ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
وبینار شروع ترید در فارکس از صفرِ صفر

کسب ۴۵ درصد سود توسط توسط خانم سعیده جمشیدی

پاداش سود سعیده جمشیدی

خانم سعیده جمشیدی دانشجوی دوره نخبگان ۷ می‌باشند و ایشان توسط کانال خانه سرمایه با خانه سرمایه آشنا شدند. ایشان سهام سبزوا را با استراتژی خرید در کف خریداری کردند و بعد از سه هفته ۴۵ درصد سود دریافت کردند، همچنین وی می‌گویند:

از آموزش‌های خانه سرمایه بسیار رازی هستم زیرا باعث شدند که من در خانه در آمدزایی داشته باشم

به این مقاله امتیاز دهید
(۱۸۱ رای) ۴.۴
۱۲۳۴۵