ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
وبینار آموزش ترید از صفرِ صفر رایگان شد!
search

کسب ۴۵ درصد سود توسط توسط خانم سعیده جمشیدی

پاداش سود سعیده جمشیدی

خانم سعیده جمشیدی دانشجوی دوره نخبگان ۷ می باشند و ایشان توسط کانال خانه سرمایه با خانه سرمایه آشنا شدند. ایشان سهام سبزوا را با استراتژی خرید در کف خریداری کردند و بعد از سه هفته ۴۵ درصد سود دریافت کردند، همچنین وی می گویند:

ثبت‌نام در وبینار فارکس

از آموزش های خانه سرمایه بسیار رازی هستم زیرا باعث شدند که من در خانه در آمدزایی داشته باشم

به این مقاله امتیاز دهید
(۱۸۱ رای) ۴.۴
۱۲۳۴۵