خانم فاطمه پارسا پور دانشجوی دوره ۹ نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند و شغل ایشان قبل از این که وارد بورس شوند بازرگانی قطعات الکترونیکی بوده، آخرین سهم هایی که ایشان خریداری کردند سهم کرازی و کچاد بوده که در ده روز سود ۲۰ درصدی کسب کرده اند، خانم پارسا پور می گویند:

راهنمای مطالعه []

    اساتید خانه سرمایه برای من فوق العاده محترم هستند، به نظر بنده جناب آقای صابریان و سایر اساتید به زمنیه هایی که تدریس می کنند، بسیار مسلط می باشند و توانایی تدریس مسائلی که بلد هستند را دارند.