یکی از کارهایی که خیلی توصیه می شود، می گویند تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید و در هر به اصطلاح بازی سرمایه گذاری که وارد می شوید به گزینه های مختلف فکر کنید، خب این حرف خیلی حرف قشنگیه و تقریبا هم درست است و یعنی وقتی شما وارد بورس می شوید، این که سرمایه تان را بر روی یک سهم یا دو سهم متمرکز کنید ممکن است که البته خیلی بازدهی خوبی را برای شما به دنبال بیاورد ولی از آن طرف هم ممکن است که شما موقعیت های خوب سرمایه گذاری را از دست بدهید پس متنوع سازی کردن مخصوصا واسه آدم هایی که نمی خواهم بگویم خیلی مبتدی هستند اما آن طور حرفه ای نیستند خیلی مهم است و حتی من به خیلی از حرفه ای ها هم توصیه می کنم که یک سطوحی از متنوع سازی را داشته باشند اما این که حالا متنوع سازی چیست؟ و چه حدی دارد و آیا این که من بروم در یک لحظه سهام ۱۰۰ شرکت را خریداری کنم؟ نه این دیگر اصلا تمرکز ما را روی سبد سهاممان از بین می برد و معمولا با توجه به شرایط ۸ یا ۹ سهم یا در آخر ۱۵ سهم را بخرید خوب است حتی در بررسی های آماری که در ریاضیات دانشگاه صورت گرفته بیشتر از ۱۵ سهم توصیه نشده که در سبدتان باشد.

فهرست []

    اما در متنوع سازی باید یک نکته ای را یادمان باشد من بعضی وقتا سبد بعضی از دوستانی را که می بینم بیشتر به شوخی به آن ها می گویم این سبد شبیه سطل آشغال است یعنی هر سهمی را هر کسی را که به آن ها توصیه کرده برای مثال به من زنگ زده گفتم به او فلان سهم را بخر و سپس خریده است و یا با دوست دیگری که در بورس کار می کرده تماس گرفته و دو تا سهم هم او به وی معرفی کرده و سپس آن ها را خریداری کرده و یا آن دوست دیگرش چهار سهم را معرفی کرده که سپس باز هم وی آن سهم ها را خریده است و در آخر می گوید من سبد متنوع ساخته ام! نه سبد متنوع سبدی است که ما با مطالعه کردن به آن برسیم و یعنی آن را از کانال های مطمئن بررسی کنیم و بر اساس حقیقت های اقتصادی و مالی شرکت هایی را انتخاب کنیم ولی خب این ها را در کنار یک دیگر بگذاریم و ممکن است آن چیزی که ما فکر می کردیم الان انجام نشود و یا برنامه شرکت عوض شود و رقیبی پیدا شود و یا اتفاقات سیاسی اقتصادی بیافتد و یک بیزینسی مثلا دچار مشکل شود و لذا متنوع سازی برای آن موقعیت هاست که به درد ما می خورد و نه این که حالا هر سهمی به گوشم رسید و بدون مطالعه خریداری کردم در آخر بگویم این سبد، سبد متنوعی است!.