش خواهیم داد و این مثال را بهتر درک خواهید کرد. برای مثال سود شرکت شکلر با تحلیل بنیادی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ طرح توسعه افزایش میزان تولید محصول کلر دارد که نیمه دوم سال ۹۶ به بهره برداری برسد و تولید و فروش شرکت رشد چشمگیری خواهد داشت که قیمت سهم در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ قیمت ۲۷۰ تومانی داشت و قیمت سهم کمتر از ۶ ماه بعد یعنی ۹ مرداد ۱۳۹۶ به قیمت ۵۱۰ تومان رسید که به منظور ۸۹% سود در کمتر از ۶ ماه با تحلیل بنیادی دست یافته است. حال اگر بخواهیم مثال دیگری در قبال سود بورس بزنیم باید به پتروشیمی زاگرس اشاره کنیم که رشد بسیار زیادی داشته است و برای اینکه بهتر درک کنید چگونه این شرکت رشد زیادی را داشته است باید در کلاس های نخبگان شرکت نمایید.