کلمه تحلیل در فضای احتمالات معنا پیدا می کند، شما چه یک پزشک یا چه یک مهندس و چه یک تحلیلگر در بازارهای رسمی سرمایه باشید، عملا زمانی که سیستم های خودتان را آنالیز می کنید، در فضای آمار و احتمالات، با توجه به نشانه هایی که می بینید، فراوانی آن ها و قدرت آن ها، در نهایت تخمینی می زنید برای آینده یا چرایی رفتار سیستم به این نحو. اگر شما یک تحلیلگر بازار سرمایه باشید، مجموعه نشانه هایی که در چهار چوب تحلیلی شما وزن دارند و به آن ها توجه می کنید تا این که به یک جمع بندی برسید و رفتار آینده سیستم را آنالیز بکنید، این مجموعه نشانه ها در اغلبشان و در اجماعشان، اگر در نهایت بگویند که احتمال صعود به مراتب از نزول قیمت بیشتر است و دارایی در محدوده های قیمتی کنونی، ارزنده تر به نسبت محدوده های آتی است.

فهرست []

    خب تمایل شما به سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد و با توجه به چشم اندازی که از روند آینده قیمت متصور می شوید، علاقه مندتر خواهید بود که در آن دارایی ویژه که می تواند یک سهام یک شرکت باشد و می تواند یک ارز خاص باشد یا هر کالای مصرفی دیگری، دوست دارید که سرمایه گذاری بکنید چرا که مجموعه نشانه ها به شما نمی گوید که حتما در آینده این اتفاق می افتد و به شما می گوید که سناریوی رشد ارزش دارایی در آینده محتمل تر از سایر اتفاقات هست برای تغییرات قیمت دارایی در آینده حالا یا نزدیک یا میان مدت یا شاید آینده دور.

    زمانی که یک پزشک با معاینه بدن بیمار خودش به جمع بندی می رسد که آن بیمار احتمالا فلان اختلال خاص را دارد، فرض بگیری یک بیماری مثل آنفولانزا که می دانید نشانه های یکسانی با خیلی از بیماری ها می تواند داشته باشد حتی با بیماری کرونا و حتی شاید یک سرما خوردگی ساده وقتی که از طریق معاینات بالینی این پزشک به جمع بندی می رسد که احتمالا این یک آنفولانزا هست یعنی توانسته یک وجه تمایزی را بین نشانه های این بیماری با سایر بیماری هایی که می توانند این نشانه ها را هم داشته باشند در معاینات تشخیص بدهد اما این پزشک و مخاطب آن هر دو نیک می دانند که احتمال وجود همه این اختلال ها وجود دارد اما مواقعی هست که وجه تمایز نشانه هایی که موفق می شود تا در معاینه تشخیص دهد، آن قدر زیاد هست که این پزشک تقریبا می توانیم بگیم که با قاطعیت می گوید که تو یا یک سرما خوردگی ساده دارید یا یک آنفولانزا دارید یا حتی نه شاید بیماری کرونا داشته باشید اما برای این مورد آخر یعنی بیماری COVID-19 یا همان کرونا ممکن است که نیاز به آزمایش های بیشتری داشته باشد اما اگر نشانه های مشترکی بین این بیماری ها وجود داشته باشد و در نهایت پزشک نتواند به جمع بندی برسد، قاعدتا چون می داند که احتمال وجود هر کدام از این اختلالات در بدن بیمار خودش هست شاید تجویز یک آزمایش بیشتر را بکند. کما این که ما می دانیم خیلی از مواقع زمانی که پزشک ها تشخیص می دهند که شما دور از جونتان مثلا فلان اختلال را دارید شاید هر چه قدر، به ویژه اگر آن موضوع جدی تر باشد، شما بخواهید که نقطه نظرهای پزشک های دیگر را هم بدانید و این به این دلیل است که در برآیند دانش پزشکی، دقت قابل قبول وجود دارد اما قطعیتی وجود ندارد و شما به کرات دیدید یا حتی شاید شنیدید که پزشک های گوناگون تشخیص های اشتباه هم می دهند.

    اما چرا دانش پزشکی خوب می باشد؟ چون در برآیند خودش دقت قابل قبولی دارد، پس موضوع تحلیل در بازار سرمایه که بسیار نزدیک است با سایر فیلدها و زمینه های تحلیل محور مثل پزشکی، مثل مهندسی، مثل هواشناسی، عملا در همین فضا می آید و صحبت می کند و زمانی که تحلیلگر یک چهار چوب خاص، اعم از تحلیل تکنیکال نمودارها در بازارهای رسمی سرمایه یا حتی تحلیل های دیگر مثل تحلیل های بنیادین، تشخیص می دهد که فلان دارایی در این قیمت ها ارزنده هست و احتمال این که آینده قیمتی خوبی داشته باشد، عملا یک عبارت طولانی را به شکل خلاصه به شما می گوید و آن عبارت این است که خواهش می کنم دقت نمایید:

    دست کم با توجه به اشرافی که من بر دانش تحلیل تکنیکال یا فلان چهار چوب خاص دارم و دست کم با توجه به تمرکزی که در حال حاضر در تشخیص شرایط بازار دارم و حداقل با توجه به نشانه هایی که من موفق شدم تا این لحظه و با این میزان زمانی که گذاشتم تشخیص بدهم، تخمین من این هست که شرد قیمت در آینده به نسبت هر اتفاق دیگری برای قیمت در آینده محتمل تر می باشد و این نقطه نظر را تا زمانی برای خودش نگهداری می کند و بر مبنای آن تصمیمات سرمایه گذاری خودش را در بازار پیاده می کند که نشانه ای مبنی بر نقض این داستان در نمودار و رفتار بازار نبیند و اگر ببنید خودش اولین فردی هست که حاضر می باشد قبول کند که آینده دیگر قرار نیست به آن مموال که آن پیش بینی کرده رفتار کند و فضای احتمالات، فضایی است که اصل عدم قطعیت را در دل خودش و در پاره پاره اجزای تشکیل دهنده خودش دارد و تحلیلگرهایی که این فضا را نسبت بهش اشراف دارند، می توانند از خودشان در سرمایه گذاری های خودشان در بازار کمال حفاظت و نگهداری را بکنند و بسیار موفقیت آمیزتر از افرادی که این باور و شناخت را ندارند در بازارها رفتار کنند.