خانم سودابه جودکی دانشپذیر دوره ۲۱ نخبگان هستند و همسر ایشان دانشجوی دوره ۱۹ نخبگان بودند. ایشان درباره سهم و تجربه ای که با خانه سرمایه داشته اند، می گویند:

فهرست []

    با اینکه همسرم تمامی اطلاعات مربوط به آموزش های خانه را در اختیار داشتند اما من علاقه مند بودم که خودم شخصا در کلاس ها حضور پیدا کنم. در واقع تمامی این مسائل به دلیل موفقیت های همسرم بود که پیش آمد و باعث شد که من به این بازار جذب و در کلاس های خانه سرمایه شرکت کنم. من سهم فولاد و حکشتی را خریداری و در ۴۵ روز ۲۵ درصد سود دریافت کرده ام. همچنین باید بگویم بابت هزینه کلاس های بورس خانه سرمایه بسیار راضی هستم و آموزش بورس این مجموعه را به علاقه مندان این بازار توصیه می کنم زیرا که اساتید و پرسنل بسیار عالی دارند.