معاملات شخصی در بورس

اگر مثال شخصی از سبدهایی که مدیریت می کردیم بخواهیم بزنیم این یکی از نمونه کارهایی است که در دوره نخبگان شرکت خانه سرمایه برای سبد انجام شده که خرید و فروش ها را درون آن نوشته که چگونه شکل گرفته که ما قصد نداریم کل این جدول را توضیح بدهیم و فقط می خواهیم ببینید که تعدادی از این ها موفق بوده و سود داده از ۵۵ درصد، ۲ درصد و سایر موارد در روزهای مختلف داشتیم، مثلا زاگرس را با روش های دوره نخبگان خانه سرمایه خریداری کردیم که ۲۲ درصد در ۲۹ روز سود کرد، مثلا سایپا را خریدیم ۱۸ درصد در ۴۵ روز سود کرد و یا خریخت را خریدیم و ۲۲ درصد در ۶۰ روز یا ۲۰ ماه سود کرد. در واقع ببنید عددهای مختلفی وجود دارد، مثلا قاسم ۵۵ درصد در ۵۵ روز سود داده است. این نمونه معاملات شخصی هستش که خود ما هم این موارد را انجام داده ایم و سود کردیم یعنی عملا چیزی که در دوره نخبگان خانه سرمایه تدوین شده برای رسیدن به این اهداف است تا بتوانید سهام های پرسود خریداری نمایید.