خانم کبری رضایی دانشجوی دوره ۲۱ نخبگان خانه سرمایه می باشند، ایشان اطلاعات کاملی درباره بازار بورس نداشتند و برادرشان در دوره ۱۹ نخبگان خانه سرمایه بودند و به علت این که برادرشان از خانه سرمایه بسیار رازی بودند، خانه سرمایه را به ایشان و همسرشان توصیه کردند. خانم کبری رضایی می فرمایند:

فهرست []

    خانه سرمایه اساتید بسیار خوب و با تجربه ای دارد و ما را به خوبی راهنمایی کردند و من سهام فولاد را خریدم که در مدت یک ماه ۲۰ درصد سود دریافت کردم. از هزینه ای که بابت آموزش به خانه سرمایه پرداخت کردم بسیار رازی بودم و کاملا ارزشش را داشت زیرا تمام اطلاعاتی که اساتید در اختیار دانشپذیران قرار می دهند بسیار پر کاربرد هستند. من خانه سرمایه را به چندین نفر پیشنهاد کرده ام و اگر بخواهم دوباره موسسه ای را برای آموزش دوباره انتخاب کنم باز هم انتخاب بنده خانه سرمایه می باشد.