ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
پرسودترین کانال سیگنال VIP جفت‌ارزها رایگان شد!

موفقیت فاطمه پارساپور و سود ۲۰% در یک هفته

پاداش سود خانم پارساپور

خانم فاطمه پارسا پور دانشجوی دوره ۹ نخبگان بورس خانه سرمایه می‌باشند و شغل ایشان قبل از این که وارد بورس شوند بازرگانی قطعات الکترونیکی بوده، آخرین سهم‌هایی که ایشان خریداری کردند سهم کرازی و کچاد بوده که در ده روز سود ۲۰ درصدی کسب کرده‌اند، خانم پارسا پور می‌گویند:

اساتید خانه سرمایه برای من فوق العاده محترم هستند، به نظر بنده جناب آقای صابریان و سایر اساتید به زمنیه‌هایی که تدریس می‌کنند، بسیار مسلط می‌باشند و توانایی تدریس مسائلی که بلد هستند را دارند.

به این مقاله امتیاز دهید
(۱۲۲ رای) ۴.۵
۱۲۳۴۵