سرکار خانم سلمانی دانشپذیر دوره ۱۲ نخبگان بورس خانه سرمایه در مورد کیفیت کلاس آموزش بورس می گویند:

فهرست []

    بنده دقیقا از بورس برداشت یک اتوبان شلوغ را دارم و ابزاری که در اختیار بنده قرار و طرز کار با آن را به من آموزش داده اند، حتی اگر به درستی هم از آن ها استفاده کنم، احتمال این که شکست بخورم وجود دارد، خانه سرمایه محلی می باشد که به خوبی آموزش صحیح را داده است، در واقع آموزش رانندگی هم اگر به درستی داده شود و اگر امکانات ماشینی که با آن آموزش می دهند بالاتر باشد قطعا راحت تر هستم اما دلیل بر این نمی باشد که نتوانم با سایر ماشین ها رانندگی کنم، در آخر باید بگویم که اساتید خانه سرمایه هر چه می دانستند را به ما گفتند و از پرسنل خانه سرمایه متشکر می باشم.